Annam Fine Food  .  Registration
Title
Easy Topping 8 x 1 kg (White) – Phô mai topping hiệu Friendship (trắng)
 1 file(s)  24 downloads
Dairy, Emborg 15/11/2018 Download
Emborg Burger Slices Phô Mai Burger Slices hiệu Emborg 2019.146
 1 file(s)  27 downloads
Dairy, Emborg 22/04/2019 Download
Emborg Perfect Pasta cream Kem Perfect Pasta hiệu Emborg 2019.148
 1 file(s)  10 downloads
Dairy, Emborg 22/04/2019 Download
F122821 Emborg IQF Mozzarella Shredded 6x2Kg (Easy stretch – Emborg ) Phô mai Mozzarella bào hiệu Emborg 2kg
 1 file(s)  38 downloads
Dairy, Emborg 09/11/2018 Download
F122822 Emborg Mozzarella Block 4 x 2.3kg Phô mai Mozzarella khối hiệu Emborg 2.3kg
 1 file(s)  44 downloads
Dairy, Emborg 09/11/2018 Download
F122823 Emborg Whipping Cream 12 x 1L (Cream 35%) Kem sữa hiệu Emborg 1l ( 35% kem)
 1 file(s)  38 downloads
Dairy, Emborg 29/11/2018 Download
F122823 Emborg Whipping Cream 1L Kem sữa hiệu Emborg (35,1% kem) 2019.275
 1 file(s)  13 downloads
Dairy, Emborg 28/11/2019 Download
F122824 Emborg Cream Cheese 2×1.5 kg (70% F.I.D.M) Phô mai kem hiệu Emborg 1.5kg
 1 file(s)  48 downloads
Dairy, Emborg 29/11/2018 Download
F122825 Emborg Cheddar 8 x 2.5 kg (Colored) Phô mai Cheddar màu hiệu Emborg 2.5kg
 1 file(s)  22 downloads
Dairy, Emborg 09/11/2018 Download
F122825 Emborg Cheddar colour 2.5 kg Phô mai Cheddar màu hiệu Emborg – 50% F.I.D.M 2.5 kg 2019.14
 1 file(s)  11 downloads
Dairy, Emborg 03/04/2019 Download
F122827 Emborg Prcoessed Cheddar 8 x 1033 kg (Colored SOS) Phô mai Proessed Cheddar hiệu Emborg 1.033kg
 1 file(s)  33 downloads
Dairy, Emborg 09/11/2018 Download
F122828 Emborg Natural Yogurt 12 x 1L_Sữa chua tự nhiên hiệu Emborg 1l 232.2019
 1 file(s)  10 downloads
Dairy, Emborg 21/02/2020 Download
F122829 Emborg Mascarpone 6 x 500 g Phô mai Mascarpone hiệu Emborg 500g
 1 file(s)  23 downloads
Dairy, Emborg 09/11/2018 Download
F122830 Emborg Butter 20 x 250g (Unsalted 82% fat)_Bơ lạt hiệu Emborg 250g (82% chất béo)
 1 file(s)  7 downloads
Dairy, Emborg 26/06/2020 Download
F122831 Emborg Butter Portions 200 x 8g (Unsalted 82 _ fat)_Bơ lạt viên hiệu Emborg 8g ( 82% chất béo) 195.2018
 1 file(s)  13 downloads
Dairy, Emborg 05/02/2020 Download
F122832 Emborg Butter, salted, Salted butter min. 80_ fat, Portion 8g_Bơ mặn viên hiệu Emborg 8g ( 80% chất béo) 197.2018
 1 file(s)  3 downloads
Dairy, Emborg 05/02/2020 Download
F122833 Bơ mặn hiệu Emborg (80% chất béo) 200g 196.2018
 1 file(s)  4 downloads
Dairy, Emborg 22/03/2021 Download
F122834 Bơ lạt hiệu Emborg ( 82% chất béo) 200g,250g 194.2018
 1 file(s)  3 downloads
Dairy, Emborg 22/03/2021 Download
F122835 Emborg Spreadable, Salted, 75% total fat, Portion 225g Bơ mặn phết hiệu Emborg 225g
 1 file(s)  22 downloads
Dairy, Emborg 09/11/2018 Download
F122836 Bơ lạt phết hiệu Emborg 225g 215.2018
