Annam Fine Food  .  Registration
Title
111.2021 CVBS BST HDx BTS Combo 1 Haagen Dazs thông báo quy cách bao gói
 1 file(s)  4 downloads
Beverage, Haagen Dazs 18/02/2021 Download
112.2021 CVBS BST HDx BTS Combo 2 Haagen Dazs thông báo quy cách bao gói
 1 file(s)  1 download
Beverage, Haagen Dazs 18/02/2021 Download
113.2021 CVBS BST HDx BTS Combo 3 Haagen Dazs thông báo quy cách bao gói
 1 file(s)  1 download
Beverage, Haagen Dazs 18/02/2021 Download
114.2021 CVBS BST HDx BTS Combo 4 Haagen Dazs thông báo quy cách bao gói
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, Haagen Dazs 18/02/2021 Download
115.2021 CVBS BST HDx BTS Combo 5 Haagen Dazs thông báo quy cách bao gói
 1 file(s)  3 downloads
Beverage, Haagen Dazs 18/02/2021 Download
AGM English Tea Shop Iced Teas Berry Blush (50g) 2019.78
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Iced Teas Berry Boost (50g) 2019.81
 1 file(s)  4 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Iced Teas Cool Breeze (50g) 2019.79
 1 file(s)  5 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Iced Teas Summer Haze (50g) 2019.80
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Iced Teas Super Berries (50g) 2019.77
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Iced Teas Super Berries (50g) 2019.77
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Loose Tea Darjeeling Tea (85g) 2019.84
 1 file(s)  5 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Loose Tea Earl Grey (85g) 2019.85
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Loose Tea English Breakfast (85g) 2019.82
 1 file(s)  10 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Loose Tea Green Tea (85g) 2019.83
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
B100076-Chimay Blue Cap-353.KĐ.2019_ADK
 1 file(s)  11 downloads
Beverage, Chimay 28/08/2019 Download
B100078-Chimay Grande Reserve-351.KĐ.2019_AKD
 1 file(s)  5 downloads
Beverage, Chimay 28/08/2019 Download
B100079-Chimay Premiere-352.KĐ.2019_AKD
 1 file(s)  3 downloads
Beverage, Chimay 28/08/2019 Download
B100080-Chimay Red Cap-354.KĐ.2019_AKD
 1 file(s)  10 downloads
Beverage, Chimay 28/08/2019 Download
B100081-Chimay Triple-355.KĐ.2019_AKD
 1 file(s)  3 downloads
Beverage, Chimay 28/08/2019 Download
B102726 B102727 Nước khoáng thiên nhiên bổ sung ga từ nguồn hiệu Perrier (dạng chai) 330ml 750ml 149.2018
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, Perrier 02/04/2021 Download
B102861 – Si rô trái táo hiệu Teisseire Barman 70cl – 122.ANNAM.2020
 1 file(s)  2 downloads
AGM, Beverage, Teisseire 14/08/2020 Download
B102866_Teisseire Syrop Blueberry_16241.2017.ATTP.XNCB
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, Teisseire 28/08/2019 Download
B102883_Syrup Teisseire Green Mint 70CL_22021.2017.ATTP.XNCB
 1 file(s)  9 downloads
Beverage, Teisseire 28/08/2019 Download
B102885_Teissiere Syrup Grenadine_22022.2017.ATTP.XNCB
 1 file(s)  3 downloads
Beverage, Teisseire 28/08/2019 Download
B102890 Teisseire Jucci Acid Lemon 1L
 1 file(s)  12 downloads
Beverage, Teisseire 29/11/2018 Download
B102919_Teissiere Syrup Strawberry_21033.2017.ATTP.XNCB
 1 file(s)  8 downloads
Beverage, Teisseire 28/08/2019 Download
B121855 Nước giải khát sản xuất từ nước khoáng Perrier hương Chanh xanh (chai) 330ml 157.2018
 1 file(s)  1 download
