Annam Fine Food  .  Registration
Title
Barilla Pasta Chifferi 500g Mỳ Barilla Chifferi Elbows 500 g 2019.271
 1 file(s)  1 download
Barilla, Pasta, Grain & Oil 05/02/2020 Download
Barilla Pasta Penne Rigate Bio 500g Mỳ Barilla Penne Rigate Bio 500 g 2019.272
 1 file(s)  2 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 05/02/2020 Download
Barilla Pasta Spaghetti Bio 500g Mỳ Barilla Spaghetti Bio 500 g 2019.270
 1 file(s)  4 downloads
AGM, Barilla, Pasta, Grain & Oil 05/11/2019 Download
Bertolli Extra Light Olive Oil 250 ml Dầu Ôliu Extra Light hiệu Bertolli 329.2019
 1 file(s)  3 downloads
Bertolli, Pasta, Grain & Oil 20/12/2019 Download
Bertolli Extra Virgin Olive Oil 1 L Dầu Ôliu Extra Virgin hiệu Bertolli 125.2019
 1 file(s)  1 download
Bertolli, Pasta, Grain & Oil 20/12/2019 Download
F100283 Alpina Savoie Couscous Medium (500g) Hỗn hợp lúa mạch Couscous hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  10 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F100293 Alpina Savoie Crozets buckweat (400g) Mỳ kiều mạch hình vuông hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F100393 Barilla Pasta Lasagna No.199 – 500g_Mỳ Lasagne 500g
 1 file(s)  29 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 29/08/2018 Download
F100393 Barilla Pasta Lasagne No.199 – 500g Mỳ Barilla Lasagne 317.2019
 1 file(s)  2 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 04/12/2019 Download
F100394 Barilla Pasta Fettuccine No.126_Mỳ Barilla sợi dẹp các cỡ Fettuccine 500g
 1 file(s)  22 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 31/07/2018 Download
F100394 Barilla Pasta Fettuccine No.126 – 500g Mỳ Barilla sợi dẹp các cỡ (Fecttuccine,, Linguine) 316.2019.pdf
 1 file(s)  4 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 04/12/2019 Download
F100394 Pasta Barilla FETTUCCINE – N.126-500g 2019.183
 1 file(s)  2 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 05/02/2020 Download
F100398 Barilla Pasta Spaghetti No.5 – 500g 2019.314
 1 file(s)  7 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 02/12/2019 Download
F100398 Barilla Pasta Spaghetti No.5_Mỳ Barilla sợi hình ống các cỡ Spaghetti 500g
 1 file(s)  33 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 30/07/2018 Download
F100398_Pasta Barilla SPAGHETTI -No.5-500g_18278.2016.ATTP-XNCB 2019.47
 1 file(s)  13 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 16/07/2019 Download
F100399 Barilla Pasta Spaghettini No.3 – 500g 2019.314
 1 file(s)  4 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 02/12/2019 Download
F100400 Barilla Pasta Farfalle No.6_Mỳ nui Farfalle 500g
 1 file(s)  16 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 30/07/2018 Download
F100400 Barilla Pasta Farfalle No.65 – 500g Mỳ nui Barilla các cỡ (Farfalle, Fusilli, Penne, Gnocchi) 315.2019
 1 file(s)  3 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 04/12/2019 Download
F100401 Barilla Pasta Fusilli No.98_Mỳ nui Barilla hình xoắn các cỡ Fusilli 500g
 1 file(s)  18 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 30/07/2018 Download
F100401 Barilla Pasta Fusilli No.98 – 500g Mỳ nui Barilla các cỡ (Farfalle, Fusilli, Penne, Gnocchi) 315.2019
 1 file(s)  0 download
Barilla, Pasta, Grain & Oil 04/12/2019 Download
F100402 Barilla Pasta Gnocchi No.85 – 500g Mỳ nui Barilla các cỡ (Farfalle, Fusilli, Penne, Gnocchi) 315.2019
 1 file(s)  1 download
Barilla, Pasta, Grain & Oil 04/12/2019 Download
F100403 Barilla Pasta Penne Rigate No.73_Mỳ nui Barilla hình ống tre các cỡ Penne 500g
 1 file(s)  14 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 30/07/2018 Download
