Annam Fine Food  .  Registration
Title
303 Walkers Single Shortbread ROUNDS Bánh quy bơ giòn hình tròn hiệu Walkers
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 20/11/2018 Download
63 Walkers Shortbread Scottie Dogs
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 20/11/2018 Download
Carr’s Cheese Melt 150 g Bánh quy giòn Carr’s vị phô mai 150 g 2019.97
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, Pladis 30/07/2019 Download
Carr’s Original Table Water 125 g Bánh quy giòn Carr’s vị truyền thống 125 g 2019.98
 1 file(s)  5 downloads
Biscuit, Pladis 30/07/2019 Download
F102715 Pep. Farm Distinctive BORDEAUX 2019.184
 1 file(s)  7 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm 04/06/2019 Download
F102997_Walkers SHORTBREAD BUTTER 120 g
 1 file(s)  2 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 15/08/2019 Download
F103022 Walkers Vanilla Shortbread (150gr)
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F107364 Walkers Scottish Biscuits For Cheese (250gr)
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F119944 Walkers Belgian Chocolate Crunchy Biscuits 25g_Bánh quy phủ hạt sô cô la hiệu Walkers 25g
 1 file(s)  12 downloads
Biscuit, Walkers 01/08/2018 Download
F121824 Pep Farm American Cookie Collection 424g – Gift Box_Hộp quà American Collection hiệu Pep Farm 424g
 1 file(s)  13 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm, Tet Box 01/08/2018 Download
F121824 Pep Farm American Collection Cookies 424g Tin Box 2019.65
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm, Tet Box 12/09/2019 Download
F122051 St Michel Palets 150g_Bánh qui bơ St Michel Palets 150g
 1 file(s)  10 downloads
Biscuit, St Michel 08/10/2018 Download
F122052 St Michel Galettes 130g Bánh qui bơ truyền thống St Michel Galettes 130g
 1 file(s)  14 downloads
Biscuit, St Michel 08/10/2018 Download
F122053 St Michel Sablés Coco 120g Bánh qui bơ St Michel Sablés dừa 120g
 1 file(s)  11 downloads
Biscuit, St Michel 08/10/2018 Download
F122203 Pep Farm Distinctive Assortment – Tin Box 376g_Hộp thiếc Pep Farm Distinctive Assortment 376g
 1 file(s)  14 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm, Tet Box 01/08/2018 Download
F122203 Pep Farm Distinctive Assortment – Tin Box 376g 2019.64
 1 file(s)  4 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm, Tet Box 12/09/2019 Download
F122218 Loacker Classic Napolitaner 90g_Bánh xốp Classic Napolitaner hiệu Loacker 90g
 1 file(s)  23 downloads
Biscuit, Loacker 01/08/2018 Download
F122222 Loacker Quadratini Tiramisu 110g
 1 file(s)  7 downloads
Biscuit, Loacker 09/01/2019 Download
F122262 Loacker Classic vanille 10 g
 1 file(s)  0 download
Biscuit, Loacker 16/09/2019 Download
F122299 Loacker Classic Minis Collection – 240g Hộp bánh xốp Loacker Classic Minis Collection 240g
 1 file(s)  10 downloads
Biscuit, Loacker, Tet Box 08/08/2018 Download
F122299_Loacker Classic Minis Collection 240g_29190.2017.ATTP-XNCB 2019.52
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, Loacker, Tet Box 12/09/2019 Download
F122357 Pep Farm Classic Favorites – Tin Box 376g_Hộp thiếc bánh quy Classic hiệu Pep Farm 376g
 1 file(s)  16 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm, Tet Box 12/09/2019 Download
F122357 Pep Farm Classic Favorites 376g – Tin box