 1 file(s)  4 downloads
Dairy, Emborg 22/03/2021 Download
F122837 Phô mai Cheddar hiệu Emborg 150g 229.2018
 1 file(s)  1 download
Dairy, Emborg 22/03/2021 Download
F122838 Phô mai lát Edam hiệu Emborg 150g 205.2018
 1 file(s)  1 download
Dairy, Emborg 22/03/2021 Download
F122839 Emborg Emmentaler, Sliced, F.I.D.M. 45% 150g Phô mai lát Emmentaler hiệu Emborg 150g
 1 file(s)  26 downloads
Dairy, Emborg 09/11/2018 Download
F122840 Phô mai lát Gouda hiệu Emborg 150g 207.2018
 1 file(s)  1 download
Dairy, Emborg 22/03/2021 Download
F122841 Phô mai lát American với Cheddar hiệu Emborg 200g 218.2018
 1 file(s)  2 downloads
Dairy, Emborg 22/03/2021 Download
F122842 Phô mai lát Italian với Mozzarella hiệu Emborg 200g 201.2018
 1 file(s)  1 download
Dairy, Emborg 22/03/2021 Download
F122843 Emborg Swiss, with Emmental, Sliced 200g Phô mai lát Swiss với Emmental hiệu Emborg 200g
 1 file(s)  18 downloads
Dairy, Emborg 09/11/2018 Download
F122844 Emborg Dutch, with Gouda, Sliced 200g Phô mai lát Dutch với Gouda hiệu Emborg 200g
 1 file(s)  15 downloads
Dairy, Emborg 09/11/2018 Download
F122845 Emborg Cheddar, Mild, coloured, Portion, F.I.D.M. 48% 200g Phô mai Cheddar màu hiệu Emborg 200g
 1 file(s)  20 downloads
Dairy, Emborg 09/11/2018 Download
F122846 Phô mai Cheddar trắng hiệu Emborg 200g 226.2018
 1 file(s)  1 download
Dairy, Emborg 22/03/2021 Download
F122847 Emborg Cheddar, Mature, Portion, F.I.D.M. 48% 200g Phô mai Cheddar Mature hiệu Emborg 200g
 1 file(s)  21 downloads
Dairy, Emborg 09/11/2018 Download
F122848 Emborg Cheddar, Vintage, Portion, F.I.D.M. 48% 200g Phô mai Cheddar Vintage hiệu Emborg 200g
 1 file(s)  29 downloads
Dairy, Emborg 13/01/2020 Download
F122848 Phô mai Cheddar Vintage hiệu Emborg 200g 228.2018
 1 file(s)  2 downloads
Dairy, Emborg 22/03/2021 Download
F122849 Phô mai Mozzarella hiệu Emborg 200g 233.2018
 1 file(s)  1 download
Dairy, Emborg 22/03/2021 Download
F122850 Phô mai Feta hiệu Emborg Germany 2019.43
 1 file(s)  18 downloads
Dairy, Emborg 04/04/2019 Download
F122851 Phô mai Mozzarella bào hiệu Emborg 200g 369.2020
 1 file(s)  2 downloads
Dairy, Emborg 22/03/2021 Download
F122852 Phô mai Cheddar bào hiệu Emborg 200g 370.2020
 1 file(s)  4 downloads
Dairy, Emborg 22/03/2021 Download
F122853 Emborg Pasta Cheese, Shredded 200g Phô mai bào cho pasta hiệu Emborg 200g
 1 file(s)  15 downloads
Dairy, Emborg 09/11/2018 Download
F122853 Emborg Pasta Cheese 200g Phô mai bào cho pasta hiệu Emborg 2019.274
 1 file(s)  7 downloads
Dairy, Emborg 28/11/2019 Download
F122854 Emborg Pizza Topping, Shredded, F.I.D.M. 40% 200g Phô mai bào cho topping pizza hiệu Emborg 200g
 1 file(s)  21 downloads
Dairy, Emborg 09/11/2018 Download
F122855 Emborg Brie, White Mould Cheese, plastic cup, Portion, F.I.D.M. 50% 125g Phô mai Brie hiệu Emborg 125g
