Annam Fine Food  .  Registration
Title
305 Perrier 25cl
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, Perrier 16/11/2018 Download
B102726,B102727 Perrier_Nước khoáng có gas Perrier (chai)
 1 file(s)  4 downloads
Beverage, Perrier 01/08/2018 Download
B102890 Teisseire Jucci Acid Lemon 1L
 1 file(s)  4 downloads
Beverage, Teisseire 29/11/2018 Download
B121855 Perrier 33cl Lime_Nước khoáng có gas hương chanh xanh Perrier 33cl
 1 file(s)  4 downloads
Beverage, Perrier 01/08/2018 Download
B121856 Perrier Lemon_Nước khoáng có gas hương chanh vàng Perrier
 1 file(s)  5 downloads
Beverage, Perrier 16/10/2018 Download
B130233 Teisseire Syrup Elderflower_Si rô Teisseire Hoa Cơm Cháy 70cl
 1 file(s)  9 downloads
Beverage, Teisseire 08/10/2018 Download
B130241 Perrier Slim Can_Nước khoáng có gas Perrier lon
 1 file(s)  5 downloads
Beverage, Perrier 01/08/2018 Download
B130242 Perrier 33cl Slim Can Lime_Nước khoáng có gas hương chanh xanh Perrier lon 33cl
 1 file(s)  5 downloads
Beverage, Perrier 01/08/2018 Download
B130243 Perrier 33cl Slim Can Lemon_Nước khoáng có gas hương chanh vàng Perrier lon 33cl
 1 file(s)  7 downloads
Beverage, Perrier 31/07/2018 Download
B130251 Chimay Red Tet Box_Hộp quà tết Chimay Đỏ
 1 file(s)  10 downloads
Beverage, Chimay, Tet Box 01/08/2018 Download
B130252 Chimay Blue Tet Box_Hộp quà tết Chimay Xanh
 1 file(s)  8 downloads
Beverage, Chimay, Tet Box 01/08/2018 Download
B130268 Volvic 1.5 Litre (single bottle)_Nước khoáng Volvic 1,5l (chai đơn)
 1 file(s)  4 downloads
Beverage, Volvic 01/08/2018 Download
Cà phê Dharkan hiệu Nespresso
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, Nespresso 08/08/2018 Download
Cà phê Kazaar hiệu Nespresso
 1 file(s)  3 downloads
Beverage, Nespresso 08/08/2018 Download
F102893 Teisseire Syrup LemonLime 0% (600ml)
 1 file(s)  3 downloads
AGM, Beverage, Teisseire 16/10/2018 Download
F102914 Teisseire Syrup Raspberry Cranberry 0% (600ml)
 1 file(s)  3 downloads
AGM, Beverage, Teisseire 16/10/2018 Download
F133225 Teisseire Syrup Pink Grapefruit 0% (600ml)
 1 file(s)  2 downloads
AGM, Beverage, Teisseire 16/10/2018 Download
F133226 Teisseire Syrup Grenadine 0% (600ml)
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Beverage, Teisseire 16/10/2018 Download
Ly giấy chuyên dùng cho cà phê nhãn hiệu Nespresso
 1 file(s)  1 download
Beverage, Nespresso 17/12/2018 Download
Ly sứ chuyên dùng cho cà phê nhãn hiệu Nespresso
 1 file(s)  1 download
Beverage, Nespresso 17/12/2018 Download
Ly thủy tinh (Professional Recipe Glass) chuyên dùng cho cà phê nhãn hiệu Nespresso
 1 file(s)  1 download
Beverage, Nespresso 17/12/2018 Download
Ly thủy tinh (Reveal Esp. Mild Bulk) chuyên dùng cho cà phê nhãn hiệu Nespresso
 1 file(s)  1 download
Beverage, Nespresso 17/12/2018 Download
Nắp nhựa của ly giấy chuyên dùng cho cà phê nhãn hiệu Nespresso
 1 file(s)  1 download
Beverage, Nespresso 17/12/2018 Download
Perrier PET 50cl_Nước khoáng thiên nhiên bổ sung ga từ nguồn hiệu Perrier (chai nhựa)
 1 file(s)  10 downloads
Beverage, Perrier 31/07/2018 Download
TCB Cà phê Ristretto Decaffeinato_239
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, Nespresso 18/10/2018 Download
TCB Cà phê Volluto Decaffeinato_271
 1 file(s)  6 downloads
Beverage, Nespresso 18/10/2018 Download
Teisseire Cane Suger_Si rô Teisseire Đường mía 70cl
 1 file(s)  9 downloads
Beverage, Teisseire 08/10/2018 Download
Thìa cà phê nhãn hiệu Nespresso
 1 file(s)  1 download
Beverage, Nespresso 17/12/2018 Download

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

ferrero_logof
800px-barilla_pasta_logo-svg_
danone-logo_0
president-hover