Annam Fine Food  .  Registration
Title
276 F137122 Lindt Les Grandes Almond Milk Chocolate (150g)
 1 file(s)  26 downloads
AGM, Chocolate, Lindt 08/11/2018 Download
277 F137123 Lindt Les Grandes Almond Dark Chocolate (150g)
 1 file(s)  12 downloads
AGM, Chocolate, Lindt 08/11/2018 Download
278 F137124 Lindt Assorted Naps (350g)
 1 file(s)  15 downloads
AGM, Chocolate, Lindt 18/03/2019 Download
290 F136704 Cirio Sieved Tomatoes (350g) Cà chua xay hiệu Cirio
 1 file(s)  15 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
291 F136705 Cirio Sieved Tomatoes (700g) Cà chua xay hiệu Cirio
 1 file(s)  18 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
292 F136706 Cirio Passata Rustica Crushed Tomatoes (350g) Cà chua nghiền Passata Rustica hiệu Cirio
 1 file(s)  16 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
293 F136709 Cirio Chopped Tomatoes W Chilli (400g) Cà chua xắt nhỏ vị ớt hiệu Cirio
 1 file(s)  19 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
294 F136711 Cirio Pizzassimo (400g) Sốt cho pizza hiệu Cirio
 1 file(s)  18 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
295 F136713 Cirio Tomato Puree (70gx4) Cà chua xay đậm đặc hiệu Cirio
 1 file(s)  11 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
295 F136714 Cirio Tomato Puree (140g) Cà chua xay đậm đặc hiệu Cirio
 1 file(s)  13 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
296 F136718 Cirio Napoletana Tomato Pasta Sauce (446ml) Sốt cà chua Napoletana hiệu Cirio
 1 file(s)  3 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 15/05/2020 Download
297 F136719 Cirio Ragu Alla Bolognese (446ml) Sốt cà chua thịt bằm Bolognese hiệu Cirio
 1 file(s)  11 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
298 F136721 Cirio Butter Beans (400g) Đậu bơ hiệu Cirio
 1 file(s)  12 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
299 F136723 Cirio Medium Peas (400g) Đậu Hà lan cỡ vừa hiệu Cirio
 1 file(s)  14 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
300 F136724 Cirio Sweetcorn (400g) Ngô ngọt ngâm hiệu Cirio – Copy
 1 file(s)  16 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
300 F136727 Cirio Sweetcorn (150gx3) Ngô ngọt ngâm hiệu Cirio
 1 file(s)  15 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
301 F136726 Cirio Mediterranean Granmix (150gx3) Rau củ hỗn hợp ngâm hiệu Cirio
 1 file(s)  13 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
303 Walkers Single Shortbread ROUNDS Bánh quy bơ giòn hình tròn hiệu Walkers
 1 file(s)  10 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 20/11/2018 Download
63 Walkers Shortbread Scottie Dogs
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 20/11/2018 Download
AGM – St Michel Mini Madeleines 25g 47758.2017.ATTP-XNCB
 1 file(s)  4 downloads
AGM, Biscuit, St Michel 22/09/2020 Download
AGM Bánh bông lan French Doonuts Chocolate Coated 180g 45.2020
 1 file(s)  1 download
AGM, Biscuit, St Michel 02/04/2021 Download
AGM Bánh Bông lan Luxury trái cây hiệu Walkers 321.2020
 1 file(s)  0 download
AGM, Alpro, Dairy 28/08/2020 Download
AGM Bánh Quy Cám Yế mạch hiệu Walkers 319.2020
 1 file(s)  1 download
AGM, Biscuit, Walkers 28/08/2020 Download
AGM English Tea Shop Iced Teas Berry Blush (50g) 2019.78
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Iced Teas Berry Boost (50g) 2019.81
 1 file(s)  4 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Iced Teas Cool Breeze (50g) 2019.79
 1 file(s)  5 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Iced Teas Summer Haze (50g) 2019.80
