Annam Fine Food  .  Registration
Title
[McCormick] Allspice_Ground 30g (Bột gia vị Jamaica McCormick 30g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  20 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Basil Leaves 10g (Lá Húng quế McCormick 10g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  23 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Black Pepper Cracked (Tiêu đen xay hạt lớn McCormick 35g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  18 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Black Pepper Whole (Tiêu đen nguyên hạt McCormick 35g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  16 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Cajun_Seasoning 35g (Gia vị tẩm ướp vị Cajun McCormick 35g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  23 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Cinnamon Ground 32g (Bột Quế McCormick 32g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  21 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Cumin_Seeds_Ground 30g (Bột Thì là McCormick 30g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  19 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Garlic Salt (Gia vị tẩm ướp muối tỏi McCormick 70g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  17 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Italian Seasoning 35g (Gia vị tẩm ướp lá thơm hỗn hợp kiểu Ý McCormick 35g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  20 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Nutmeg Ground 30g (Bột Nhục đậu khấu McCormick 30g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  20 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Oregano Leaves 10g (Lá Kinh giới McCormick 10g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  17 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Paprika Ground 30g (Bột ớt cựa gà McCormick 30g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  24 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Parsley Leaves 5g (Lá Mùi tây 5g McCormick 5g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  18 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Rosemary Leaves 18g (Lá Hương thảo McCormick 18g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  22 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Smoked Paprika Ground37g (Bột ớt cựa gà vị khói McCormick 37g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  19 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Steak_Spice_Seasoning 60g (Gia vị tẩm ướp bò nướng McCormick 60g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  19 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Thymes Leaves 12g (Lá Húng tây McCormick 12g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  27 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
263 F122661 Kikkoman P KOIKUCHI Soy Sauce 18L
 1 file(s)  35 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 05/11/2018 Download
264 F122660 Kikkoman P TOKUYOU Soy Sauce 18L
 1 file(s)  15 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 05/11/2018 Download
265 F122562 Kikkoman Usukuchi Soy sauce_Nước tương nhạt Usukuchi hiệu Kikkoman
 1 file(s)  25 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 05/11/2018 Download
266 F122663 Kikkoman P HOUJUN KOIKUCHI Soy Sauce 18L
 1 file(s)  24 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 05/11/2018 Download