Beverage, Perrier 02/04/2021 Download
B121855 Perrier 33cl Lime_Nước khoáng có gas hương chanh xanh Perrier 33cl
 1 file(s)  23 downloads
Beverage, Perrier 01/08/2018 Download
B121856 Nước giải khát sản xuất từ nước khoáng Perrier hương Chanh vàng (chai) 330ml 155.2018
 1 file(s)  0 download
Beverage, Perrier 02/04/2021 Download
B121856 Perrier Lemon_Nước khoáng có gas hương chanh vàng Perrier
 1 file(s)  20 downloads
Beverage, Perrier 16/10/2018 Download
B121856_Perrier 33cl Lemon 2018.155 2018.60 2019.53
 1 file(s)  12 downloads
Beverage, Perrier 30/07/2019 Download
B130233 Teisseire Syrup Elderflower_Si rô Teisseire Hoa Cơm Cháy 70cl
 1 file(s)  18 downloads
Beverage, Teisseire 08/10/2018 Download
B130241 Perrier Slim Can_Nước khoáng có gas Perrier lon
 1 file(s)  26 downloads
Beverage, Perrier 01/08/2018 Download
B130242 Perrier 33cl Slim Can Lime_Nước khoáng có gas hương chanh xanh Perrier lon 33cl
 1 file(s)  18 downloads
Beverage, Perrier 01/08/2018 Download
B130242_Perrier 33cl Slim Can Lime 2018.158 2019.53
 1 file(s)  7 downloads
Beverage, Perrier 30/07/2019 Download
B130243 Perrier 33cl Slim Can Lemon_Nước khoáng có gas hương chanh vàng Perrier lon 33cl
 1 file(s)  16 downloads
Beverage, Perrier 31/07/2018 Download
B130243_Perrier 33cl Slim Can Lemon 2018.156 2019.53
 1 file(s)  7 downloads
Beverage, Perrier 30/07/2019 Download
B130251 Chimay Red Tet Box_Hộp quà tết Chimay Đỏ
 1 file(s)  21 downloads
Beverage, Chimay, Tet Box 01/08/2018 Download
B130252 Chimay Blue Tet Box_Hộp quà tết Chimay Xanh
 1 file(s)  21 downloads
Beverage, Chimay, Tet Box 01/08/2018 Download
B130267 Volvic Natural Mineral 500ml Nước khoáng đóng chai Volvic 112.2020
 1 file(s)  7 downloads
Beverage, Volvic 18/03/2020 Download
B130268 B130267 Nước khoáng đóng chai Volvic 500ml 1,5L 112.2020
 1 file(s)  1 download
Beverage, Volvic 02/04/2021 Download
B130268 Volvic 1.5 Litre (single bottle)_Nước khoáng Volvic 1,5l (chai đơn)
 1 file(s)  21 downloads
Beverage, Volvic 01/08/2018 Download
B130277 Sparkling Natural Miner Water 33cl Badoit Nước khoáng đóng chai Badoit có gaz 330ml 28.2020
 1 file(s)  7 downloads
Badoit, Beverage 21/02/2020 Download
B130278 Sparkling Natural Miner Water 33cl Badoit Nước khoáng đóng chai Badoit có gaz 750ml 28.2020
 1 file(s)  9 downloads
Badoit, Beverage 21/02/2020 Download
B130279 Sparkling Natural Miner Water 100cl Badoit Nước khoáng đóng chai Badoit có gaz 1L 28.2020
 1 file(s)  5 downloads
Badoit, Beverage 21/02/2020 Download
B130285 Nước khoáng đóng chai Evian 750ml, 330ml_ 244.2019
 1 file(s)  7 downloads
Beverage, Evian 29/01/2021 Download
B130286 Nước khoáng đóng chai Evian 500ml 344.2019
 1 file(s)  7 downloads
Beverage, Evian 08/02/2021 Download
B130286 Nước khoáng thiên nhiên không ga hiệu Evian Evian 50cl 140.2021
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, Evian 19/03/2021 Download
B130287 Evian PET 75cl Nước khoáng đóng chai Evian 2019.260
 1 file(s)  25 downloads
Beverage, Evian 12/11/2019 Download
B130294 English Tea Shop Organic Slim Me Tea Trà Organic Slim Me hiệu English Tea Shop 20.2020
 1 file(s)  11 downloads
Beverage, English Tea Shop 15/01/2020 Download
B130294_ETS Organic Slim Me_21876.2015.ATTP-XNCB 2019.101
 1 file(s)  4 downloads
Beverage, English Tea Shop 08/11/2019 Download
