Annam Fine Food  .  Registration
Title
F121919_Sô cô la sữa nhân nho khô và hạt dẻ hiệu Ritter Sport 100g_31.2019
 1 file(s)  2 downloads
Chocolate, Ritter Sport 25/12/2020 Download
F121922 Ritter Sport Fine Extra Dark 100g_Sô cô la đen 73% đắng hiệu Ritter Sport 100g
 1 file(s)  19 downloads
Chocolate, Ritter Sport 08/08/2018 Download
F121923_Sô cô la vị sữa chua hiệu Ritter Sport 100g_32.2019
 1 file(s)  2 downloads
Chocolate, Ritter Sport 25/12/2020 Download
F122070_Sô cô la sữa 35% cacao hiệu Ritter Sport 100g_33.2019
 1 file(s)  2 downloads
Chocolate, Ritter Sport 25/12/2020 Download
F122071_ Sô cô la đen 50% cacao hiệu Ritter Sport 100g- 23592.2017.ATTP-XNCB
 1 file(s)  4 downloads
Chocolate, Ritter Sport 25/12/2020 Download
F122073_ Sô cô la sữa nhân bánh ngô nướng hiệu Ritter Sport 100g_ 34.2019
 1 file(s)  1 download
Chocolate, Ritter Sport 25/12/2020 Download
F122074_Sô cô la bạc hà hiệu Ritter Sport-Ritter Sport Peppermint 100g- 24065.2017.ATTP-XNCB
 1 file(s)  1 download
Chocolate, Ritter Sport 25/12/2020 Download
F122076_Sô cô la sữa nhân cacao hiệu Ritter Sport 100g_35.2019
 1 file(s)  1 download
Chocolate, Ritter Sport 25/12/2020 Download
F122078_Sô cô la sữa nhân dừa hiệu Ritter Sport 100g_36.2019
 1 file(s)  2 downloads
Chocolate, Ritter Sport 25/12/2020 Download
F122079 Sô cô la sữa nhân bánh quy bơ hiệu Ritter Sport 100g_432.2020
 1 file(s)  2 downloads
Chocolate, Ritter Sport 25/12/2020 Download
F122157 Ritter Sport Chocolate Collection_Sô cô la Ritter Sport Collection – 4x100g
 1 file(s)  14 downloads
Chocolate, Ritter Sport, Tet Box 01/08/2018 Download
F122293 Sô-cô-la Ritter Sport viên Praline Cube 8g_338.2020
 1 file(s)  0 download
Chocolate, Ritter Sport 18/01/2021 Download
F122295 – Ritter Sport Caramel 8g – 19072.2015.ATTP-XNCB
 1 file(s)  8 downloads
Chocolate, Ritter Sport 05/11/2018 Download
F122296 – Ritter Sport Choco Crisp 8g – 19071.2015.ATTP-XNCB
 1 file(s)  6 downloads
Chocolate, Ritter Sport 05/11/2018 Download
F122297 Sô cô la viên hỗn hợp Choco Cubes hiệu Ritter Sport – 24x8g 2019.190
 1 file(s)  8 downloads
Chocolate, Ritter Sport 23/07/2019 Download
F122297 Ritter Sport Chocolate Cubes Selection_Sô cô la Ritter Sport Cubes Selection (24 viên x 8g)
 1 file(s)  22 downloads
Chocolate, Ritter Sport, Tet Box 01/08/2018 Download
F122297 Sô-cô-la viên hỗn hợp Choco Cubes hiệu Ritter Sport 192g_312.2020
 1 file(s)  4 downloads
Chocolate, Ritter Sport 18/01/2021 Download
F122473 Sô cô la sữa nhân hạnh nhân hiệu Ritter Sport 100g_38.2019
 1 file(s)  2 downloads
Chocolate, Ritter Sport 30/12/2020 Download
F122474_Sô cô la sữa nhân hạt dẻ hiệu Ritter Sport 100g_39.2019
 1 file(s)  2 downloads
Chocolate, Ritter Sport 30/12/2020 Download
F122475_ Sô cô la đen nhân hạt dẻ hiệu Ritter Sport-Ritter Sport Dark Whole Hazelnuts 100g- 11175.2016.ATTP – XNCB
 1 file(s)  4 downloads
Chocolate, Ritter Sport 30/12/2020 Download
F122476_Sô cô la trắng nhân hạt dẻ hiệu Ritter Sport 100g_191.2019
 1 file(s)  2 downloads
Chocolate, Ritter Sport 30/12/2020 Download
F122743 Ritter Sport Whole Hazelnut in Praline Creme 8g – Sô-cô-la Ritter Sport viên hạt dẻ nguyên hạt trong Praline Crème
 1 file(s)  18 downloads
Chocolate, Ritter Sport 04/10/2018 Download