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Iced Teas Super Berries (50g) 2019.77
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Iced Teas Super Berries (50g) 2019.77
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Loose Tea Darjeeling Tea (85g) 2019.84
 1 file(s)  5 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Loose Tea Earl Grey (85g) 2019.85
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Loose Tea English Breakfast (85g) 2019.82
 1 file(s)  10 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Loose Tea Green Tea (85g) 2019.83
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM Lindor Milk Pillar 75g Sô cô la sữa Lindt Lindor Pillar 2019.252
 1 file(s)  0 download
AGM, Chocolate, Lindt 26/09/2019 Download
AGM Lindt Gold Bunny, Teddy milk Sô cô la sữa Lindt (hình Gấu, hình Thỏ) 2019.250
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Chocolate, Lindt 19/09/2019 Download
AGM Lindt Lindor Assorted Lilp Eggs Sô cô la sữa Lindt Lindor Assorted hình trứng 2019.251
 1 file(s)  2 downloads
AGM 17/12/2019 Download
AGM Lindt Lindor Bauble Assorted 162g Sô cô la hỗn hợp Lindt Lindor Bauble 2019.253
 1 file(s)  1 download
AGM, Chocolate, Lindt 19/09/2019 Download
AGM Lindt Lindor Bauble Milk 162g Sô cô la sữa Lindt Lindor Bauble
 1 file(s)  1 download
AGM, Chocolate, Lindt 19/09/2019 Download
AGM Lindt Lindor Cornet Milk Orange 200g Sô cô la sữa Lindt Lindor nhân cam 2019.255
 1 file(s)  1 download
AGM, Chocolate, Lindt 19/09/2019 Download
AGM Lindt Lindor Milk Pillar 75g Sô cô la sữa Lindt Lindor Pillar
 1 file(s)  1 download
AGM, Chocolate, Lindt 19/09/2019 Download
AGM Lindt Lindor Teddy Advent Calendar 172g, Teddy Milk 100g Sô cô la sữa Lindt Teddy Advent Calendar 2019.249
 1 file(s)  1 download
AGM, Chocolate, Lindt 24/09/2019 Download
AGM Lindt mini Bunny, mini Sheep 50g Sô cô la sữa Lindt (mini bunny, mini sheep) 2019.250 2019.86
 1 file(s)  2 downloads
AGM, Chocolate, Lindt 02/06/2020 Download
AGM Sô cô la Lindt Excellence 99% ca cao 193.2020
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Chocolate, Lindt 10/06/2020 Download
AGM Trà Organic English Breakfast hiệu English Tea Shop 1kg 111.2021
 1 file(s)  1 download
AGM, English Tea Shop 05/03/2021 Download
AGM_Bánh Quy bơ phủ hạt Sô-cô-la không chứa Gluten hiệu Walkers 140g_324.2020
 1 file(s)  2 downloads
AGM 09/10/2020 Download
B102861 – Si rô trái táo hiệu Teisseire Barman 70cl – 122.ANNAM.2020
 1 file(s)  2 downloads
AGM, Beverage, Teisseire 14/08/2020 Download
Bánh bông lan French Doonuts Chocolate Coated 45.2020
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Biscuit, St Michel 25/02/2020 Download
Bánh Quy bơ nhân hạnh nhân hiệu Walkers 320.2020
 1 file(s)  1 download
AGM, Biscuit, Walkers 28/08/2020 Download
Barilla Pasta Spaghetti Bio 500g Mỳ Barilla Spaghetti Bio 500 g 2019.270
 1 file(s)  10 downloads
AGM, Barilla, Pasta, Grain & Oil 05/11/2019 Download
Bonne Maman Abricot Intense Jam Mứt mơ ít ngọt Abricot Intense hiệu Bonne Maman 301.2019
 1 file(s)  7 downloads
AGM 27/12/2019 Download
Bonne Maman Fraise Intense Jam Mứt dâu ít ngọt Fraise Intense hiệu Bonne Maman 302.2019
 1 file(s)  8 downloads
AGM 27/12/2019 Download
Bonne Maman Framboise Intense Jam Mứt mâm xôi ít ngọt Framboise Intense hiệu Bonne Maman 303.2019
 1 file(s)  4 downloads
AGM 27/12/2019 Download
Bonne Maman Orange Amère Intense Jam Mứt cam ít ngọt Orange Amère Intense hiệu Bonne Maman 304.2019
 1 file(s)  7 downloads
AGM 27/12/2019 Download
Cirio Small Peas Đậu hà lan cỡ nhỏ hiệu Cirio 2019.200