267 Nước tương Tokuyou hiệu Kikkoman
 1 file(s)  26 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 05/11/2018 Download
269 F101865 Kikkoman Teriyaki Thick Sauce 250ml
 1 file(s)  30 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 21/12/2018 Download
270 F101852_Kikkoman-Soy-Sauce-43_-Less-Malt-Mild-600ml
 1 file(s)  18 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 05/11/2018 Download
270 F143955_Kikkoman-Soy-Sauce-43_-Less-Malt-Mild
 1 file(s)  5 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 16/04/2020 Download
290 F136704 Cirio Sieved Tomatoes (350g) Cà chua xay hiệu Cirio
 1 file(s)  15 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
291 F136705 Cirio Sieved Tomatoes (700g) Cà chua xay hiệu Cirio
 1 file(s)  16 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
292 F136706 Cirio Passata Rustica Crushed Tomatoes (350g) Cà chua nghiền Passata Rustica hiệu Cirio
 1 file(s)  15 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
293 F136709 Cirio Chopped Tomatoes W Chilli (400g) Cà chua xắt nhỏ vị ớt hiệu Cirio
 1 file(s)  17 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
294 F136711 Cirio Pizzassimo (400g) Sốt cho pizza hiệu Cirio
 1 file(s)  17 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
295 F136713 Cirio Tomato Puree (70gx4) Cà chua xay đậm đặc hiệu Cirio
 1 file(s)  11 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
295 F136714 Cirio Tomato Puree (140g) Cà chua xay đậm đặc hiệu Cirio
 1 file(s)  13 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
296 F136718 Cirio Napoletana Tomato Pasta Sauce (446ml) Sốt cà chua Napoletana hiệu Cirio
 1 file(s)  2 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 15/05/2020 Download
297 F136719 Cirio Ragu Alla Bolognese (446ml) Sốt cà chua thịt bằm Bolognese hiệu Cirio
 1 file(s)  11 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
298 F136721 Cirio Butter Beans (400g) Đậu bơ hiệu Cirio
 1 file(s)  11 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
299 F136723 Cirio Medium Peas (400g) Đậu Hà lan cỡ vừa hiệu Cirio
 1 file(s)  14 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
300 F136724 Cirio Sweetcorn (400g) Ngô ngọt ngâm hiệu Cirio – Copy
 1 file(s)  15 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
300 F136727 Cirio Sweetcorn (150gx3) Ngô ngọt ngâm hiệu Cirio
 1 file(s)  15 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
301 F136726 Cirio Mediterranean Granmix (150gx3) Rau củ hỗn hợp ngâm hiệu Cirio
 1 file(s)  12 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
Cirio Small Peas Đậu hà lan cỡ nhỏ hiệu Cirio 2019.200
 1 file(s)  4 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 17/06/2019 Download
F101091 Capers Capucines Crespo 800g Nụ bạch hoa ngâm dấm 800g
 1 file(s)  14 downloads
Condiment & Sauce, Transgourmet 29/08/2018 Download
F101092 Capers Fines Crespo 800g Nụ bạch hoa ngâm dấm 800g
 1 file(s)  14 downloads
Condiment & Sauce, Transgourmet 27/08/2018 Download
F101128 Transgourmet Red Bean_Đậu đỏ Haricot hiệu Transgourmet
 1 file(s)  9 downloads
Condiment & Sauce, Transgourmet 01/08/2018 Download
F101184 Gherkins In Vinegar_Dưa chuột Ngâm dấm
 1 file(s)  17 downloads
Condiment & Sauce, Transgourmet 27/08/2018 Download
F101282 Basil 1kg Lá húng quế 1kg
 1 file(s)  19 downloads
Condiment & Sauce, Transgourmet 27/08/2018 Download
