Annam Fine Food  .  Registration
Title
[Andros] Frozen Apricot 1kg (Trái Mơ đông lạnh Andros 1kg) – Bản tự công bố
 1 file(s)  22 downloads
Andros, Frozen & Cold Cuts 18/07/2018 Download
[Andros] Frozen Puree Blackcurrant 1kg (Trái Lý Chua Đen xay nhuyễn đông lạnh Andros 1kg) – Bản tự công bố
 1 file(s)  20 downloads
Andros, Frozen & Cold Cuts 18/07/2018 Download
[McCormick] Allspice_Ground 30g (Bột gia vị Jamaica McCormick 30g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  24 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Basil Leaves 10g (Lá Húng quế McCormick 10g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  26 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Black Pepper Cracked (Tiêu đen xay hạt lớn McCormick 35g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  19 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Black Pepper Whole (Tiêu đen nguyên hạt McCormick 35g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  18 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Cajun_Seasoning 35g (Gia vị tẩm ướp vị Cajun McCormick 35g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  25 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Cinnamon Ground 32g (Bột Quế McCormick 32g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  29 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Cumin_Seeds_Ground 30g (Bột Thì là McCormick 30g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  20 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Garlic Salt (Gia vị tẩm ướp muối tỏi McCormick 70g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  19 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Italian Seasoning 35g (Gia vị tẩm ướp lá thơm hỗn hợp kiểu Ý McCormick 35g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  23 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Nutmeg Ground 30g (Bột Nhục đậu khấu McCormick 30g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  29 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Oregano Leaves 10g (Lá Kinh giới McCormick 10g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  21 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Paprika Ground 30g (Bột ớt cựa gà McCormick 30g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  27 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Parsley Leaves 5g (Lá Mùi tây 5g McCormick 5g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  22 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Rosemary Leaves 18g (Lá Hương thảo McCormick 18g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  25 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Smoked Paprika Ground37g (Bột ớt cựa gà vị khói McCormick 37g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  21 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Steak_Spice_Seasoning 60g (Gia vị tẩm ướp bò nướng McCormick 60g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  22 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
[McCormick] Thymes Leaves 12g (Lá Húng tây McCormick 12g) – Bản tự công bố
 1 file(s)  33 downloads
Condiment & Sauce, McCormick 27/04/2018 Download
0_CV 64 – Thong bao chinh sai loi chinh ta tren ho so va nhan phu
 1 file(s)  65 downloads
06/12/2018 Download
0_CV_45 Thong bao thay doi dia chi Cong ty 45.2019.CVBS.AN
 1 file(s)  24 downloads
15/07/2019 Download
036.2021_CVBS TETBOX Festive Gift Set
 1 file(s)  3 downloads
Tet Box 18/01/2021 Download
107.2019_CVBS_St Michel Biscuits_thay doi thong tin san pham
 1 file(s)  19 downloads
25/12/2019 Download
110.2019_CVBS_Gavottes Dentelle_ bo sung quy cach bao goi san pham
 1 file(s)  2 downloads
25/12/2019 Download