F122785 Ritter Sport Mini Chcolate Mix_Socola mini hỗn hợp hiệu Ritter Sport
 1 file(s)  29 downloads
Chocolate, Ritter Sport 29/08/2018 Download
F122785 Sô cô la mini hỗn hợp hiệu Ritter Sport 150g_433.2020
 1 file(s)  3 downloads
Chocolate, Ritter Sport 09/11/2020 Download
F122797_ Sô cô la nhân rượu rum, nho khô và hạt dẻ hiệu Ritter Sport 100g_108.2018
 1 file(s)  1 download
Chocolate, Ritter Sport 25/12/2020 Download
F122874 Ritter Sport Mini Collection (Pick and Mix)
 1 file(s)  13 downloads
Chocolate, Ritter Sport 08/11/2018 Download
F122877 Ritter Sport Yogurt -16.67g 2018.238
 1 file(s)  3 downloads
Chocolate, Ritter Sport 25/07/2019 Download
F122877 Ritter Sport Yogurt -16.67g 2018.238 2019.78
 1 file(s)  0 download
Chocolate, Ritter Sport 12/09/2019 Download
F122934 Ritter Sport Mini Chocolate Collection 150g – Sô cô la Mini Collection hiệu Ritter Sport 150g 2018.304 2019.06
 1 file(s)  11 downloads
Chocolate, Ritter Sport 04/04/2019 Download
F122936_ Sô cô la sữa 55% cacao hiệu Ritter Sport_58.2019
 1 file(s)  6 downloads
Chocolate, Ritter Sport 29/09/2020 Download
F122937_ Sô cô la đen 61% cacao hiệu Ritter Sport_59.2019
 1 file(s)  5 downloads
Chocolate, Ritter Sport 29/09/2020 Download
F122938_Sô cô la đen 74% cacao Ritter Sport_60.2019
 1 file(s)  5 downloads
Chocolate, Ritter Sport 29/09/2020 Download
F122939 Ritter Sport Macadamia 2019 69 bổ sung test dinh dưỡng
 1 file(s)  13 downloads
Chocolate, Ritter Sport 03/07/2019 Download
F122939 Ritter Sport macadimia nuts Sô cô la sữa nhân hạt mắc ca hiệu Ritter Sport 100g 2019.69
 1 file(s)  16 downloads
Chocolate, Ritter Sport 04/04/2019 Download
F122939 Ritter Sport Maccadamia 2019 69 2019.54 & bổ sung test dinh dưỡng
 1 file(s)  16 downloads
Chocolate, Ritter Sport 30/07/2019 Download
F122940 Ritter Sport Mini Nuts Sô cô la mini hỗn hợp các loại hạt hiệu Ritter Sport 2019 91 2019.54
 1 file(s)  13 downloads
Chocolate, Ritter Sport 30/07/2019 Download
F122940 Ritter Sport Mini Nuts Sô cô la mini hỗn hợp các loại hạt hiệu Ritter Sport 2019.91
 1 file(s)  15 downloads
Chocolate, Ritter Sport 03/04/2019 Download
F122973 Ritter Sport a la Mousse au chocolat 8g Sô cô la sữa vị Mousse hiệu Ritter Sport 8g 2019.186
 1 file(s)  5 downloads
Chocolate, Ritter Sport 19/06/2019 Download
F122975 Sô cô la nhân kem dâu hiệu Ritter Sport 2019.185
 1 file(s)  4 downloads
Chocolate, Ritter Sport 20/06/2019 Download
F122975 Sô cô la nhân kem dâu hiệu Ritter Sport 2019.185
 1 file(s)  3 downloads
Chocolate, Ritter Sport 19/06/2019 Download
F122976 Ritter mini Pink 50g Sô cô la mini hộp hồng hiệu Ritter Sport 50g 2019.188
 1 file(s)  12 downloads
Chocolate, Ritter Sport 15/10/2019 Download
F122976 Ritter Mini Pink 50g Sô cô la mini hộp hồng hiệu Ritter Sport 50g 2019.188 2019.78
 1 file(s)  6 downloads
Chocolate, Ritter Sport 15/10/2019 Download
F122976 Ritter Sport mini Pink 50g Sô cô la mini hộp hồng hiệu Ritter Sport 50g 2019.313
 1 file(s)  1 download
Chocolate, Ritter Sport 13/11/2019 Download
F122977 Ritter Sport mini Blue 50 gSô cô la mini hộp xanh hiệu Ritter Sport 50g 2019.189
 1 file(s)  15 downloads
Chocolate, Ritter Sport 15/10/2019 Download