F101283 Whole Bay Leaves 1kg Lá nguyệt quế 1kg
 1 file(s)  12 downloads
Condiment & Sauce, Transgourmet 27/08/2018 Download
F101290 Oregano 1kg Lá kinh giới 1kg
 1 file(s)  21 downloads
Condiment & Sauce, Transgourmet 27/08/2018 Download
F101294 Parsley 1kg Lá mùi tây 1kg
 1 file(s)  15 downloads
Condiment & Sauce, Transgourmet 27/08/2018 Download
F101295 Provencal Herbs 1kg Lá thơm khô 1kg
 1 file(s)  11 downloads
Condiment & Sauce, Transgourmet 27/08/2018 Download
F101302 Thyme 1kg Lá húng tây 1kg
 1 file(s)  19 downloads
Condiment & Sauce, Transgourmet 27/08/2018 Download
F101849 Kikkoman Sushi & Sashimi 3ml_Nước tương Sushi & Sashimi hiệu Kikkoman 3ml
 1 file(s)  17 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 01/08/2018 Download
F101851 Kikkoman Japanese Grill Teriyaki Sauce 250ml_Sốt tẩm ướp món nướng Nhật Bản hiệu Kikkoman 250ml
 1 file(s)  16 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 01/08/2018 Download
F101852 Kikkoman Soy Sauce Less Salt 600ml_Nước tương ít muối 43 % hiệu Kikkoman 600ml
 1 file(s)  19 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 01/08/2018 Download
F101853, F101857 Kikkoman Soy Sauce Dispenser_Nước tương soy sauce hiệu Kikkoman (chai thủy tinh)
 1 file(s)  28 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 01/08/2018 Download
F101856, F101854, F101855 Kikkoman Soy Sauce Fancy_Nước tương soy sauce hiệu Kikkoman
 1 file(s)  38 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 01/08/2018 Download
F101859, F101860 Kikkoman Soy Sauce Propack_Nước tương Propack hiệu Kikkoman
 1 file(s)  22 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 01/08/2018 Download
F101861 Kikkoman Soy Sauce Special Fragrance_Nước tương Fragrance đặc biệt hiệu Kikkoman
 1 file(s)  19 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 01/08/2018 Download
F101862 Kikkoman Sushi & Sashimi Soy Sauce 150ml Nước tương Sushi & Sashimi hiệu Kikkoman 2019.312
 1 file(s)  3 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 13/11/2019 Download
F101862 Kikkoman Sushi & Sashimi Soy Sauce_Nước tương Sushi & Sashimi hiệu Kikkoman
 1 file(s)  18 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 01/08/2018 Download
F101863 Kikkoman Teriyaki Marinate Original Sauce_Sốt tẩm ướp truyền thống Teriyaki hiệu Kikkoman (chai thủy tinh)
 1 file(s)  21 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 19/11/2018 Download
F102041, F102042 Maille Mustard DIJON_Mù tạt Dijon hiệu Maille
 1 file(s)  35 downloads
Condiment & Sauce, Maille 11/01/2019 Download
F102044,F102045 Maille Mustard OLD STYLE _Mù tạt Old Style hiệu Maille
 1 file(s)  59 downloads
Condiment & Sauce, Maille 07/05/2019 Download
F102834_TABASCO Red Pepper Sauce 3.7ml_18824.2016.ATTP-XNCB
 1 file(s)  3 downloads
Condiment & Sauce, Tabasco 14/02/2020 Download
F119855 Kuehne Dressing Thousand Island 250 ml Xốt trộn Salad Thousand Island hiệu Kuehne 2019.159
 1 file(s)  17 downloads
Condiment & Sauce, Kuehne 20/05/2019 Download
F119856 Kuehne Dressing Italian 250 ml Xốt Salad Dressing Italian hiệu Kuehne 2019.160
 1 file(s)  12 downloads
Condiment & Sauce, Kuehne 20/05/2019 Download
F119857 Kuehne Dressing American Caesar 250 ml Xốt trộn Salad kiểu Mỹ hiệu Kuehne 2019.161
 1 file(s)  2 downloads
Condiment & Sauce, Kuehne 27/04/2020 Download
F119858 Kuehne Dressing Dijon 250 ml Xốt trộn Salad Dijon kiểu Pháp hiệu Kuehne 2019.162