111.2021 CVBS BST HDx BTS Combo 1 Haagen Dazs thông báo quy cách bao gói
 1 file(s)  1 download
Beverage, Haagen Dazs 18/02/2021 Download
112.2021 CVBS BST HDx BTS Combo 2 Haagen Dazs thông báo quy cách bao gói
 1 file(s)  1 download
Beverage, Haagen Dazs 18/02/2021 Download
113.2021 CVBS BST HDx BTS Combo 3 Haagen Dazs thông báo quy cách bao gói
 1 file(s)  1 download
Beverage, Haagen Dazs 18/02/2021 Download
114.2021 CVBS BST HDx BTS Combo 4 Haagen Dazs thông báo quy cách bao gói
 1 file(s)  1 download
Beverage, Haagen Dazs 18/02/2021 Download
115.2021 CVBS BST HDx BTS Combo 5 Haagen Dazs thông báo quy cách bao gói
 1 file(s)  1 download
Beverage, Haagen Dazs 18/02/2021 Download
190.2020 CVBS Hamper AFF Luxury
 1 file(s)  2 downloads
Tet Box 01/12/2020 Download
191.2020 CVBS Hamper AFF Deluxe
 1 file(s)  2 downloads
Tet Box 01/12/2020 Download
195.2020 CVBS Hamper AFF Deluxe
 1 file(s)  1 download
Tet Box 01/12/2020 Download
196.2020 CVBS Hamper AFF Royal
 1 file(s)  1 download
Tet Box 01/12/2020 Download
197.2020 CVBS Hamper AFF Royal
 1 file(s)  2 downloads
Tet Box 01/12/2020 Download
198.2020 CVBS Hamper AFF Royal
 1 file(s)  1 download
Tet Box 01/12/2020 Download
203.2020 CBVS TETBOX thông báo quy cách đóng gói
 1 file(s)  0 download
Tet Box 14/12/2020 Download
204.2020 CBVS TETBOX thông báo quy cách bao gói sản phẩm
 1 file(s)  0 download
Tet Box 14/12/2020 Download
205.2020 CVBS TETBOX thông báo quy cách bao gói sản phẩm
 1 file(s)  1 download
Tet Box 14/12/2020 Download
206.2020 CVBS TETBOX thông báo quy cách bao gói sản phẩm
 1 file(s)  0 download
Tet Box 14/12/2020 Download
235.2020 CVBS TETBOX thông báo quy cách đóng gói
 1 file(s)  0 download
Tet Box 25/12/2020 Download
242.2020 CVBS TET BOX thông báo quy cách bao gói sản phẩm
 1 file(s)  0 download
Tet Box 30/12/2020 Download
263 F122660 Kikkoman P KOIKUCHI Soy Sauce 18L
 1 file(s)  5 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 01/10/2020 Download
264 F122661 Kikkoman P TOKUYOU Soy Sauce 18L
 1 file(s)  4 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 01/10/2020 Download
265 F122562 Kikkoman Usukuchi Soy sauce_Nước tương nhạt Usukuchi hiệu Kikkoman
 1 file(s)  32 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 05/11/2018 Download
266 F122663 Kikkoman P HOUJUN KOIKUCHI Soy Sauce 18L
 1 file(s)  29 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 05/11/2018 Download
267 Nước tương Tokuyou hiệu Kikkoman
 1 file(s)  27 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 05/11/2018 Download
269 F101865 Kikkoman Teriyaki Thick Sauce 250ml
 1 file(s)  45 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 21/12/2018 Download
270 F101852_Kikkoman-Soy-Sauce-43_-Less-Malt-Mild-600ml
 1 file(s)  25 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 05/11/2018 Download
270 F143955_Kikkoman-Soy-Sauce-43_-Less-Malt-Mild
 1 file(s)  8 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 16/04/2020 Download
276 F137122 Lindt Les Grandes Almond Milk Chocolate (150g)
 1 file(s)  25 downloads
AGM, Chocolate, Lindt 08/11/2018 Download
277 F137123 Lindt Les Grandes Almond Dark Chocolate (150g)
 1 file(s)  12 downloads
AGM, Chocolate, Lindt 08/11/2018 Download
278 F137124 Lindt Assorted Naps (350g)
 1 file(s)  15 downloads
AGM, Chocolate, Lindt 18/03/2019 Download
290 F136704 Cirio Sieved Tomatoes (350g) Cà chua xay hiệu Cirio
 1 file(s)  15 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
291 F136705 Cirio Sieved Tomatoes (700g) Cà chua xay hiệu Cirio
 1 file(s)  17 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
292 F136706 Cirio Passata Rustica Crushed Tomatoes (350g) Cà chua nghiền Passata Rustica hiệu Cirio