F100403 Barilla Pasta Penne Rigate No.73 – 500g Mỳ nui Barilla các cỡ (Farfalle, Fusilli, Penne, Gnocchi) 315.2019
 1 file(s)  1 download
Barilla, Pasta, Grain & Oil 04/12/2019 Download
F100409_Sauce Barilla BOLOGNESE-400g 2019.41 2019.38
 1 file(s)  8 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 20/06/2019 Download
F100409_Sauce Barilla BOLOGNESE-400g 2019.41 2019.38
 1 file(s)  18 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 24/06/2019 Download
F100412 Barilla Sauce Pesto Genovese 190g Sốt Barilla Pesto Genovese 318.2019
 1 file(s)  2 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 20/12/2019 Download
F100531 BRM Buttermilk Pancake 70% (737g) Bột bánh pancake và bánh quế vị bơ sữa hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  10 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F100535 BRM Gluten Free Chocolate Chip Cookie Mix (623g) Bột bánh quy nhân sô cô la hạt hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F100537 BRM Gluten Free Homemade Wonderful Bread Mix (453g) Bột làm bánh mì hỗn hợp hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 11/01/2019 Download
F100538 BRM Gluten Free Pancake Mix (623g) Bột bánh kếp hỗn hợp hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  10 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F100541 BRM Red Lentils Bean (765g) Đậu lăng đỏ hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 11/01/2019 Download
F100563 BRM Semolina Pasta Flour (680g) Bột hạt lúa mạch cứng hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  10 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F100568 BRM Organic Whole Wheat Flour (2.27kg) Bột mì nguyên cám hữu cơ hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  11 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F100569 BRM Gluten Flour (623g) Bột mì gluten hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  11 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F100571 BRM Whole Wheat Flour (2.27kg) Bột mì nguyên cám hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  13 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F100574 BRM 10 Grain Bread Mix (538g) Bột bánh mì 10 loại ngũ cốc hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F100575 BRM 10 Grain Pancake Waffle (737g) Bột bánh pancake 10 loại ngũ cốc hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F102747 Riso Gallo Arborio Risotto Rice (500g) Gạo Risotto Arborio hiệu Riso Gallo
 1 file(s)  12 downloads
AGM, Pasta, Grain & Oil, Riso Gallo 03/12/2018 Download
F102749 Riso Gallo Carnaroli Risotto Rice (500g) Gạo Risotto Carnaroli hiệu Riso Gallo
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Pasta, Grain & Oil, Riso Gallo 03/12/2018 Download
F102749 Riso Gallo Carnaroli Risotto Rice (500g) Gạo Risotto Carnaroli hiệu Riso Gallo
 1 file(s)  5 downloads
AGM, Pasta, Grain & Oil, Riso Gallo 03/07/2019 Download
F103028 Barilla Pasta Spaghettoni No.7 – 500g 2019.314
 1 file(s)  4 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 02/12/2019 Download
F103028 Barilla Pasta Spaghettoni No.7_Mỳ Barilla sợi hình ống các cỡ Spaghettoni 500g
 1 file(s)  18 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 30/07/2018 Download
F106194 Barilla Sphaghetti Chef 1kg Mỳ Barilla sợi hình ống các cỡ Spaghetti Chef 75.2020
 1 file(s)  2 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 25/03/2020 Download
F106196 Barilla Pasta Spaghettini No.3 – 1kg 2019.314
 1 file(s)  2 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 28/11/2019 Download
F106197 Barilla Pasta Spaghetti No.5 – 1kg 2019.314
 1 file(s)  4 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 28/11/2019 Download