 1 file(s)  10 downloads
Condiment & Sauce, Kuehne 12/08/2019 Download
F119859 Kuehne Dressing Vinaigrette 250 ml Xốt trộn Salad vị bạc hà hiệu Kuehne 2019.163
 1 file(s)  9 downloads
Condiment & Sauce, Kuehne 20/05/2019 Download
F119860-Balsamissimo Creamy Mild 215m-49183.2017.ATTP-XNCB
 1 file(s)  5 downloads
Condiment & Sauce, Kuehne 18/02/2020 Download
F119861-Barbecue Sauce Smoky Spicy 250ml-44731.2017.ATTP-XNCB
 1 file(s)  4 downloads
Condiment & Sauce, Kuehne 18/02/2020 Download
F119861-Barbecue Sauce Smoky Spicy 250ml-44731.2017.ATTP-XNCB
 1 file(s)  2 downloads
Condiment & Sauce, Kuehne 18/02/2020 Download
F119862 Xốt Steak Sauce Peppery Piquant Hiệu Kuehne 146.2020
 1 file(s)  3 downloads
Condiment & Sauce, Kuehne 15/05/2020 Download
F119864-Pickled Cornichons 330g-44610.2017.ATTP-XNCB
 1 file(s)  4 downloads
Condiment & Sauce, Kuehne 18/02/2020 Download
F121840 Kikkoman Teriyaki Thick Sauce_Sốt tẩm ướp Teriyaki đậm đặc hiệu Kikkoman
 1 file(s)  22 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 01/08/2018 Download
F122034-Sauerkraut 810g-44566.2017.ATTP-XNCB
 1 file(s)  5 downloads
Condiment & Sauce, Kuehne 18/02/2020 Download
F122205 Kikkoman Teriyaki Honey & Soy Sauce_Sốt tẩm ướp Teriyaki Mật Ong & Nước tương hiệu Kikkoman
 1 file(s)  24 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 01/08/2018 Download
F122213 Kikkoman Soy Sauce Mild Aroma_Nước tương Mild Aroma hiệu Kikkoman
 1 file(s)  17 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 01/08/2018 Download
F122301 Tiêu hạt đen (có gắn dụng cụ xay) 238.2020
 1 file(s)  1 download
Condiment & Sauce, McCormick 16/06/2020 Download
F122322 Gia vị tẩm ướp vị Cajun 202.2020
 1 file(s)  0 download
Condiment & Sauce, McCormick 03/07/2020 Download
F122323 Gia vị tẩm ướp bò nướng 201.2020
 1 file(s)  0 download
Condiment & Sauce, McCormick 03/07/2020 Download
F122324 Gia vị tẩm ướp vị Taco 203.2020
 1 file(s)  0 download
Condiment & Sauce, McCormick 03/07/2020 Download
F122325 Lá Nguyệt quế 208.2020
 1 file(s)  1 download
Condiment & Sauce, McCormick 10/06/2020 Download
F122326 Lá Húng tây 205.2020
 1 file(s)  2 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 10/06/2020 Download
F122327 Lá Húng quế 204.2020
 1 file(s)  2 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 10/06/2020 Download
F122328 Lá Hương thảo 206.2020
 1 file(s)  1 download
Condiment & Sauce, McCormick 10/06/2020 Download
F122330 Lá Kinh giới 207.2020
 1 file(s)  3 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 10/06/2020 Download
F122332 Bột Tỏi 200.2020
 1 file(s)  4 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 10/06/2020 Download
F122333 Bột Ớt Cayenne 196.2020
 1 file(s)  1 download
Condiment & Sauce, McCormick 10/06/2020 Download
F122338 Bột Ớt cựa gà 197.2020
 1 file(s)  0 download
Condiment & Sauce, McCormick 03/07/2020 Download
F122341 Bột Thì là 199.2020
 1 file(s)  1 download
Condiment & Sauce, McCormick 10/06/2020 Download
F122343 Bột Quế 198.2020
 1 file(s)  5 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 10/06/2020 Download
F122389 Nước tương NON GMO Hiệu Kikkoman 194.2020
 1 file(s)  1 download
Condiment & Sauce, Kikkoman 15/05/2020 Download
F122393 CIRIO Chick Pea 400g_Đậu Răng Ngựa hiệu Cirio 400g
 1 file(s)  12 downloads
Cirio, Condiment & Sauce 08/08/2018 Download
F122462 Kuehne Dressing Honey & Mustard 250 ml Xốt trộn Salad vị mật ong hiệu Kuehne 2019.164