 1 file(s)  4 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 17/06/2019 Download
ETS Organic Lemongrass Ginger & Citrus fruits 750 g_19918.2015.ATTP-XNCB
 1 file(s)  11 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 24/10/2019 Download
ETS Organic White Tea 900g_19924.2015.ATTP-XNCB 2019.35
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/06/2019 Download
F100283 Alpina Savoie Couscous Medium (500g) Hỗn hợp lúa mạch Couscous hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  14 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F100293 Alpina Savoie Crozets buckweat (400g) Mỳ kiều mạch hình vuông hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F100531 BRM Buttermilk Pancake 70% (737g) Bột bánh pancake và bánh quế vị bơ sữa hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  24 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F100538 BRM Gluten Free Pancake Mix (623g) Bột bánh kếp hỗn hợp hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  20 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F100541 BRM Red Lentils Bean (765g) Đậu lăng đỏ hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 11/01/2019 Download
F100558 Bột lúa mạch đen nguyên cám Organic Whole Grain Dark Rye Flour hiệu Bob’s Red Mill 567g 84.2020
 1 file(s)  3 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 31/07/2020 Download
F100563 BRM Semolina Pasta Flour (680g) Bột hạt lúa mạch cứng hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  14 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F100569 BRM Gluten Flour (623g) Bột mì gluten hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  15 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F100575 BRM 10 Grain Pancake Waffle (737g) Bột bánh pancake 10 loại ngũ cốc hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  10 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F102747 Riso Gallo Arborio Risotto Rice (500g) Gạo Risotto Arborio hiệu Riso Gallo
 1 file(s)  14 downloads
AGM, Pasta, Grain & Oil, Riso Gallo 03/12/2018 Download
F102749 Riso Gallo Carnaroli Risotto Rice (500g) Gạo Risotto Carnaroli hiệu Riso Gallo
 1 file(s)  11 downloads
AGM, Pasta, Grain & Oil, Riso Gallo 03/12/2018 Download
F102749 Riso Gallo Carnaroli Risotto Rice (500g) Gạo Risotto Carnaroli hiệu Riso Gallo
 1 file(s)  11 downloads
AGM, Pasta, Grain & Oil, Riso Gallo 03/07/2019 Download
F102893 Teisseire Syrup LemonLime 0% (600ml)
 1 file(s)  10 downloads
AGM, Beverage, Teisseire 16/10/2018 Download
F102914 Teisseire Syrup Raspberry Cranberry 0% (600ml)
 1 file(s)  13 downloads
AGM, Beverage, Teisseire 16/10/2018 Download
F102997_Walkers SHORTBREAD BUTTER 120 g
 1 file(s)  5 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 02/06/2020 Download
F102998_Walkers Stem Ginger 150g_37193.2017.ATTP.XNCB 2019.87
 1 file(s)  3 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 02/06/2020 Download
F103022 Walkers Vanilla Shortbread (150gr)
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F106106 Hạt Quinoa hữu cơ nguyên cám hiệu Bob’s Red Mill 797g 88.2020
 1 file(s)  5 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 31/07/2020 Download
F107102 Bonne Maman Jam Rhubarb Mứt đại hoàng hiệu Bonne Maman 320.2019
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Bonne Maman, Breakfast & Cereal 30/12/2019 Download
F107105 Bonne Maman Jam Mixed Wild Berries (370g) Mứt quả mọng rừng hiệu Bonne Maman
 1 file(s)  11 downloads
AGM, Bonne Maman, Breakfast & Cereal 15/11/2018 Download