 1 file(s)  16 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
293 F136709 Cirio Chopped Tomatoes W Chilli (400g) Cà chua xắt nhỏ vị ớt hiệu Cirio
 1 file(s)  19 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
294 F136711 Cirio Pizzassimo (400g) Sốt cho pizza hiệu Cirio
 1 file(s)  17 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
295 F136713 Cirio Tomato Puree (70gx4) Cà chua xay đậm đặc hiệu Cirio
 1 file(s)  11 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
295 F136714 Cirio Tomato Puree (140g) Cà chua xay đậm đặc hiệu Cirio
 1 file(s)  13 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
296 F136718 Cirio Napoletana Tomato Pasta Sauce (446ml) Sốt cà chua Napoletana hiệu Cirio
 1 file(s)  3 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 15/05/2020 Download
297 F136719 Cirio Ragu Alla Bolognese (446ml) Sốt cà chua thịt bằm Bolognese hiệu Cirio
 1 file(s)  11 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
298 F136721 Cirio Butter Beans (400g) Đậu bơ hiệu Cirio
 1 file(s)  12 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
299 F136723 Cirio Medium Peas (400g) Đậu Hà lan cỡ vừa hiệu Cirio
 1 file(s)  14 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
300 F136724 Cirio Sweetcorn (400g) Ngô ngọt ngâm hiệu Cirio – Copy
 1 file(s)  16 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
300 F136727 Cirio Sweetcorn (150gx3) Ngô ngọt ngâm hiệu Cirio
 1 file(s)  15 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
301 F136726 Cirio Mediterranean Granmix (150gx3) Rau củ hỗn hợp ngâm hiệu Cirio
 1 file(s)  13 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 30/10/2018 Download
303 Walkers Single Shortbread ROUNDS Bánh quy bơ giòn hình tròn hiệu Walkers
 1 file(s)  10 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 20/11/2018 Download
63 Walkers Shortbread Scottie Dogs
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 20/11/2018 Download
AGM – St Michel Mini Madeleines 25g 47758.2017.ATTP-XNCB
 1 file(s)  2 downloads
AGM, Biscuit, St Michel 22/09/2020 Download
AGM Bánh Bông lan Luxury trái cây hiệu Walkers 321.2020
 1 file(s)  0 download
AGM, Alpro, Dairy 28/08/2020 Download
AGM Bánh Quy Cám Yế mạch hiệu Walkers 319.2020
 1 file(s)  1 download
AGM, Biscuit, Walkers 28/08/2020 Download
AGM English Tea Shop Iced Teas Berry Blush (50g) 2019.78
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Iced Teas Berry Boost (50g) 2019.81
 1 file(s)  4 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Iced Teas Cool Breeze (50g) 2019.79
 1 file(s)  5 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Iced Teas Summer Haze (50g) 2019.80
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Iced Teas Super Berries (50g) 2019.77
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Iced Teas Super Berries (50g) 2019.77
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Loose Tea Darjeeling Tea (85g) 2019.84
 1 file(s)  5 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Loose Tea Earl Grey (85g) 2019.85
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Loose Tea English Breakfast (85g) 2019.82
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM English Tea Shop Loose Tea Green Tea (85g) 2019.83
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/04/2019 Download
AGM Lindor Milk Pillar 75g Sô cô la sữa Lindt Lindor Pillar 2019.252
 1 file(s)  0 download
AGM, Chocolate, Lindt 26/09/2019 Download
AGM Lindt Gold Bunny, Teddy milk Sô cô la sữa Lindt (hình Gấu, hình Thỏ) 2019.250
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Chocolate, Lindt 19/09/2019 Download
AGM Lindt Lindor Assorted Lilp Eggs Sô cô la sữa Lindt Lindor Assorted hình trứng 2019.251