B130295 Trà Organic Happy Me hiệu English Tea Shop 36.2020
 1 file(s)  1 download
Beverage, English Tea Shop 09/04/2021 Download
B130296 Trà Organic Sleepy Me hiệu English Tea Shop 37.2020
 1 file(s)  0 download
Beverage, English Tea Shop 09/04/2021 Download
B130297 English Tea Shop Organic Refresh Me Tea Trà Organic Refresh Me hiệu English Tea Shop 17.2020
 1 file(s)  4 downloads
Beverage, English Tea Shop 15/01/2020 Download
B130297_ETS Organic Refresh Me_21866.2015.ATTP-XNCB 2019.101
 1 file(s)  1 download
Beverage, English Tea Shop 08/11/2019 Download
B130298 Trà Organic English Breakfast hiệu English Tea Shop 31.2020
 1 file(s)  0 download
Beverage, English Tea Shop 09/04/2021 Download
B130299 Trà Organic Earl Grey hiệu English Tea Shop 32.2020
 1 file(s)  0 download
Beverage, English Tea Shop 09/04/2021 Download
B130300 Trà Organic Pure White Tea hiệu English Tea Shop 33.2020
 1 file(s)  0 download
Beverage, English Tea Shop 09/04/2021 Download
B130301 Trà Organic Pure Green Tea hiệu English Tea Shop 34.2020
 1 file(s)  0 download
Beverage, English Tea Shop 09/04/2021 Download
B130302 Trà Organic Green Tea Pomegranate hiệu English Tea Shop 40g_35.2020
 1 file(s)  0 download
Beverage, English Tea Shop 09/04/2021 Download
B130303 Trà Organic Super berries hiệu English Tea Shop 40g_ 40.2020
 1 file(s)  0 download
Beverage, English Tea Shop 09/04/2021 Download
B130304 Trà Organic Lemongrass Ginger và Citrus Fruits hiệu English Tea Shop 38.2020
 1 file(s)  0 download
Beverage, English Tea Shop 09/04/2021 Download
B130305 Trà Organic Perfect Peppermint hiệu English Tea Shop 30g_39.2020
 1 file(s)  0 download
Beverage, English Tea Shop 09/04/2021 Download
B130359 Nước khoáng thiên nhiên bổ sung ga từ nguồn hiệu Perrier (chai nhựa) 500ml 161.2018
 1 file(s)  1 download
Beverage, Perrier 02/04/2021 Download
B130364 Nước khoáng thiên nhiên bổ sung ga hiệu Perrier (dạng lon) 250ml 305.2018
 1 file(s)  0 download
Beverage, Perrier 02/04/2021 Download
B130365 Nước giải khát sản xuất từ nước khoáng Perrier hương Chanh vàng (lon) 330ml 156.2018
 1 file(s)  0 download
Beverage, Perrier 02/04/2021 Download
B130366 Nước giải khát sản xuất từ nước khoáng Perrier hương Chanh xanh (lon) 330ml 158.2018
 1 file(s)  0 download
Beverage, Perrier 02/04/2021 Download
B130370 Rauch – Happy day Apple 1L 2019.07 2019.26 2019.77
 1 file(s)  14 downloads
Beverage, Rauch 19/05/2020 Download
B130371 Nước Anh đào hiệu Rau – Happy Day 175.2020
 1 file(s)  8 downloads
Beverage, Rauch 19/05/2020 Download
B130372 Nước Xoài hiệu Rauch – Happy Day 174.2020
 1 file(s)  5 downloads
Beverage, Rauch 19/05/2020 Download
B130374 Nước Đào hiệu Rauch – Happy Day 170.2020
 1 file(s)  11 downloads
Beverage, Rauch 19/05/2020 Download
B130375 Nước Dâu tây hiệu Rauch – Happy Day 173.2020
 1 file(s)  11 downloads
Beverage, Rauch 19/05/2020 Download
B130376 Nước Chanh dây hiệu Rauch – Happy Day 172.2020
 1 file(s)  7 downloads
Beverage, Rauch 19/05/2020 Download
B130377 Nước Ổi hồng hiệu Rauch – Happy Day 171.2020
 1 file(s)  19 downloads
Beverage, Rauch 19/05/2020 Download
B130393 Nước Cam hiệu Rauch – Bravo 2L 161.2020
 1 file(s)  3 downloads
Beverage, Rauch 02/04/2021 Download
B130394 Thực phẩm bổ sung Nước táo xanh hiệu Rauch – Bravo 2L 152.2021