F107364 Walkers Scottish Biscuits For Cheese (250gr)
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F107600 BRM Unbleached White Flour (2.27kg) Bột mì chuyên dụng hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F118818 BRM Hard Red Spring Wheat Berries (907g) Hạt lúa mì đỏ cứng nguyên cám hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 13/12/2018 Download
F119143 Lindt Gold Tablet Dark Chocolate (300g) Sô cô la Lindt Swiss Premium đậm ca cao 2019.265
 1 file(s)  4 downloads
AGM, Chocolate, Lindt 23/10/2019 Download
F119145 Lindt Gold Tablet Milk Hazelnut (300g) Sô cô la Lindt Swiss Premium sữa nhân hạt dẻ 2019.264
 1 file(s)  3 downloads
AGM, Chocolate, Lindt 23/10/2019 Download
F120607 Alpina Savoie Pasta Farfalle Organic (500g) Mỳ hữu cơ hình nơ hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/07/2019 Download
F120608 Alpina Savoie Pasta Penne Organic (500g) Mỳ hữu cơ hình ống hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F120609 Alpina Savoie Pasta French Alps Organic (500g) Mỳ hữu cơ hình xoắn hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F122995 Annam Gourmet Selection 407g Hộp quà Gourmet Selection 407 g 2019.230
 1 file(s)  2 downloads
AGM, Tet Box 28/08/2019 Download
F123027 Festive Biscuit Hộp quà Festive Biscuit 328.2019
 1 file(s)  1 download
AGM 11/12/2019 Download
F133225 Teisseire Syrup Pink Grapefruit 0% (600ml)
 1 file(s)  13 downloads
AGM, Beverage, Teisseire 16/10/2018 Download
F133226 Teisseire Syrup Grenadine 0% (600ml)
 1 file(s)  16 downloads
AGM, Beverage, Teisseire 16/10/2018 Download
F134803 BRM Unbleached White Flour (1.36kg) Bột mì chuyên dụng hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F134960 Walkers Carton Gluten Free Shortbread Rounds (140g)
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F134966 Walkers Highland Oatcakes (280gr)
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F134968 Walkers Mini Oatcakes (150gr)
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F136703 Cirio Sieved Tomatoes (200gx3) Cà chua xay hiệu Cirio 2019.149
 1 file(s)  5 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 17/06/2019 Download
F136707 Cirio Chopped Tomatoes W/ Basil 400g Cà chua xắt nhỏ vị húng quế hiệu Cirio 2019.150
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 17/06/2019 Download
F136708 Cirio Chopped Tomatoes W/ Garlic (400g) Cà chua xắt nhỏ vị tỏi hiệu Cirio 2019.151
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 17/06/2019 Download
F136710 Cirio Cherry Tomatoes (400g) Cà chua Cherry ngâm hiệu Cirio 2019.152
 1 file(s)  4 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 17/06/2019 Download
F136715 Cirio Tomato Puree (350g) Cà chua xay đậm đặc hiệu Cirio 2019.153
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 17/06/2019 Download
F136716 Cirio Pasta Sauce With Basil 420g Sốt cà chua Pasta Basilico hiệu Cirio 2019.154
 1 file(s)  4 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 17/06/2019 Download
F136716 Cirio Pasta Sauce With Basil 420g Sốt cà chua Pasta Basilico hiệu Cirio 2019.202
 1 file(s)  4 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 17/06/2019 Download
F136717 Cirio Pasta Sauce Arrabbiata W Mild Chilli (446ml) Sốt cà chua Arrabbiata vị ớt hiệu Cirio 2019.201
 1 file(s)  3 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 15/05/2020 Download
F136720 Cirio Pesto Sauce 190g Sốt Pesto hiệu Cirio 2019.157
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 17/06/2019 Download
F136720 Cirio Pesto Sauce 190g Sốt Pesto hiệu Cirio 2019.203
