Annam Fine Food  .  Registration
Title
303 Walkers Single Shortbread ROUNDS Bánh quy bơ giòn hình tròn hiệu Walkers
 1 file(s)  4 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 20/11/2018 Download
63 Walkers Shortbread Scottie Dogs
 1 file(s)  5 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 20/11/2018 Download
Carr’s Cheese Melt 150 g Bánh quy giòn Carr’s vị phô mai 150 g 2019.97
 1 file(s)  1 download
Biscuit, Pladis 04/04/2019 Download
Carr’s Original Table Water 125 g Bánh quy giòn Carr’s vị truyền thống 125 g 2019.98
 1 file(s)  1 download
Biscuit, Pladis 04/04/2019 Download
F102715 Pep. Farm Distinctive BORDEAUX 2019.184
 1 file(s)  1 download
Biscuit, Pepperidge Farm 04/06/2019 Download
F103022 Walkers Vanilla Shortbread (150gr)
 1 file(s)  4 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F107364 Walkers Scottish Biscuits For Cheese (250gr)
 1 file(s)  4 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F119944 Walkers Belgian Chocolate Crunchy Biscuits 25g_Bánh quy phủ hạt sô cô la hiệu Walkers 25g
 1 file(s)  10 downloads
Biscuit, Walkers 01/08/2018 Download
F121824 Pep Farm American Cookie Collection 424g – Gift Box_Hộp quà American Collection hiệu Pep Farm 424g
 1 file(s)  10 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm, Tet Box 01/08/2018 Download
F122051 St Michel Palets 150g_Bánh qui bơ St Michel Palets 150g
 1 file(s)  6 downloads
Biscuit, St Michel 08/10/2018 Download
F122052 St Michel Galettes 130g Bánh qui bơ truyền thống St Michel Galettes 130g
 1 file(s)  10 downloads
Biscuit, St Michel 08/10/2018 Download
F122053 St Michel Sablés Coco 120g Bánh qui bơ St Michel Sablés dừa 120g
 1 file(s)  6 downloads
Biscuit, St Michel 08/10/2018 Download
F122203 Pep Farm Distinctive Assortment – Tin Box 376g_Hộp thiếc Pep Farm Distinctive Assortment 376g
 1 file(s)  11 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm, Tet Box 01/08/2018 Download
F122218 Loacker Classic Napolitaner 90g_Bánh xốp Classic Napolitaner hiệu Loacker 90g
 1 file(s)  19 downloads
Biscuit, Loacker 01/08/2018 Download
F122222 Loacker Quadratini Tiramisu 110g
 1 file(s)  5 downloads
Biscuit, Loacker 09/01/2019 Download
F122299 Loacker Classic Minis Collection – 240g Hộp bánh xốp Loacker Classic Minis Collection 240g
 1 file(s)  6 downloads
Biscuit, Loacker, Tet Box 08/08/2018 Download
F122357 Pep Farm Classic Favorites – Tin Box 376g_Hộp thiếc bánh quy Classic hiệu Pep Farm 376g
 1 file(s)  12 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm, Tet Box 01/08/2018 Download
F122358 Walkers Biscuit & Shortbread Assortment – 168g_Hộp quà Walkers Biscuit & shortbread Assortment hiệu Walkers
 1 file(s)  7 downloads
Biscuit, Tet Box, Walkers 08/08/2018 Download
F122375 – Gavottes crepe Dentelle milk chocolate 90g
 1 file(s)  7 downloads
Biscuit, Gavottes 22/01/2019 Download
F122382 Gavottes Plaisir Dentelle 240g_Bánh Gavottes Plaisir Dentelle hỗn hợp 240g
 1 file(s)  8 downloads
Biscuit, Gavottes 01/08/2018 Download
F122470 St.Michel Galette 13g
 1 file(s)  7 downloads
Biscuit, St Michel 29/11/2018 Download
F122491 – La Dory Petit Choco Milk chocolate 150g 2019.71
 1 file(s)  0 download
Biscuit, La Dory 19/06/2019 Download
F122492 – La Dory Petit Choco Dark chocolate 150g 2019.72
 1 file(s)  0 download
Biscuit, La Dory 19/06/2019 Download
F122519 – McVitie’s Digestive Orginal 250g – 22158-2016-ATTP-XNCB
 1 file(s)  4 downloads
Biscuit, McVitie's 28/02/2019 Download
F122520 – McVitie’s Digestive Light 250g – 22167-2016-ATTP-XNCB
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, McVitie's 28/02/2019 Download
F122521 – McVitie’s Digestive Dark Chocolate 200g – 20888-2016-ATTP-XNCB
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, McVitie's 28/02/2019 Download
F122522 – McVitie’s Digestive Milk Chocolate 200g – 22151-2016-ATTP-XNCB
 1 file(s)  4 downloads
Biscuit, McVitie's 28/02/2019 Download
F122523 – McVitie’s Digestive Original Catering Pack 29g – 22158-2016-ATTP-XNCB
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, McVitie's 28/02/2019 Download
F122531_Loacker Quadratini Raspberry – Yoghurt 110g
 1 file(s)  5 downloads
Biscuit, Loacker 09/01/2019 Download
F122532_Loacker Classic Raspberry – Yoghurt 37.5g
 1 file(s)  5 downloads