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, Rauch 26/03/2021 Download
B130396 Enghlish Tea Shop Smokey Red Chai Hộp trà English Tea Shop Smokey Red Chai 2019.256
 1 file(s)  3 downloads
Beverage, English Tea Shop, Tet Box 11/10/2019 Download
B132815 B132816 Nước khoáng thiên nhiên có ga tự nhiên Ferrarelle 330ml 750ml 21.2020
 1 file(s)  0 download
Beverage, Ferrarelle 02/04/2021 Download
B132817 Trà Organic Shape Me hiệu English Tea Shop 30.2020
 1 file(s)  0 download
Beverage, English Tea Shop 09/04/2021 Download
B132818 Trà Organic Calm Me hiệu English Tea Shop 114.2020
 1 file(s)  0 download
Beverage, English Tea Shop 09/04/2021 Download
B132819 Trà Organic Beautiful Me hiệu English Tea Shop 115.2020
 1 file(s)  0 download
Beverage, English Tea Shop 09/04/2021 Download
B132821 B132822 Nước khoáng thiên nhiên bổ sung ga từ nguồn hiệu Perrier (dạng chai) 33cl 75cl 149.2018
 1 file(s)  0 download
Beverage, Perrier 26/03/2021 Download
B132826 Si-rô Bạc Hà hiệu Mathieu Teisseire 330ml_448.2020
 1 file(s)  0 download
Beverage, Teisseire 14/12/2020 Download
B132826 Si-rô Bạc Hà hiệu Mathieu Teisseire 330ml_448.2020
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, Teisseire 22/12/2020 Download
B132827 Si-rô Grenadine hiệu Mathieu Teisseire 330ml_64.2021
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, Teisseire 08/02/2021 Download
B132828 Si-rô Đào hiệu Mathieu Teisseire 330ml_461.2020
 1 file(s)  0 download
Beverage, Teisseire 14/12/2020 Download
B132828 Si-rô Đào hiệu Mathieu Teisseire 330ml_461.2020
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, Teisseire 22/12/2020 Download
B132829 Si-rô Dâu Tây hiệu Mathieu Teisseire 330ml_450.2020
 1 file(s)  0 download
Beverage, Teisseire 14/12/2020 Download
B132829 Si-rô Dâu Tây hiệu Mathieu Teisseire 330ml_450.2020
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, Teisseire 22/12/2020 Download
B132841_Trà Organic Classic Tea Collection hiệu English Tea Shop 24g_327.2020
 1 file(s)  1 download
Beverage, English Tea Shop 02/10/2020 Download
B132842_Trà Organic Super Goodness Collection 24g_328.2020
 1 file(s)  1 download
Beverage, English Tea Shop 29/09/2020 Download
B132843_Trà Organic Premium Holiday Collection 24g_329.2020
 1 file(s)  1 download
Beverage, English Tea Shop 29/09/2020 Download
B132844_Trà lá Organic English Breakfast hiệu English Tea Shop 1kg_330.2020
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, English Tea Shop 21/09/2020 Download
B132845_Trà lá Organic Earl Grey hiệu Engligh Tea Shop 1kg_331.2020
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, English Tea Shop 21/09/2020 Download
B132846_Trà lá Organic Jasmine Green Tea hiệu English Tea Shop_332.2020
 1 file(s)  1 download
Beverage, English Tea Shop 21/09/2020 Download
B132847_Trà lá Organic Mint Green Tea hiệu English Tea Shop 1kg_333.2020
 1 file(s)  1 download
Beverage, English Tea Shop 21/09/2020 Download
B132860 Nước ép táo 100% nguyên chất chai thủy tinh hiệu Rauch 200ml_58.2021
 1 file(s)  3 downloads
Beverage, Rauch 29/01/2021 Download
B132861 Thực phẩm bổ sung Nước ép trái cây hỗn hợp 100% nguyên chất chai thủy tinh hiệu Rauch 200ml_59.2021
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, Rauch 29/01/2021 Download
B132862 Nước ép dứa 100% nguyên chất chai thủy tinh hiệu Rauch 200ml_60.2021