F122981 Ritter Sport Double Caramel Sô cô la nhân hai lớp Caramel hiệu Ritter Sport 2019.192
 1 file(s)  4 downloads
Chocolate, Ritter Sport 20/06/2019 Download
F122983 Sô cô la mini hỗn hợp hiệu Ritter Sport – 250g 2019.187
 1 file(s)  17 downloads
Chocolate, Ritter Sport, Tet Box 08/10/2019 Download
F122983 Sô cô la mini hỗn hợp hiệu Ritter Sport 250g_187.2019
 1 file(s)  10 downloads
Chocolate, Ritter Sport 16/09/2020 Download
F122983 Sô cô la mini hỗn hợp hiệu Ritter Sport 250g_ 187.2019
 1 file(s)  2 downloads
Chocolate, Ritter Sport 22/12/2020 Download
F143943 Sô cô la sữa nhân bánh kem dừa hiệu Ritter Sport 69.2020
 1 file(s)  2 downloads
Chocolate, Ritter Sport 23/04/2020 Download
F143944 Sô cô la nhân sữa chua mật ong hạt dẻ hiệu Ritter Sport 70.2020
 1 file(s)  3 downloads
Chocolate, Ritter Sport 23/04/2020 Download
F143945 Sô cô la trắng nhân xoài và chanh dây hiệu Ritter Sport 71.2020
 1 file(s)  2 downloads
Chocolate, Ritter Sport 23/04/2020 Download
F143977 F143974 Sô-cô-la mini Goldschatz hiệu Ritter Sport 150g_314.2020
 1 file(s)  4 downloads
Chocolate, Ritter Sport 18/01/2021 Download
F163455 Sô cô la đen nhân hạnh nhân hiệu Ritter Sport 100g_66.2021
 1 file(s)  1 download
Chocolate, Ritter Sport 29/01/2021 Download
F163456 Sô cô la đen 81% cacao hiệu Ritter Sport 100g_67.2021
 1 file(s)  1 download
Chocolate, Ritter Sport 29/01/2021 Download
Ritter Sport a la Mousse au chocolat 8g Sô cô la sữa vị Mousse hiệu Ritter Sport 8g 2019.186 2019.32
 1 file(s)  3 downloads
Chocolate, Ritter Sport 16/07/2019 Download
Ritter Sport Cocoa 55% Smooth 16.67 g 2019.58 2019.16
 1 file(s)  2 downloads
Chocolate, Ritter Sport 04/04/2019 Download
Ritter Sport Cocoa 61% Fine 16.67 g 2019.59 2019.16
 1 file(s)  2 downloads
Chocolate, Ritter Sport 04/04/2019 Download
Ritter Sport Cocoa 74% Intense 16.67 g 2019.60 2019.16
 1 file(s)  2 downloads
Chocolate, Ritter Sport 04/04/2019 Download
Ritter Sport Double Caramel Sô cô la nhân hai lớp Caramel hiệu Ritter Sport 2019.192 2019.37
 1 file(s)  4 downloads
Chocolate, Ritter Sport 16/07/2019 Download
Ritter Sport Honey Salted Almond Sô cô la sữa nhân hạnh nhân mật ong hiệu Ritter Sport 13.2020
 1 file(s)  1 download
Chocolate, Ritter Sport 05/02/2020 Download
Ritter Sport Mandel Quinoa vegan 100g Sô cô la Ritter Sport nhân Hạnh nhân và Hạt Quinoa 2019.261
 1 file(s)  0 download
AGM, Chocolate, Ritter Sport 08/11/2019 Download
Ritter Sport Mini Butter Biscuit
 1 file(s)  8 downloads
Chocolate, Ritter Sport 12/10/2018 Download
Ritter Sport Mini Cornflakes
 1 file(s)  11 downloads
Chocolate, Ritter Sport 12/10/2018 Download
Ritter Sport Mini Extra Fine Milk
 1 file(s)  11 downloads
Chocolate, Ritter Sport 12/10/2018 Download
Ritter Sport Sesam vegan 100g Sô cô la Ritter Sport nhân Hạt mè 2019.263
 1 file(s)  0 download
AGM, Chocolate, Ritter Sport 08/11/2019 Download
Ritter Sport Voll-nuss & Amaranth vegan 100g Sô cô la Ritter Sport Hạt dẻ và Amaranth 2019.262
 1 file(s)  0 download
AGM, Chocolate, Ritter Sport 08/11/2019 Download
Sô cô la sữa Goldschatz hiệu Ritter Sport 191.2020
 1 file(s)  5 downloads
Chocolate, Ritter Sport 02/06/2020 Download

ANNAM’S TRUSTED PARTNERS

logo-haribo
800px-barilla_pasta_logo-svg_
danone-logo_0
president-hover