 1 file(s)  2 downloads
AGM 17/12/2019 Download
AGM Lindt Lindor Bauble Assorted 162g Sô cô la hỗn hợp Lindt Lindor Bauble 2019.253
 1 file(s)  1 download
AGM, Chocolate, Lindt 19/09/2019 Download
AGM Lindt Lindor Bauble Milk 162g Sô cô la sữa Lindt Lindor Bauble
 1 file(s)  1 download
AGM, Chocolate, Lindt 19/09/2019 Download
AGM Lindt Lindor Cornet Milk Orange 200g Sô cô la sữa Lindt Lindor nhân cam 2019.255
 1 file(s)  1 download
AGM, Chocolate, Lindt 19/09/2019 Download
AGM Lindt Lindor Milk Pillar 75g Sô cô la sữa Lindt Lindor Pillar
 1 file(s)  1 download
AGM, Chocolate, Lindt 19/09/2019 Download
AGM Lindt Lindor Teddy Advent Calendar 172g, Teddy Milk 100g Sô cô la sữa Lindt Teddy Advent Calendar 2019.249
 1 file(s)  1 download
AGM, Chocolate, Lindt 24/09/2019 Download
AGM Lindt mini Bunny, mini Sheep 50g Sô cô la sữa Lindt (mini bunny, mini sheep) 2019.250 2019.86
 1 file(s)  1 download
AGM, Chocolate, Lindt 02/06/2020 Download
AGM Sô cô la Lindt Excellence 99% ca cao 193.2020
 1 file(s)  4 downloads
AGM, Chocolate, Lindt 10/06/2020 Download
AGM Sô-cô-la Lindt Lindor Milk 100g_465.2020
 1 file(s)  1 download
Chocolate, Lindt 25/12/2020 Download
AGM_Bánh Quy bơ Butterscotch hiệu Walkers 150g_322.2020
 1 file(s)  4 downloads
Biscuit, Walkers 09/10/2020 Download
AGM_Bánh quy bơ hỗn hợp hiệu Walkers 250g_326.2020
 1 file(s)  2 downloads
Biscuit, Walkers 09/10/2020 Download
AGM_Bánh Quy bơ nhân gừng và chanh không chứa Gluten hiệu Walkers 140g_325.2020
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, Walkers 09/10/2020 Download
AGM_Bánh Quy bơ phủ hạt Sô-cô-la hiệu Walkers 40g_323.2020
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, Walkers 09/10/2020 Download
AGM_Bánh Quy bơ phủ hạt Sô-cô-la không chứa Gluten hiệu Walkers 140g_324.2020
 1 file(s)  2 downloads
AGM 09/10/2020 Download
AGM_Sô cô la Lindor mini Advent Calendar 240.2020
 1 file(s)  3 downloads
Chocolate, Lindt 26/06/2020 Download
AGM_Sô-cô-la Lindt Lindor hỗn hợp 287g_276.2020
 1 file(s)  3 downloads
Chocolate, Lindt 17/08/2020 Download
AGM_Sô-cô-la Lindt Lindor Milk 287g_275.2020
 1 file(s)  4 downloads
Chocolate, Lindt 17/08/2020 Download
B100076-Chimay Blue Cap-353.KĐ.2019_ADK
 1 file(s)  11 downloads
Beverage, Chimay 28/08/2019 Download
B100078-Chimay Grande Reserve-351.KĐ.2019_AKD
 1 file(s)  5 downloads
Beverage, Chimay 28/08/2019 Download
B100079-Chimay Premiere-352.KĐ.2019_AKD
 1 file(s)  3 downloads
Beverage, Chimay 28/08/2019 Download
B100080-Chimay Red Cap-354.KĐ.2019_AKD
 1 file(s)  10 downloads
Beverage, Chimay 28/08/2019 Download
B100081-Chimay Triple-355.KĐ.2019_AKD
 1 file(s)  3 downloads
Beverage, Chimay 28/08/2019 Download
B102726_Perrier 33cl 2018.149
 1 file(s)  16 downloads
Beverage, Perrier 25/09/2020 Download
B102727_Perrier 33cl 2018.149
 1 file(s)  9 downloads
Beverage, Perrier 25/09/2020 Download
B102861 – Si rô trái táo hiệu Teisseire Barman 70cl – 122.ANNAM.2020
 1 file(s)  2 downloads
AGM, Beverage, Teisseire 14/08/2020 Download
B102864-Syrup Teisseire Black Berry 70cl-123.2020
 1 file(s)  1 download
18/11/2020 Download
B102865 – Si rô trái lý chua đen (Blackcurrant) hiệu Teisseire Barman 100ml – 134.2020
 1 file(s)  0 download
09/10/2020 Download
B102866 – Si rô trái việt quất (Blueberry) hiệu Teisseire Barman 700ml – 124.2020
 1 file(s)  1 download
09/10/2020 Download
B102866_Teisseire Syrop Blueberry_16241.2017.ATTP.XNCB
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, Teisseire 28/08/2019 Download
B102870 – Si rô caramen hiệu Teisseire Barman 700ml – 138.2020
 1 file(s)  0 download
09/10/2020 Download
B102874-Syrup Teisseire Chocolate 70cl-136.2020
 1 file(s)  0 download
18/11/2020 Download