 1 file(s)  3 downloads
Beverage, Rauch 29/01/2021 Download
B132863 Nước ép mơ nectar chai thủy tinh hiệu Rauch 200ml_61.2021
 1 file(s)  3 downloads
Beverage, Rauch 29/01/2021 Download
B132864 Nước ép cam 100% nguyên chất chai thủy tinh hiệu Rauch 200ml_62.2021
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, Rauch 29/01/2021 Download
B132865 Nước ép lê nectar chai thủy tinh hiệu Rauch 200ml_63.2021
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, Rauch 29/01/2021 Download
Cà phê Dharkan hiệu Nespresso
 1 file(s)  11 downloads
Beverage, Nespresso 08/08/2018 Download
Cà phê Kazaar hiệu Nespresso
 1 file(s)  10 downloads
Beverage, Nespresso 08/08/2018 Download
English Tea Shop Organic Earl Grey Tea Trà Organic Earl Grey hiệu English Tea Shop 336.2019
 1 file(s)  4 downloads
Beverage, English Tea Shop 27/12/2019 Download
English Tea Shop Organic English Breakfast Tea Trà Organic English Breakfast hiệu English Tea Shop 337.2019
 1 file(s)  5 downloads
Beverage, English Tea Shop 27/12/2019 Download
English Tea Shop Organic Happy Me Tea Trà Organic Happy Me hiệu English Tea Shop 333.2019
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, English Tea Shop 27/12/2019 Download
English Tea Shop Organic Refresh Me Tea Trà Organic Refresh Me hiệu English Tea Shop 335.2019
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, English Tea Shop 27/12/2019 Download
English Tea Shop Organic Slim Me Tea Trà Organic Slim Me hiệu English Tea Shop 332.2019
 1 file(s)  1 download
Beverage, English Tea Shop 27/12/2019 Download
ETS Organic Lemongrass Ginger & Citrus fruits 750 g_19918.2015.ATTP-XNCB
 1 file(s)  11 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 24/10/2019 Download
ETS Organic White Tea 900g_19924.2015.ATTP-XNCB 2019.35
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/06/2019 Download
Evian PET 1.25l, 1l, 500ml, 330ml – glass 750ml, 330ml Nước khoáng đóng chai Evian 2019.244
 1 file(s)  47 downloads
Beverage, Evian 05/02/2020 Download
Evian Sakura PET 33cl Nước khoáng đóng chai Evian 2019.244 2019.96
 1 file(s)  19 downloads
Beverage, Evian 14/11/2019 Download
F102893 Teisseire Syrup LemonLime 0% (600ml)
 1 file(s)  10 downloads
AGM, Beverage, Teisseire 16/10/2018 Download
F102914 Teisseire Syrup Raspberry Cranberry 0% (600ml)
 1 file(s)  13 downloads
AGM, Beverage, Teisseire 16/10/2018 Download
F118923_F118928 – Haagen Dazs Belgian Chocolate festive packaging – 18200.2017.ATTP-XNCB 2019.81
 1 file(s)  29 downloads
Beverage, Haagen Dazs 31/10/2019 Download
F118927_F118932 – Haagen-Dazs Vanilla festive packaging – 17244.2017.ATTP-XNCB 2019.81
 1 file(s)  20 downloads
Beverage, Haagen Dazs 31/10/2019 Download
F118931_F118926 – Haagen Dazs Strawberry festive packaging – 18186.2017.ATTP-XNCB 2019.81
 1 file(s)  19 downloads
Beverage, Haagen Dazs 31/10/2019 Download
F121228_F121231 – Haagen Dazs Macadamia Nut festive packaging – 17255.2017.ATTP-XNCB 2019.81
 1 file(s)  20 downloads
Beverage, Haagen Dazs 31/10/2019 Download
F121851_F121852 – Haagen Dazs Matcha Green Tea festive packaging – 3913.2018.ATTP-XNCB 2019.81
 1 file(s)  15 downloads
Beverage, Haagen Dazs 31/10/2019 Download
F122710_Haagen Dazs Strawberry & Cream 75ml Kem Haagen Dazs vị Dâu và kem – 3912.2018.ATTP-XNCB
 1 file(s)  15 downloads