 1 file(s)  10 downloads
Condiment & Sauce, Kuehne 20/05/2019 Download
F122463 Kuehne Dressing French 250 ml Xốt trộn Salad kiểu Pháp hiệu Kuehne 2019.165
 1 file(s)  10 downloads
Condiment & Sauce, Kuehne 20/05/2019 Download
F122514 Kikkoman Tasty Japan Teriyaki sauce 150ml Sốt tẩm ướp Teriyaki hiệu Kikkoman 279.2019
 1 file(s)  9 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 20/12/2019 Download
F122515 Kikkoman Tasty Japan Stir-fry sauce 150ml Sốt chuyên xào hiệu Kikkoman Tasty Japan 150ml 280.2019
 1 file(s)  4 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 20/12/2019 Download
F122516 Kikkoman Tasty Japan dipping sauce 150ml Sốt chấm hiệu Kikkoman Tasty Japan 150ml 281.2019
 1 file(s)  5 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 20/12/2019 Download
F122647 Sốt ướp BBQ McCormick vị ớt 59.2018
 1 file(s)  26 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 30/12/2019 Download
F122648 Sốt ướp BBQ McCormick vị Tanguy Brown Sugar 60.2018
 1 file(s)  27 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 30/12/2019 Download
F122649 Sốt ướp BBQ McCormick vị khói 61.2018
 1 file(s)  32 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 30/12/2019 Download
F122650 Kikkoman Tasty Japan Tonkatsu sauce Sốt Tonkatsu hiệu Kikkoman 283.2019
 1 file(s)  5 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 27/12/2019 Download
F122651 Kikkoman Tasty Japan Noodle Base sauce Sốt mì Noodle Base hiệu Kikkoman 282.2019
 1 file(s)  3 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 27/12/2019 Download
F122663 Kikkoman P HOUJYUN KOIKUCHI Soy Sauce 18L Nước xốt đậu tương P Houjyun Koikuchi hiệu Kikkoman 2019.327
 1 file(s)  4 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 20/12/2019 Download
F122773 Xốt Ponzu hiệu Kikkoman Tasty Japan 144.2020
 1 file(s)  1 download
Condiment & Sauce, Kikkoman 23/04/2020 Download
F122796 Kikkoman Worcestershire Shokudouyou_Xốt Shokudouyou Worcestershire hiệu Kikkoman
 1 file(s)  20 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 01/08/2018 Download
F122808 Sốt ướp BBQ McCormick vị Brown Sugar 166.2019
 1 file(s)  13 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 30/12/2019 Download
F122942 Java Curry 1kg Cà ri Java 1kg 2019.75
 1 file(s)  7 downloads
Condiment & Sauce, JFC 04/04/2019 Download
F122943 Suehirosu Vinegar 20L Giấm Suehiro hiệu Mizkan 20L 2019.86
 1 file(s)  8 downloads
Condiment & Sauce, JFC 03/04/2019 Download
F122944 Wasabi Powder 1kg Bột mù tạt Wasabi hiệu Chiyoda 1kg 2019.64
 1 file(s)  9 downloads
Condiment & Sauce, JFC 04/04/2019 Download
F122945 Katsuo Dashi Karyu 1kg Bột nêm Dashi Katsuo Karyu hiệu Shimaya 1kg 2019.74
 1 file(s)  6 downloads
Condiment & Sauce, JFC 04/04/2019 Download
F122946 Shichimi 300g Bột ớt Shichimi hiệu Amari 1kg 2019.76
 1 file(s)  6 downloads
Condiment & Sauce, JFC 04/04/2019 Download
F122947 Ginger pink 1kg Gừng hồng ngâm hiệu Endo 1kg 2019.63
 1 file(s)  6 downloads
Condiment & Sauce, JFC 04/04/2019 Download
F122948 Ginger White pink 1kg Gừng trắng ngâm hiệu Endo 1kg 2019.62
 1 file(s)  6 downloads
Condiment & Sauce, JFC 04/04/2019 Download
F122949 Tempura 1kg Hỗn hợp bột Tempura hiệu Nippon Flour Mills 1kg 2019.65
 1 file(s)  6 downloads
Condiment & Sauce, JFC 04/04/2019 Download
F122950 Hana Katsuo 500g Cá ngừ bào hiệu Yamahide Shokuhin 1kg 2019.61