F106197 Barilla Sphaghetti Chef 1kg Mỳ Barilla sợi hình ống các cỡ Spaghetti Chef 75.2020
 1 file(s)  0 download
Barilla, Pasta, Grain & Oil 25/03/2020 Download
F106198 Barilla Penne Rigate 1kg Mỳ nui Barilla hình ống tre các cỡ Penne Chef 76.2020
 1 file(s)  0 download
Barilla, Pasta, Grain & Oil 25/03/2020 Download
F107600 BRM Unbleached White Flour (2.27kg) Bột mì chuyên dụng hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F118818 BRM Hard Red Spring Wheat Berries (907g) Hạt lúa mì đỏ cứng nguyên cám hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 13/12/2018 Download
F120607 Alpina Savoie Pasta Farfalle Organic (500g) Mỳ hữu cơ hình nơ hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/07/2019 Download
F120608 Alpina Savoie Pasta Penne Organic (500g) Mỳ hữu cơ hình ống hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F120609 Alpina Savoie Pasta French Alps Organic (500g) Mỳ hữu cơ hình xoắn hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F121963_Pasta Barilla SPAGHETTI NO.5 CELLO-250g Mì Barilla sợi hình ống Spaghetti 252.2018
 1 file(s)  2 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 05/02/2020 Download
F122171 Latino Bella Pitted Black Olives_Trái Ôliu đen hiệu Latino Bella
 1 file(s)  28 downloads
Latino Bella, Pasta, Grain & Oil 04/09/2018 Download
F122172 F122117 F122120 Latino Bella Pitted Green Olives_Trái Ôliu xanh hiệu Latino Bella
 1 file(s)  39 downloads
Latino Bella, Pasta, Grain & Oil 04/09/2018 Download
F122254 Barilla Pasta Linguine – 500g Mỳ Barilla sợi dẹp các cỡ (Fecttuccine,, Linguine) 316.2019
 1 file(s)  2 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 04/12/2019 Download
F122254 Barilla Pasta Linguine_Mỳ Barilla sợi dẹp các cỡ Linguine 500g
 1 file(s)  20 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 30/07/2018 Download
F122255 Barilla Pasta Angel Hair – 500g_Mì Ý Barilla sợi hình ống Angel Hair 500g
 1 file(s)  25 downloads
Pasta, Grain & Oil 29/08/2018 Download
F122517 Barilla Pasta Spaghetti no.5 box 1kg 2019.314.pdf
 1 file(s)  4 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 02/12/2019 Download
F122518 Barilla Pasta Penne Rigate no.73 box 1kg Mỳ nui Barilla các cỡ (Farfalle, Fusilli, Penne, Gnocchi) 315.2019
 1 file(s)  3 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 04/12/2019 Download
F122882 Bertolli Extra Virgin Olive Oil 250 ml
 1 file(s)  35 downloads
Bertolli, Pasta, Grain & Oil 22/01/2019 Download
F122882 Bertolli Extra Virgin Olive Oil 250ml Dầu Ôliu Extra Virgin hiệu Bertolli 125.2019
 1 file(s)  0 download
Bertolli, Pasta, Grain & Oil 13/03/2020 Download
F122883 Bertolli Extra Virgin Olive Oil 500ml Dầu Ôliu Extra Virgin hiệu Bertolli 125.2019
 1 file(s)  0 download
Bertolli, Pasta, Grain & Oil 13/03/2020 Download
F122883 Bertolli Extra Virgin Olive Oil 500 ml
 1 file(s)  23 downloads
Bertolli, Pasta, Grain & Oil 22/01/2019 Download
F122884 Bertolli Classic Olive Oil 250 ml
 1 file(s)  8 downloads
Bertolli, Pasta, Grain & Oil 23/01/2019 Download
F122885 Bertolli Classic Olive Oil 500 ml
 1 file(s)  7 downloads
Bertolli, Pasta, Grain & Oil 23/01/2019 Download
F122886 Bertolli Extra Light Olive Oil 250 ml
 1 file(s)  10 downloads
Bertolli, Pasta, Grain & Oil 23/01/2019 Download
F122887 Bertolli Extra Light Olive Oil 500 ml
 1 file(s)  21 downloads
Bertolli, Pasta, Grain & Oil 22/01/2019 Download
F122887 Bertolli Extra Light Olive Oil 500 ml Dầu Ôliu Extra Light hiệu Bertolli 329.2019
 1 file(s)  0 download
Bertolli, Pasta, Grain & Oil 13/03/2020 Download
F122921 BRM Oats Rolled Thick_Yến mạch cán cỡ dày hiệu Bob’s Red Mill 907g
 1 file(s)  32 downloads
Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 07/05/2019 Download