 1 file(s)  22 downloads
Dairy, Emborg 09/11/2018 Download
F122856 Phô mai Camembert hiệu Emborg 125g 221.2018
 1 file(s)  4 downloads
Dairy, Emborg 22/03/2021 Download
F122857 Phô mai kem hiệu Emborg 200 g 211.2018
 1 file(s)  2 downloads
Dairy, Emborg 22/03/2021 Download
F122858 Emborg UHT Milk 1L -FC Sữa tươi nguyên chất tiệt trùng nguyên kem hiệu Emborg 1l
 1 file(s)  43 downloads
Dairy, Emborg 09/11/2018 Download
F122859 Emborg UHT Milk 1L -LF Sữa tươi nguyên chất tiệt trùng ít béo hiệu Emborg 1l
 1 file(s)  31 downloads
Dairy, Emborg 09/11/2018 Download
F122860 Kem nấu tiệt trùng hiệu Emborg ( 20% chất béo)-Đan Mạch 200ml 199.2018
 1 file(s)  1 download
Dairy, Emborg 22/03/2021 Download
F122861 Kem sữa tiệt trùng hiệu Emborg ( 35.1% chất béo) 200ml 217.2018
 1 file(s)  1 download
Dairy, Emborg 22/03/2021 Download
F122862 Kem sữa dạng xịt hiệu Emborg 250ml 198.2018
 1 file(s)  2 downloads
Dairy, Emborg 22/03/2021 Download
F122863 Kem nấu tiệt trùng hiệu Emborg ( 20% chất béo)-Đức 1L 200.2018
 1 file(s)  1 download
Dairy, Emborg 22/03/2021 Download
F122864 Bơ lạt viên hiệu Emborg (82% chất béo) 8g 195.2018
 1 file(s)  2 downloads
Dairy, Emborg 02/04/2021 Download
F122865 Emborg Butter, salted, Salted butter min. 80% fat, Portion 8g x8 (Repacked)
 1 file(s)  14 downloads
Dairy, Emborg 18/12/2018 Download
F122901 Emborg Parmesan, shredded 32% fidm 150g Phô mai Parmesan bào hiệu Emborg 150g
 1 file(s)  20 downloads
Dairy, Emborg 11/01/2019 Download
F122902 Emborg Gran Amici grated 1kg Pho mai Gran Amici nạo hiệu Emborg 1kg
 1 file(s)  19 downloads
Dairy, Emborg 11/01/2019 Download
F122903 Emborg Feta cheese 4kg Phô mai feta hiệu Emborg 4kg 2019.30
 1 file(s)  15 downloads
Dairy, Emborg 04/04/2019 Download
F122904 Emborg Feta cheese 1 kg Phô mai Feta hiệu Emborg (Hy Lạp) 1 kg 2019.30
 1 file(s)  19 downloads
Dairy, Emborg 04/04/2019 Download
F122905 Emborg Grand Panado 1kg Phô mai Grand Panado hiệu Emborg 1kg
 1 file(s)  14 downloads
Dairy, Emborg 18/12/2018 Download
F122906 Emborg Gran Amici 1kg Phô mai Gran Amici hiệu Emborg 1kg
 1 file(s)  38 downloads
Dairy, Emborg 18/12/2018 Download
F122907 Emborg UGO Yogurts Peach & Passions 100ml Sữa chua UGO vị Đào và Chanh dây hiệu Emborg 100g 2019.180
 1 file(s)  8 downloads
Dairy, Emborg 07/08/2019 Download
F122907 Emborg UGO Yogurts Peach & Passions 100ml Sữa chua UGO vị Đào và Chanh dây hiệu Emborg 100g 2019.180 2019.71
 1 file(s)  7 downloads
Dairy, Emborg 30/08/2019 Download
F122907 Emborg UGO Yogurts Peach & Passions 100ml Sữa chua UGO vị Đào và Chanh dây hiệu Emborg 100ml 2019.66
 1 file(s)  30 downloads
Dairy, Emborg 04/04/2019 Download
F122907 Emborg UGO Yogurts Peach & Passions 100ml Sữa chua UGO vị Đào và Chanh dây hiệu Emborg 100ml 2019.66 2019.28
 1 file(s)  15 downloads