 1 file(s)  2 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm, Tet Box 12/09/2019 Download
F122358 Walkers Biscuit & Shortbread Assortment – 168g_Hộp quà Walkers Biscuit & shortbread Assortment hiệu Walkers
 1 file(s)  9 downloads
Biscuit, Tet Box, Walkers 08/08/2018 Download
F122358 Walkers Biscuit & Shortbread Assortment 268g
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, Tet Box, Walkers 13/09/2019 Download
F122375 – Gavottes crepe Dentelle milk chocolate 90g
 1 file(s)  11 downloads
Biscuit, Gavottes 22/01/2019 Download
F122382 Gavottes Plaisir Dentelle 240g_Bánh Gavottes Plaisir Dentelle hỗn hợp 240g
 1 file(s)  10 downloads
Biscuit, Gavottes 01/08/2018 Download
F122470 St.Michel Galette 13g
 1 file(s)  11 downloads
Biscuit, St Michel 29/11/2018 Download
F122472 – St Michel France Gourmet tour 300g – 25244.2017.ATTP.XNCB 2019.50
 1 file(s)  4 downloads
Biscuit, St Michel 12/09/2019 Download
F122491 – La Dory Petit Choco Milk chocolate 150g 2019.71
 1 file(s)  7 downloads
Biscuit, La Dory 27/06/2019 Download
F122492 – La Dory Petit Choco Dark chocolate 150g 2019.72
 1 file(s)  6 downloads
Biscuit, La Dory 27/06/2019 Download
F122519 – McVitie’s Digestive Orginal 250g – 22158-2016-ATTP-XNCB
 1 file(s)  10 downloads
Biscuit, McVitie's 28/02/2019 Download
F122520 – McVitie’s Digestive Light 250g – 22167-2016-ATTP-XNCB
 1 file(s)  7 downloads
Biscuit, McVitie's 28/02/2019 Download
F122521 – McVitie’s Digestive Dark Chocolate 200g – 20888-2016-ATTP-XNCB
 1 file(s)  7 downloads
Biscuit, McVitie's 28/02/2019 Download
F122522 – McVitie’s Digestive Milk Chocolate 200g – 22151-2016-ATTP-XNCB
 1 file(s)  8 downloads
Biscuit, McVitie's 28/02/2019 Download
F122523 – McVitie’s Digestive Original Catering Pack 29g – 22158-2016-ATTP-XNCB
 1 file(s)  6 downloads
Biscuit, McVitie's 28/02/2019 Download
F122531_Loacker Quadratini Raspberry – Yoghurt 110g
 1 file(s)  7 downloads
Biscuit, Loacker 09/01/2019 Download
F122532_Loacker Classic Raspberry – Yoghurt 37.5g
 1 file(s)  7 downloads
Biscuit, Loacker 09/01/2019 Download
F122720 – La Dory Petit Beurre 25g 2019.70
 1 file(s)  8 downloads
Biscuit, La Dory 27/06/2019 Download
F122721 – La Dory Petit Beurre 50 g 2019.70
 1 file(s)  9 downloads
Biscuit, La Dory 27/06/2019 Download
F122744 Loacker Selection – 245g_Hộp tết Bánh xốp Loacker Selection 245g
 1 file(s)  11 downloads
Biscuit, Loacker, Tet Box 08/08/2018 Download
F122744_Loacker Selection 245g_28572.2017.ATTP-XNCB 2019.57
 1 file(s)  2 downloads
Biscuit, Loacker, Tet Box 12/09/2019 Download
F122750 La Dory Petit Beurre Tin Box – 350g_Hộp thiếc bánh qui bơ La Dory 350g
 1 file(s)  12 downloads
Biscuit, La Dory, Tet Box 01/08/2018 Download
F122811 La Dory Biscuits Assortments_Hộp thiếc bánh qui bơ La Dory hỗn hợp 300g
 1 file(s)  17 downloads
Biscuit, La Dory, Tet Box 01/08/2018 Download
F122869 Loacker Socola Rasberry Yoghurt 2018 377 2019 15
 1 file(s)  2 downloads
Biscuit, Loacker 03/07/2019 Download
F122869 Loacker Socola Rasberry Yoghurt 2018 377 2019 15 2019.56
 1 file(s)  5 downloads
Biscuit, Loacker 30/07/2019 Download
F122869 Loacker Socola Rasberry Yoghurt 2018.377 2019.15
 1 file(s)  2 downloads
Biscuit, Loacker 16/07/2019 Download
F122870 Loaker Socola đen classic 2018.189 2019.34
 1 file(s)  2 downloads
Biscuit, Loacker 16/07/2019 Download