Biscuit, Loacker 09/01/2019 Download
F122720 – La Dory Petit Beurre 25g 2019.70
 1 file(s)  0 download
Biscuit, La Dory 19/06/2019 Download
F122721 – La Dory Petit Beurre 50 g 2019.70
 1 file(s)  0 download
Biscuit, La Dory 19/06/2019 Download
F122744 Loacker Selection – 245g_Hộp tết Bánh xốp Loacker Selection 245g
 1 file(s)  8 downloads
Biscuit, Loacker, Tet Box 08/08/2018 Download
F122750 La Dory Petit Beurre Tin Box – 350g_Hộp thiếc bánh qui bơ La Dory 350g
 1 file(s)  10 downloads
Biscuit, La Dory, Tet Box 01/08/2018 Download
F122811 La Dory Biscuits Assortments_Hộp thiếc bánh qui bơ La Dory hỗn hợp 300g
 1 file(s)  15 downloads
Biscuit, La Dory, Tet Box 01/08/2018 Download
F122888 Wasa Original Bánh lúa mạch nguyên hạt Wasa Original
 1 file(s)  12 downloads
Biscuit, Wasa 30/10/2018 Download
F122889 Wasa Delikatess Bánh lúa mạch nguyên hạt Wasa Delikatess
 1 file(s)  10 downloads
Biscuit, Wasa 30/10/2018 Download
F122890 Wasa Fibre Bánh lúa mạch nguyên hạt giàu xơ Wasa Fibre
 1 file(s)  12 downloads
Biscuit, Wasa 30/10/2018 Download
F122891 Wasa Sesam Bánh lúa mạch nguyên hạt vị mè Wasa Sesam
 1 file(s)  12 downloads
Biscuit, Wasa 30/10/2018 Download
F134960 Walkers Carton Gluten Free Shortbread Rounds (140g)
 1 file(s)  4 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F134966 Walkers Highland Oatcakes (280gr)
 1 file(s)  4 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F134967 Walkers Fine Oatcakes (280gr)
 1 file(s)  5 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F134968 Walkers Mini Oatcakes (150gr)
 1 file(s)  4 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F139706 Walkers Luxury chocolate & Toffee shortbread (160g)
 1 file(s)  5 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F139707 Walkers Luxury chocolate & Raspberry shortbread (160g)
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F139708 Walkers Luxury Ginger Royals shortbread (150g)
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F139710 Walkers Chocolat Chip Granola biscuits (150g)
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F143917 Loacker Chocolate Bar Classic 50g x12 White
 1 file(s)  11 downloads
AGM, Biscuit, Loacker 16/10/2018 Download
F143917 Loacker Chocolate Bar Classic 50g x12 White 2018.268 2019.15
 1 file(s)  5 downloads
Biscuit, Loacker 03/04/2019 Download
Gavottes Crepe Dentelle Dark Chocolate 5g
 1 file(s)  6 downloads
Biscuit, Gavottes 25/09/2018 Download
Gavottes Crepe Dentelle Milk Chocolate 5g
 1 file(s)  7 downloads
Biscuit, Gavottes 25/09/2018 Download
Go Ahead Red cherry 178 g Bánh sữa chua nhân anh đào hiệu Go Ahead 178 g 2019.101
 1 file(s)  1 download
Biscuit, Pladis 04/04/2019 Download
Go Ahead Strawberry 178 g Bánh sữa chua nhân dâu hiệu Go Ahead 178 g 2019.102
 1 file(s)  1 download
Biscuit, Pladis 04/04/2019 Download
Loacker Chocolate Bar Dark – Sô cô la đen Loacker Classic
 1 file(s)  13 downloads
Biscuit, Loacker 27/08/2018 Download
Loacker Chocolate Bar Dark Crème – Sô cô la Kem đen Loacker Specialty
 1 file(s)  7 downloads
Biscuit, Loacker 27/08/2018 Download
Loacker Chocolate Bar Milk Crème_Sô cô la Kem sữa Loacker Specialty
 1 file(s)  8 downloads
Biscuit, Loacker 27/08/2018 Download
Loacker Chocolate Bar Milk_Sô cô la Sữa Loacker Classic
 1 file(s)  11 downloads
Biscuit, Loacker 27/08/2018 Download
Loacker Chocolate Bar Napolitaner – Sô cô la hạt dẻ Loacker Specialty
 1 file(s)  12 downloads
Biscuit, Loacker 27/08/2018 Download
Loacker Socola Rasberry Yoghurt
 1 file(s)  9 downloads
Biscuit, Loacker 09/01/2019 Download
Loacker Socola Rasberry Yoghurt 2018.377 2019.15
 1 file(s)  4 downloads
Biscuit, Loacker 03/04/2019 Download
Mc Vitie’s To Go Milk choco 199.8 g Bánh quy lúa mỳ nguyên cám sô cô la sữa hiệu McVitie’s To Go 2019.100
 1 file(s)  5 downloads
Biscuit, McVitie's 03/04/2019 Download
Mc Vitie’s To Go Original Bánh quy lúa mỳ nguyên cám truyền thống hiệu McVitie’s To Go 2019.99
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, McVitie's 03/04/2019 Download
Walkers Fruit & Lemon_Bánh quy vị trái cây và chanh hiệu Walkers
 1 file(s)  9 downloads
Biscuit, Walkers 25/06/2018 Download

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

ferrero_logof
800px-barilla_pasta_logo-svg_
danone-logo_0
president-hover