 1 file(s)  7 downloads
Condiment & Sauce, JFC 04/04/2019 Download
F122951 ARIAKE YAKINORI 140 g Rong biển cuộn Shushi hiệu Nagai 140 g 2019.89
 1 file(s)  4 downloads
Condiment & Sauce, JFC 03/04/2019 Download
F122952 Cut Wakame AO 200g Rong biển cắt hiệu Tohkon200g 2019.88
 1 file(s)  4 downloads
Condiment & Sauce, JFC 03/04/2019 Download
F122953 Shio Miso white 20 kg Sốt miso hiệu Hanamaruki 20 kg 2019.87
 1 file(s)  4 downloads
Condiment & Sauce, JFC 03/04/2019 Download
F122955 Kikkoman H-F soy sauce Nước tương H-F hiệu Kikkoman 2019.92
 1 file(s)  13 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 03/04/2019 Download
F136703 Cirio Sieved Tomatoes (200gx3) Cà chua xay hiệu Cirio 2019.149
 1 file(s)  5 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 17/06/2019 Download
F136707 Cirio Chopped Tomatoes W/ Basil 400g Cà chua xắt nhỏ vị húng quế hiệu Cirio 2019.150
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 17/06/2019 Download
F136708 Cirio Chopped Tomatoes W/ Garlic (400g) Cà chua xắt nhỏ vị tỏi hiệu Cirio 2019.151
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 17/06/2019 Download
F136710 Cirio Cherry Tomatoes (400g) Cà chua Cherry ngâm hiệu Cirio 2019.152
 1 file(s)  4 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 17/06/2019 Download
F136715 Cirio Tomato Puree (350g) Cà chua xay đậm đặc hiệu Cirio 2019.153
 1 file(s)  4 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 17/06/2019 Download
F136716 Cirio Pasta Sauce With Basil 420g Sốt cà chua Pasta Basilico hiệu Cirio 2019.154
 1 file(s)  4 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 17/06/2019 Download
F136716 Cirio Pasta Sauce With Basil 420g Sốt cà chua Pasta Basilico hiệu Cirio 2019.202
 1 file(s)  4 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 17/06/2019 Download
F136717 Cirio Pasta Sauce Arrabbiata W Mild Chilli (446ml) Sốt cà chua Arrabbiata vị ớt hiệu Cirio 2019.201
 1 file(s)  2 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 15/05/2020 Download
F136720 Cirio Pesto Sauce 190g Sốt Pesto hiệu Cirio 2019.157
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 17/06/2019 Download
F136720 Cirio Pesto Sauce 190g Sốt Pesto hiệu Cirio 2019.203
 1 file(s)  5 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 17/06/2019 Download
F136725 Cirio Lentils (400g) Đậu lăng hiệu Cirio 2019.156
 1 file(s)  5 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 17/06/2019 Download
Kikkoman Bulgogi Sauce XỐT BULGOGI HIỆU KIKKOMAN 2019.94
 1 file(s)  1 download
Condiment & Sauce, Kikkoman 28/11/2019 Download
Kikkoman Tempura & Noodle Sauce 2L Sốt Tempura & Noodle hiệu Kikkoman 337.2019
 1 file(s)  2 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 24/12/2019 Download
Maille Mustard Dijon 5kg Mù tạt Dijon hiệu Maille 2019.211 2019.95
 1 file(s)  13 downloads
Condiment & Sauce, Maille 12/11/2019 Download
Maille Mustard Old Style 5kg Mù tạt nguyên hạt Maille 2019.210
 1 file(s)  5 downloads
Condiment & Sauce, Maille 19/02/2020 Download
Tabasco Scorpion pepper sauce Sốt ớt Scorpion hiệu Tabasco 46.2020
 1 file(s)  4 downloads
Condiment & Sauce, Tabasco 28/02/2020 Download
Tabasco Sriracha sauce Sốt ớt Sriracha hiệu Tabasco 47.2020
 1 file(s)  3 downloads
Condiment & Sauce, Tabasco 28/02/2020 Download

ANNAM’S TRUSTED PARTNERS

logo-haribo
800px-barilla_pasta_logo-svg_
danone-logo_0
president-hover