F122871 Loacker Socola kem sữa Specialty 2018.192 2019.56
 1 file(s)  2 downloads
Biscuit, Loacker 30/07/2019 Download
F122872 Loacker Socola kem đen specialty 2018.190 2019.56
 1 file(s)  2 downloads
Biscuit, Loacker 30/07/2019 Download
F122873 Loacker Socola hạt dẻ Specialty 2018.193
 1 file(s)  2 downloads
Biscuit, Loacker 03/07/2019 Download
F122873 Loacker Socola hạt dẻ Specialty 2018.193 2019.34
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, Loacker 16/07/2019 Download
F122873 Loacker Socola hạt dẻ Specialty 2018.193 2019.56
 1 file(s)  6 downloads
Biscuit, Loacker 30/07/2019 Download
F122888 Wasa Original Bánh lúa mạch nguyên hạt Wasa Original
 1 file(s)  15 downloads
Biscuit, Wasa 30/10/2018 Download
F122889 Wasa Delikatess Bánh lúa mạch nguyên hạt Wasa Delikatess
 1 file(s)  13 downloads
Biscuit, Wasa 30/10/2018 Download
F122890 Wasa Fibre Bánh lúa mạch nguyên hạt giàu xơ Wasa Fibre
 1 file(s)  15 downloads
Biscuit, Wasa 30/10/2018 Download
F122891 Wasa Sesam Bánh lúa mạch nguyên hạt vị mè Wasa Sesam
 1 file(s)  15 downloads
Biscuit, Wasa 30/10/2018 Download
F122978 Pep Farm American Selection 412g 2019.66
 1 file(s)  4 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm, Tet Box 12/09/2019 Download
F122979 Pep Farm American Assortment 393g 2019.66
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm, Tet Box 12/09/2019 Download
F122982 La Dory Petit Beurre 150g Bánh quy bơ La Dory 150 g
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, La Dory 13/09/2019 Download
F122986 La Dory Petit Beurre Tin Box 300g
 1 file(s)  8 downloads
Biscuit, La Dory, Tet Box 11/09/2019 Download
F122987 La Dory Biscuit Assortment 300g Bánh quy bơ La Dory hỗn hợp 300g 2019.209
 1 file(s)  6 downloads
Biscuit, La Dory, Tet Box 16/09/2019 Download
F122988 McVitie’s Digestives Nibbles Milk Choco 80g Bánh bi Nibbles Socola sữa 2019.95
 1 file(s)  12 downloads
Biscuit, McVitie's, Pladis 30/07/2019 Download
F122989 McVitie’s Digestives Nibbles Dark Choco 80g Bánh bi Nibbles Socola đen 2019.96
 1 file(s)  9 downloads
Biscuit, McVitie's, Pladis 30/07/2019 Download
F122993 Loacker Quadratini Matcha Green tea Bánh xốp Loacker Quadratini Matcha Green Tea 2019.198
 1 file(s)  4 downloads
Biscuit, Loacker 30/07/2019 Download
F122994 Loacker Matcha Green tea 37,5 g Bánh xốp Loacker Matcha Green Tea 2019.131
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, Loacker 13/08/2019 Download
F134960 Walkers Carton Gluten Free Shortbread Rounds (140g)
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F134966 Walkers Highland Oatcakes (280gr)
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F134967 Walkers Fine Oatcakes (280gr)
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F134968 Walkers Mini Oatcakes (150gr)
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F139706 Walkers Luxury chocolate & Toffee shortbread (160g)
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F139707 Walkers Luxury chocolate & Raspberry shortbread (160g)
 1 file(s)  11 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F139708 Walkers Luxury Ginger Royals shortbread (150g)
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F139710 Walkers Chocolat Chip Granola biscuits (150g)
 1 file(s)  10 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F143915 Loacker socola sua 38% cacao 2018 191