Beverage, Haagen Dazs 30/12/2019 Download
F133225 Teisseire Syrup Pink Grapefruit 0% (600ml)
 1 file(s)  13 downloads
AGM, Beverage, Teisseire 16/10/2018 Download
F133226 Teisseire Syrup Grenadine 0% (600ml)
 1 file(s)  16 downloads
AGM, Beverage, Teisseire 16/10/2018 Download
Haagen Dazs Belgian Chocolate 9.46L 18200.2017.ATTP.XNCB 2019.05
 1 file(s)  15 downloads
Beverage, Haagen Dazs 04/04/2019 Download
Haagen Dazs Macadimia nut 9.46L 17255.2017.ATTP.XNCB 2019.05
 1 file(s)  8 downloads
Beverage, Haagen Dazs 04/04/2019 Download
Haagen Dazs Matcha Green tea 9.46L 3913.2018.ATTP.XNCB 2019.05
 1 file(s)  7 downloads
Beverage, Haagen Dazs 04/04/2019 Download
Haagen Dazs Strawberry 9.46L 18186.2017.ATTP.XNCB 2019.05
 1 file(s)  9 downloads
Beverage, Haagen Dazs 04/04/2019 Download
Haagen Dazs Vanilla 9.46L 17244.2017.ATTP.XNCB 2019.05
 1 file(s)  8 downloads
Beverage, Haagen Dazs 04/04/2019 Download
Ly giấy chuyên dùng cho cà phê nhãn hiệu Nespresso
 1 file(s)  6 downloads
Beverage, Nespresso 17/12/2018 Download
Ly sứ chuyên dùng cho cà phê nhãn hiệu Nespresso
 1 file(s)  7 downloads
Beverage, Nespresso 17/12/2018 Download
Ly thủy tinh (Professional Recipe Glass) chuyên dùng cho cà phê nhãn hiệu Nespresso
 1 file(s)  8 downloads
Beverage, Nespresso 17/12/2018 Download
Ly thủy tinh (Reveal Esp. Mild Bulk) chuyên dùng cho cà phê nhãn hiệu Nespresso
 1 file(s)  7 downloads
Beverage, Nespresso 17/12/2018 Download
Nắp nhựa của ly giấy chuyên dùng cho cà phê nhãn hiệu Nespresso
 1 file(s)  6 downloads
Beverage, Nespresso 17/12/2018 Download
Nước khoáng đóng chai Evian 1.25l, 1l, 500ml, 330ml – glass 750ml, 330ml,400ml_ 244.2019
 1 file(s)  12 downloads
Beverage, Evian 20/11/2020 Download
Perrier 25cl Slim Can Lemon & Lime
 1 file(s)  5 downloads
Beverage, Perrier 28/08/2020 Download
Perrier PET 50cl_Nước khoáng thiên nhiên bổ sung ga từ nguồn hiệu Perrier (chai nhựa)
 1 file(s)  31 downloads
Beverage, Perrier 31/07/2018 Download
PWB103497-Ly thủy tinh Chimay-356.KĐ.2019_AKD
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, Chimay 28/08/2019 Download
Rauch – Happy day Apple 200ml 2019.07 2019.77
 1 file(s)  7 downloads
Beverage, Rauch 13/11/2019 Download
Rauch – Happy day Orange 1L 2019.04 2019.26 2019.77
 1 file(s)  18 downloads
Beverage, Rauch 13/11/2019 Download
Rauch – Happy day Orange 200ml 2019.04 2019.31 2019.77
 1 file(s)  7 downloads
Beverage, Rauch 13/11/2019 Download
Rauch – Happy day Pineapple 1L 2019.09 2019.26 2019.77
 1 file(s)  12 downloads
Beverage, Rauch 13/11/2019 Download
TCB Arpeggio (Classique) 53 g
 1 file(s)  8 downloads
Beverage, Nespresso 28/05/2019 Download
TCB Arpeggio Decaffeinato (Classique) 55 g
 1 file(s)  7 downloads
Beverage, Nespresso 28/05/2019 Download
TCB Cà phê Dharkan hiệu Nespresso 2018.187
 1 file(s)  3 downloads
Beverage, Nespresso 20/05/2019 Download
TCB Cà phê Kazaar hiệu Nespresso 2018.188
 1 file(s)  3 downloads
Beverage, Nespresso 20/05/2019 Download
TCB Cà phê Ristretto Decaffeinato_239
 1 file(s)  12 downloads
Beverage, Nespresso 18/10/2018 Download
TCB Cà phê Volluto Decaffeinato_271
 1 file(s)  12 downloads
Beverage, Nespresso 18/10/2018 Download
TCB Capriccio (Classique) 50 g
 1 file(s)  7 downloads
Beverage, Nespresso 28/05/2019 Download
TCB Carmaelito (Classique) 53 g