F122922 BRM Oats Rolled Regular 32oz_Yến mạch cán cỡ vừa hiệu Bob’s Red Mill 907g
 1 file(s)  33 downloads
Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 07/05/2019 Download
F122924 BRM Organic Oats Rolled Regular 16oz_Yến mạch Organic cán cỡ vừa hiệu Bob’s Red Mill 453g
 1 file(s)  31 downloads
Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 07/05/2019 Download
F122925 F122923 BRM Oats Rolled Instant 16oz_Yến mạch cán ăn liền hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  36 downloads
Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 07/05/2019 Download
F122926 BRM Quick Cooking Steel Cut Oats_Yến mạch nấu nhanh cán nhỏ hiệu Bob’s Red Mill 623g
 1 file(s)  24 downloads
Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 07/05/2019 Download
F122927 Mì Barilla sợi hình ống Spaghetti 200g 2019.40
 1 file(s)  9 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 05/02/2020 Download
F122928 Barilla sauce Bolognese 200 g Sốt Barilla Bolognese 200g 2019.41
 1 file(s)  20 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 03/04/2019 Download
F122928 Barilla sauce Bolognese 200 g Sốt Barilla Bolognese 200g 2019.41 2019.44
 1 file(s)  5 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 05/02/2020 Download
F122928 Barilla Sauce Bolognese 200g 36931.2017.ATTP.XNCB 2019.18
 1 file(s)  10 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 08/04/2019 Download
F122928 Barilla Sauce Bolognese 200g 36931.2017.ATTP.XNCB 2019.18 2019 30
 1 file(s)  10 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 30/05/2019 Download
F122929 Barilla Sauce Basilico 200 g Sốt Barilla Basilico 200 g 2019.126
 1 file(s)  17 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 05/04/2019 Download
F122929 Barilla Sauce Basilico 200 g Sốt Barilla Basilico 200 g 2019.126
 1 file(s)  3 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 05/02/2020 Download
F122929 Barilla Sauce Baslico 200g Sốt Barilla Basilico 18268.2016.ATTP-XNCB 2019.02
 1 file(s)  19 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 05/04/2019 Download
F122929 Barilla Sauce Baslico 200g Sốt Barilla Basilico 18268.2016.ATTP.XNCB 2019.02 2019.30
 1 file(s)  6 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 30/05/2019 Download
F122930 Barilla Sauce Napoletana 200g Sốt Barilla Napoletana 200g 2019.127
 1 file(s)  5 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 05/02/2020 Download
F122930 Barilla sauce Napoletana 200g Sốt Barilla Napoletana 200g 2019.42
 1 file(s)  4 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 05/02/2020 Download
F122930 Barilla sauce Napoletana 200g Sốt Barilla Napoletana 200g 2019.42 2019.44
 1 file(s)  6 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 16/07/2019 Download
F122933 Bertolli Extra Light Olive Oil 1L
 1 file(s)  16 downloads
Bertolli, Pasta, Grain & Oil 24/01/2019 Download
F122933 Bertolli Extra Light Olive Oil 1L Dầu Ôliu Extra Light hiệu Bertolli 329.2019
 1 file(s)  0 download
Bertolli, Pasta, Grain & Oil 13/03/2020 Download
F122941 _BRM Organic Chia Seed 340g
 1 file(s)  9 downloads
Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 26/06/2019 Download
F123008_Pasta Barilla SPAGHETTI -No.5-5000g_18278.2016.ATTP-XNCB 2019.73
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Barilla, Pasta, Grain & Oil 03/10/2019 Download
F134803 BRM Unbleached White Flour (1.36kg) Bột mì chuyên dụng hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F136856 Barilla Academia Spaghetti 500 g Mỳ Academia Spaghetti hiệu Barilla 286.2018
 1 file(s)  0 download
Barilla, Pasta, Grain & Oil 05/02/2020 Download