Dairy, Emborg 29/05/2019 Download
F122908 Emborg UGO Yogurt Raspberry 100g 2019.181
 1 file(s)  6 downloads
Dairy, Emborg 07/08/2019 Download
F122908 Emborg UGO Yogurt Raspberry 100g 2019.181 2019.71
 1 file(s)  9 downloads
Dairy, Emborg 30/08/2019 Download
F122908 Emborg UGO Yogurt Raspberry 100ml 2018.371 2019.28
 1 file(s)  12 downloads
Dairy, Emborg 29/05/2019 Download
F122908 Emborg UGO Yogurt Raspberry 100ml Sữa chua UGO vị Phúc bồn tử hiệu Emborg 100ml
 1 file(s)  22 downloads
Dairy, Emborg 15/02/2019 Download
F122909 Emborg UGO Yogurt Strawberry 100g 2019.182
 1 file(s)  4 downloads
Dairy, Emborg 14/08/2019 Download
F122909 Emborg UGO Yogurt Strawberry 100g 2019.182 2019.71
 1 file(s)  10 downloads
Dairy, Emborg 30/08/2019 Download
F122909 Emborg UGO Yogurt Strawberry 100ml 2018.372 2019.28
 1 file(s)  11 downloads
Dairy, Emborg 29/05/2019 Download
F122909 Emborg UGO Yogurt Strawberry 100ml Sữa chua UGO vị Dâu tây hiệu Emborg 100ml
 1 file(s)  24 downloads
Dairy, Emborg 15/02/2019 Download
F122910 Emborg Mozzarella mini (7,5g), IQF 2.5kg
 1 file(s)  24 downloads
Dairy, Emborg 19/12/2018 Download
F122915 Phô mai Camembert hiệu Emborg 200g_203.2021
 1 file(s)  1 download
Dairy, Emborg 26/05/2021 Download
F122922 Yến mạch cán cỡ vừa hiệu Bob’s Red Mill 907g 176.2018
 1 file(s)  5 downloads
Emborg, Pasta, Grain & Oil 12/03/2021 Download
F122935 Emborg Cheddar White,Slice, F.I.D.M. 50% 2.5kg 2019.13
 1 file(s)  17 downloads
Dairy, Emborg 04/04/2019 Download
F122954 Emborg Pizza Topping, shredded Phô mai Pizza Topping nguyên khối hiệu Emborg 2019.145
 1 file(s)  76 downloads
Dairy, Emborg 22/04/2019 Download
F122954 Pizza Topping phủ kem nhẹ hiệu Emborg 2,3 kg_316.2020
 1 file(s)  5 downloads
Dairy, Emborg 22/01/2021 Download
F122963 Emborg Ementhaler 4 x2,8 kg Phô mai Ementhaler khối hiệu Emborg 2.8kg
 1 file(s)  19 downloads
Dairy, Emborg 27/05/2019 Download
F122963 Emborg Emmentaler 4 x2,8 kg_Phô mai Emmentaler khối hiệu Emborg 2.8kg 2019.199
 1 file(s)  22 downloads
Dairy, Emborg 14/06/2019 Download
F122968 F122969 Phô mai Perfect Slices hiệu Emborg 100g,200g_239.2020
 1 file(s)  11 downloads
Dairy, Emborg 18/01/2021 Download
F123006 Sữa nguyên chất tiệt trùng nguyên kem hiệu Emborg 1L 180.2020
 1 file(s)  7 downloads
Dairy, Emborg 22/03/2021 Download
F123051 Bơ lạt Cook & Bake 182.2020
 1 file(s)  10 downloads
Dairy, Emborg 23/10/2020 Download
F123051 Bơ lạt Cook & Bake 200g_182.2020
 1 file(s)  9 downloads
Dairy, Emborg 18/01/2021 Download
F163590 F122834 Bơ lạt hiệu Emborg ( 82 chất béo) 200g,100g 194.2018
 1 file(s)  2 downloads
Dairy, Emborg 13/04/2021 Download
kẹo cao su
 1 file(s)  0 download
Dairy, Emborg 26/05/2021 Download

ANNAM’S TRUSTED PARTNERS

logo-haribo
800px-barilla_pasta_logo-svg_
danone-logo_0
president-hover