 1 file(s)  5 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 17/06/2019 Download
F136725 Cirio Lentils (400g) Đậu lăng hiệu Cirio 2019.156
 1 file(s)  5 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 17/06/2019 Download
F137120 AGM Sô-cô-la Lindt Les Grandes sữa 34% hạt dẻ 20352-2016-ATTP-XNCB
 1 file(s)  0 download
AGM, Chocolate, Lindt 02/04/2021 Download
F137121 AGM Sô-cô-la Lindt Les Grandes đen 34% hạt dẻ 150g 15810-2016-ATTP-XNCB
 1 file(s)  0 download
AGM, Chocolate, Lindt 02/04/2021 Download
F139701 Alpina Savoie Taillerins Cepes et Bolets (250g) Mỳ sợi dẹp vị nấm hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F139702 Alpina Savoie Taillerins eggs (250g) Mì sợi dẹp trứng hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F139703 Alpina Savoie Polenta express medium grade (500g) Ngô nghiền hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F139706 Walkers Luxury chocolate & Toffee shortbread (160g)
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F139707 Walkers Luxury chocolate & Raspberry shortbread (160g)
 1 file(s)  11 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F139708 Walkers Luxury Ginger Royals shortbread (150g)
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F139710 Walkers Chocolat Chip Granola biscuits (150g)
 1 file(s)  0 download
AGM, Biscuit, Walkers 02/06/2020 Download
F141883 BRM Granola Apple Blue No Fat (340g) Ngũ cốc hỗn hợp táo và việt quất hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F141885 BRM Fruit And Seed Muesli Cereal (397g) Ngũ cốc hỗn hợp hạt và trái cây hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  14 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F141886 BRM Gluten Free Tropical Muesli Cereal (397g) Ngũ cốc hỗn hợp dừa và xoài hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  11 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F141887 BRM Organic Tricolor Quinoa Grain Hạt diêm mạch ba màu hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  11 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F141888 BRM Organic Red Quinoa Grain Hạt diêm mạch đỏ hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  12 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F142469 Bột hạt phỉ Finely Ground Hazelnut Meal Flour hiệu Bob’s Red Mill 396g 90.2020
 1 file(s)  5 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 31/07/2020 Download
F142472 BRM Almond Meal/Flour Blanched (454g) Bột hạnh nhân siêu mịn hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  14 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F142473 BRM Oatmeal Cup-Apple Cinnamon (67g) Ngũ cốc vị táo và quế hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 11/01/2019 Download
F143917 Loacker Chocolate Bar Classic 50g x12 White
 1 file(s)  13 downloads
AGM, Biscuit, Loacker 16/10/2018 Download
F143918 Alpina Savoie Pasta Original Alphabets (500g) Mỳ hình bảng chữ cái hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F143919 Alpina Savoie Pasta Original Elbow (500g) Mỳ hình cong nhỏ hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F143920 Alpina Savoie Pasta Original Farfalle (500g) Mỳ hình nơ hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F143921 Alpina Savoie Coeur de ble Nature (450g) Mỳ hình sò nhỏ hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F143922 Alpina Savoie Pasta Elbow Organic (500g) Mỳ hữu cơ hình cong nhỏ hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F143923 Alpina Savoie Pasta Vermicelli Organic (500g) Mỳ hữu cơ sợi nhỏ hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F144479 Riso Gallo Risotto Pronto W/ Aparagi (210g) Gạo Risotto vị măng tây hiệu Riso Gallo