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, Loacker 03/07/2019 Download
F143915 Loacker socola sua 38% cacao 2018 191 2019.56
 1 file(s)  4 downloads
Biscuit, Loacker 30/07/2019 Download
F143915 Loacker socola sua 38% cacao 2018.191 2019.34
 1 file(s)  2 downloads
Biscuit, Loacker 16/07/2019 Download
F143916 Loacker Socola đen classic 2018 189 2019.56
 1 file(s)  5 downloads
Biscuit, Loacker 30/07/2019 Download
F143916 Loaker Socola đen classic 2018 189
 1 file(s)  2 downloads
Biscuit, Loacker 03/07/2019 Download
F143917 Loacker Chocolate Bar Classic 50g x12 White
 1 file(s)  13 downloads
AGM, Biscuit, Loacker 16/10/2018 Download
F143917 Loacker Chocolate Bar Classic 50g x12 White 2018.268 2019.15
 1 file(s)  8 downloads
Biscuit, Loacker 03/04/2019 Download
F143917 Loacker Chocolate Bar Classic 50g x12 White 2019 15 2018 268
 1 file(s)  2 downloads
Biscuit, Loacker 03/07/2019 Download
F143917 Loacker Chocolate Bar Classic 50g x12 White 2019.15 2018.268 2019.34
 1 file(s)  2 downloads
Biscuit, Loacker 16/07/2019 Download
F143917 Loacker Chocolate Bar Classic 50g x12 White Sô cô la trắng Loacker classic (có nhân bánh xốp) 2019.221
 1 file(s)  4 downloads
Biscuit, Loacker 30/07/2019 Download
F143917 Loacker Chocolate Bar Classic 50g x12 White Sô cô la trắng Loacker classic (có nhân bánh xốp) 2019.221
 1 file(s)  2 downloads
Biscuit, Loacker 30/07/2019 Download
Gavottes Crepe Dentelle Dark Chocolate 5g
 1 file(s)  8 downloads
Biscuit, Gavottes 25/09/2018 Download
Gavottes Crepe Dentelle Milk Chocolate 5g
 1 file(s)  9 downloads
Biscuit, Gavottes 25/09/2018 Download
Go Ahead Red cherry 178 g Bánh sữa chua nhân anh đào hiệu Go Ahead 178 g 2019.101
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, Pladis 30/07/2019 Download
Go Ahead Strawberry 178 g Bánh sữa chua nhân dâu hiệu Go Ahead 178 g 2019.102
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, Pladis 30/07/2019 Download
Loacker Chocolate Bar Dark – Sô cô la đen Loacker Classic
 1 file(s)  16 downloads
Biscuit, Loacker 27/08/2018 Download
Loacker Chocolate Bar Dark Crème – Sô cô la Kem đen Loacker Specialty
 1 file(s)  10 downloads
Biscuit, Loacker 27/08/2018 Download
Loacker Chocolate Bar Milk Crème_Sô cô la Kem sữa Loacker Specialty
 1 file(s)  10 downloads
Biscuit, Loacker 27/08/2018 Download
Loacker Chocolate Bar Milk_Sô cô la Sữa Loacker Classic
 1 file(s)  13 downloads
Biscuit, Loacker 27/08/2018 Download
Loacker Chocolate Bar Napolitaner – Sô cô la hạt dẻ Loacker Specialty
 1 file(s)  15 downloads
Biscuit, Loacker 27/08/2018 Download
Loacker Socola Rasberry Yoghurt
 1 file(s)  12 downloads
Biscuit, Loacker 09/01/2019 Download
Loacker Socola Rasberry Yoghurt 2018.377 2019.15
 1 file(s)  6 downloads
Biscuit, Loacker 03/04/2019 Download
McVitie’s Digestive Orginal 500g – 22158-2016-ATTP-XNCB 2019.68
 1 file(s)  1 download
Biscuit, McVitie's, Tet Box 13/09/2019 Download
St Michel Biscuits Collection 270 g
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, St Michel 30/07/2019 Download
Walkers Fruit & Lemon_Bánh quy vị trái cây và chanh hiệu Walkers
 1 file(s)  11 downloads
Biscuit, Walkers 25/06/2018 Download

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

ferrero_logof
800px-barilla_pasta_logo-svg_
danone-logo_0
president-hover