 1 file(s)  3 downloads
Beverage, Nespresso 28/05/2019 Download
TCB Ciocattino (Classique) 53 g
 1 file(s)  4 downloads
Beverage, Nespresso 28/05/2019 Download
TCB Cosi (Classique) 50 g
 1 file(s)  4 downloads
Beverage, Nespresso 28/05/2019 Download
TCB Envivo Lungo (Classique) 55 g
 1 file(s)  5 downloads
Beverage, Nespresso 28/05/2019 Download
TCB Espresso decaffeinato (Pro) 315 g
 1 file(s)  7 downloads
Beverage, Nespresso 28/05/2019 Download
TCB Espresso Origin Brazil (Pro) 315 g
 1 file(s)  4 downloads
Beverage, Nespresso 28/05/2019 Download
TCB Livanto (Classique) 53 g
 1 file(s)  5 downloads
Beverage, Nespresso 28/05/2019 Download
TCB Lungo Decafeinato (Pro) 315 g
 1 file(s)  9 downloads
Beverage, Nespresso 28/05/2019 Download
TCB Lungo Origin Guatemala (Pro) 315 g
 1 file(s)  6 downloads
Beverage, Nespresso 28/05/2019 Download
TCB Master Origin Colombia (Classique) 57 g
 1 file(s)  4 downloads
Beverage, Nespresso 28/05/2019 Download
TCB Master Origin Ethiopia (Classique) 57 g
 1 file(s)  4 downloads
Beverage, Nespresso 28/05/2019 Download
TCB Master Origin India (Classique) 55 g
 1 file(s)  4 downloads
Beverage, Nespresso 28/05/2019 Download
TCB Master Origin Indonesia (Classique) 57 g
 1 file(s)  4 downloads
Beverage, Nespresso 28/05/2019 Download
TCB Master Origin Nicaragua (Classique) 50 g
 1 file(s)  4 downloads
Beverage, Nespresso 28/05/2019 Download
TCB New Fortissio Lungo (Classique) 60 g
 1 file(s)  5 downloads
Beverage, Nespresso 28/05/2019 Download
TCB Ristretto (Classique) 55 g
 1 file(s)  8 downloads
Beverage, Nespresso 28/05/2019 Download
TCB Roma (Classique) 50 g
 1 file(s)  4 downloads
Beverage, Nespresso 28/05/2019 Download
TCB Vanilio (Classique) 53 g
 1 file(s)  5 downloads
Beverage, Nespresso 28/05/2019 Download
TCB Vivalto Lungo (Classique) 60 g
 1 file(s)  5 downloads
Beverage, Nespresso 28/05/2019 Download
TCB Vivalto Lungo Decaffeinato (Classique) 55g
 1 file(s)  5 downloads
Beverage, Nespresso 28/05/2019 Download
TCB Volluto (Classique) 50 g
 1 file(s)  8 downloads
Beverage, Nespresso 28/05/2019 Download
Teisseire Cane Suger_Si rô Teisseire Đường mía 70cl
 1 file(s)  14 downloads
Beverage, Teisseire 08/10/2018 Download
Teisseire Syrup Blackcurrant 100cl
 1 file(s)  5 downloads
Beverage, Teisseire 28/05/2019 Download
Teisseire Syrup Kiwi 100cl
 1 file(s)  7 downloads
Beverage, Teisseire 28/05/2019 Download
Teisseire Syrup Melon 70cl
 1 file(s)  6 downloads
Beverage, Teisseire 28/05/2019 Download
Teisseire Syrup Orange 100cl
 1 file(s)  7 downloads
Beverage, Teisseire 28/05/2019 Download
Teisseire Syrup Pink Grapefruit & Lychee 70cl
 1 file(s)  7 downloads
Beverage, Teisseire 28/05/2019 Download
Teisseire Syrup Pink Grapefruit 100cl
 1 file(s)  3 downloads
Beverage, Teisseire 28/05/2019 Download
Teisseire Syrup Rhubarb 70cl
 1 file(s)  4 downloads
Beverage, Teisseire 28/05/2019 Download
Teisseire Syrup Rosemary 70cl
 1 file(s)  5 downloads
Beverage, Teisseire 28/05/2019 Download
Thìa cà phê nhãn hiệu Nespresso
 1 file(s)  5 downloads
Beverage, Nespresso 17/12/2018 Download
Trà Organic Perfect Peppermint hiệu English Tea Shop 30g_39.2020
 1 file(s)  3 downloads
Beverage, English Tea Shop 22/09/2020 Download

ANNAM’S TRUSTED PARTNERS

logo-haribo
800px-barilla_pasta_logo-svg_
danone-logo_0
president-hover