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Pasta, Grain & Oil, Riso Gallo 03/12/2018 Download
F144480 Riso Gallo Risotto Pronto 4 Formaggi (210g) Gạo Risotto vị 4 loại phô mai hiệu Riso Gallo
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Pasta, Grain & Oil, Riso Gallo 03/12/2018 Download
F144481 Riso Gallo Risotto Pronto Funghi (210gr) Gạo Risotto vị nấm hiệu Riso Gallo
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Pasta, Grain & Oil, Riso Gallo 03/12/2018 Download
F144482 Riso Gallo Risotto Pronto Zafferano (210gr) Gạo Risotto vị nghệ tây hiệu Riso Gallo
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Pasta, Grain & Oil, Riso Gallo 03/12/2018 Download
F145039 Đậu Hà Lan Green Split Peas hiệu Bob’s Red Mill 822g 96.2020
 1 file(s)  3 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 31/07/2020 Download
F145043 Đậu đỏ Adzuki Heritage Beans hiệu Bob’s Red Mill 793g 100.2020
 1 file(s)  2 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 29/10/2020 Download
Fruits Rouges Frozen Blueberry Puree 1kg Trái Việt quất xay nhuyễn đông lạnh hiệu Fruits Rouges 2019.216
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Frozen & Cold Cuts, Fruits Rouges 15/08/2019 Download
Fruits Rouges Frozen IQF Strawberry 1kg Trái Dâu tây đông lạnh hiệu Fruits Rouges 2019.215
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Frozen & Cold Cuts, Fruits Rouges 13/08/2019 Download
Fruits Rouges Frozen IQF Willamette Raspberry Whole 1kg Trái Phúc bồn tử đông lạnh hiệu Fruits Rouges 2019.214
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Frozen & Cold Cuts, Fruits Rouges 15/08/2019 Download
Fruits Rouges Frozen Mango Alfonso Puree without sugar 1kg Trái Xoài xay nhuyễn đông lạnh hiệu Fruits Rouges 2019.217
 1 file(s)  10 downloads
AGM, Frozen & Cold Cuts, Fruits Rouges 15/08/2019 Download
Fruits Rouges Frozen Passion Fruit Puree 10% Sugar 1kg Trái Chanh dây xay nhuyễn đông lạnh hiệu Fruits Rouges 2019.218
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Frozen & Cold Cuts, Fruits Rouges 15/08/2019 Download
Fruits Rouges Frozen Raspberry Puree 1kg Trái Phúc bồn tử xay nhuyễn đông lạnh hiệu Fruits Rouges 2019.219
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Frozen & Cold Cuts, Fruits Rouges 15/08/2019 Download
Fruits Rouges Frozen Strawberry Puree 1kg Trái Dâu tây xay nhuyễn đông lạnh hiệu Fruits Rouges 2019.220
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Frozen & Cold Cuts, Fruits Rouges 15/08/2019 Download
Fruits Rouges Frozen Wild Bluberry 1kg Trái Việt quất rừng đông lạnh hiệu Fruits Rouges 2019.213
 1 file(s)  10 downloads
AGM, Frozen & Cold Cuts, Fruits Rouges 13/08/2019 Download
Ritter Sport Mandel Quinoa vegan 100g Sô cô la Ritter Sport nhân Hạnh nhân và Hạt Quinoa 2019.261
 1 file(s)  0 download
AGM, Chocolate, Ritter Sport 08/11/2019 Download
Ritter Sport Sesam vegan 100g Sô cô la Ritter Sport nhân Hạt mè 2019.263
 1 file(s)  0 download
AGM, Chocolate, Ritter Sport 08/11/2019 Download
Ritter Sport Voll-nuss & Amaranth vegan 100g Sô cô la Ritter Sport Hạt dẻ và Amaranth 2019.262
 1 file(s)  0 download
AGM, Chocolate, Ritter Sport 08/11/2019 Download
Sô cô la Lindt hỗn hợp Master Chocolatier 305g 2019.243
 1 file(s)  4 downloads
AGM, Chocolate, Lindt 30/08/2019 Download

ANNAM’S TRUSTED PARTNERS

logo-haribo
800px-barilla_pasta_logo-svg_
danone-logo_0
president-hover