F136857 Barilla Academia Penne Rigate (500g) Mỳ Academia Penne Rigate hiệu Barilla 287.2018
 1 file(s)  0 download
Barilla, Pasta, Grain & Oil 05/02/2020 Download
F136858 Barilla Academia Orecchiette (500g) Mỳ Academia Orecchiette hiệu Barilla 288.2018
 1 file(s)  0 download
Barilla, Pasta, Grain & Oil 05/02/2020 Download
F136860 Barilla Academia Fusilli (500g) Mỳ Academia Fusilli hiệu Barilla 289.2018
 1 file(s)  1 download
Barilla, Pasta, Grain & Oil 05/02/2020 Download
F139701 Alpina Savoie Taillerins Cepes et Bolets (250g) Mỳ sợi dẹp vị nấm hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F139702 Alpina Savoie Taillerins eggs (250g) Mì sợi dẹp trứng hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F139703 Alpina Savoie Polenta express medium grade (500g) Ngô nghiền hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F141882 BRM Granola Honey Oat (340g) Ngũ cốc hỗn hợp Granola mật ong yến mạch hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 11/01/2019 Download
F141883 BRM Granola Apple Blue No Fat (340g) Ngũ cốc hỗn hợp táo và việt quất hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F141885 BRM Fruit And Seed Muesli Cereal (397g) Ngũ cốc hỗn hợp hạt và trái cây hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  12 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F141886 BRM Gluten Free Tropical Muesli Cereal (397g) Ngũ cốc hỗn hợp dừa và xoài hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F141887 BRM Organic Tricolor Quinoa Grain Hạt diêm mạch ba màu hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F141888 BRM Organic Red Quinoa Grain Hạt diêm mạch đỏ hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F142472 BRM Almond Meal/Flour Blanched (454g) Bột hạnh nhân siêu mịn hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  11 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F142473 BRM Oatmeal Cup-Apple Cinnamon (67g) Ngũ cốc vị táo và quế hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  5 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 11/01/2019 Download
F143918 Alpina Savoie Pasta Original Alphabets (500g) Mỳ hình bảng chữ cái hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F143919 Alpina Savoie Pasta Original Elbow (500g) Mỳ hình cong nhỏ hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F143920 Alpina Savoie Pasta Original Farfalle (500g) Mỳ hình nơ hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F143921 Alpina Savoie Coeur de ble Nature (450g) Mỳ hình sò nhỏ hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F143922 Alpina Savoie Pasta Elbow Organic (500g) Mỳ hữu cơ hình cong nhỏ hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F143923 Alpina Savoie Pasta Vermicelli Organic (500g) Mỳ hữu cơ sợi nhỏ hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F144479 Riso Gallo Risotto Pronto W/ Aparagi (210g) Gạo Risotto vị măng tây hiệu Riso Gallo
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Pasta, Grain & Oil, Riso Gallo 03/12/2018 Download
F144480 Riso Gallo Risotto Pronto 4 Formaggi (210g) Gạo Risotto vị 4 loại phô mai hiệu Riso Gallo
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Pasta, Grain & Oil, Riso Gallo 03/12/2018 Download
F144481 Riso Gallo Risotto Pronto Funghi (210gr) Gạo Risotto vị nấm hiệu Riso Gallo
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Pasta, Grain & Oil, Riso Gallo 03/12/2018 Download
F144482 Riso Gallo Risotto Pronto Zafferano (210gr) Gạo Risotto vị nghệ tây hiệu Riso Gallo
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Pasta, Grain & Oil, Riso Gallo 03/12/2018 Download

ANNAM’S TRUSTED PARTNERS

logo-haribo
800px-barilla_pasta_logo-svg_
danone-logo_0
president-hover