B102876 – Si rô quế hiệu Teisseire Barman 700ml – 139.2020
 1 file(s)  1 download
09/10/2020 Download
B102877 – Si rô trái Dừa hiệu Teisseire Barman 700ml – 126.2020
 1 file(s)  1 download
09/10/2020 Download
B102879 – Si rô Teisseire Le Blue hiệu Teisseire Barman 700ml – 116.2020
 1 file(s)  4 downloads
09/10/2020 Download
B102883 – Si rô bạc hà hiệu Teisseire Barman 700ml – 118.2020
 1 file(s)  2 downloads
09/10/2020 Download
B102883 – Siro Teisseire táo xanh 700ml – 125.2020
 1 file(s)  1 download
09/10/2020 Download
B102883_Syrup Teisseire Green Mint 70CL_22021.2017.ATTP.XNCB
 1 file(s)  9 downloads
Beverage, Teisseire 28/08/2019 Download
B102885 – Si rô Grenadine hiệu Teisseire Barman 700ml – 119.2020
 1 file(s)  0 download
09/10/2020 Download
B102885_Teissiere Syrup Grenadine_22022.2017.ATTP.XNCB
 1 file(s)  3 downloads
Beverage, Teisseire 28/08/2019 Download
B102890 – Si rô Mathieu Teisseire Acid Lemon 700ml & 1L – 353.2020
 1 file(s)  2 downloads
09/10/2020 Download
B102890 Teisseire Jucci Acid Lemon 1L
 1 file(s)  12 downloads
Beverage, Teisseire 29/11/2018 Download
B102891 – Si rô trái Kiwi hiệu Teisseire Barman 100cl – 135.2020
 1 file(s)  0 download
09/10/2020
B102895 – Sirô Chanh hiệu Teisseire Barman 700ml – 120.2020
 1 file(s)  1 download
09/10/2020 Download
B102897 – Siro Teisseire xoài 700ml – 131.2020
 1 file(s)  1 download
09/10/2020 Download
B102898 – Siro Teisseire dưa hấu 700ml – 132.2020
 1 file(s)  0 download
09/10/2020 Download
B102899 – Siro Teisseire cocktail mo-ji-to 70ml -117.2020
 1 file(s)  2 downloads
09/10/2020 Download
B102902 – Si rô Cam nhãn hiệu Mathieu Teisseire 100ml – 109.2020
 1 file(s)  0 download
09/10/2020 Download
B102904 – Siro Teisseire chanh dây 700ml – 127.2020
 1 file(s)  0 download
09/10/2020 Download
B102909 – Siro Teisseire dứa 700ml – 129.2020
 1 file(s)  1 download
09/10/2020 Download
B102913 – Si rô Phúc Bồn Tử hiệu Teisseire Barman 700ml – 130.2020
 1 file(s)  1 download
09/10/2020 Download
B102918 – Siro Teisseire hoa hồng 700ml – 141.2020
 1 file(s)  1 download
09/10/2020 Download
B102919 – Siro Teisseire dâu 700ml – 121.2020
 1 file(s)  3 downloads
09/10/2020 Download
B102919_Teissiere Syrup Strawberry_21033.2017.ATTP.XNCB
 1 file(s)  8 downloads
Beverage, Teisseire 28/08/2019 Download
B102922 – Si rô Teisseire vanila 700ml – 137.2020
 1 file(s)  0 download
09/10/2020 Download
B102923 – Siro Teisseire che-ri 700ml – 128.2020
 1 file(s)  0 download
09/10/2020 Download
B119928 – Siro Teisseire trái phỉ 700ml – 140.2020
 1 file(s)  1 download
09/10/2020 Download
B119929-Syrup Teisseire Green Apple 70cl-125.2020
 1 file(s)  3 downloads
18/11/2020 Download
B119945 – Siro Teisseire đào 700ml – 133.2020
 1 file(s)  6 downloads
09/10/2020 Download
B121855 Perrier 33cl Lime_Nước khoáng có gas hương chanh xanh Perrier 33cl
 1 file(s)  23 downloads
Beverage, Perrier 01/08/2018 Download
B121855_Perrier 33cl Lime 2018.157 2019.53
 1 file(s)  16 downloads
Beverage, Perrier 30/07/2019 Download
B121856 Perrier Lemon_Nước khoáng có gas hương chanh vàng Perrier
 1 file(s)  19 downloads
Beverage, Perrier 16/10/2018 Download
B121856_Perrier 33cl Lemon 2018.155 2018.60 2019.53
 1 file(s)  12 downloads
Beverage, Perrier 30/07/2019 Download
B121901 – Si rô Caramel Muối biển hiệu Teisseire 700ml – 246.2020
 1 file(s)  1 download
09/10/2020 Download
B130228 – Si rô Teisseire kẹo cao su 700ml – 372.2020
 1 file(s)  1 download
09/10/2020 Download
B130233 – Si rô Teisseire Hoa cơm cháy 700ml – 145.2020
 1 file(s)  1 download
09/10/2020 Download
B130233 Teisseire Syrup Elderflower_Si rô Teisseire Hoa Cơm Cháy 70cl
 1 file(s)  18 downloads
Beverage, Teisseire 08/10/2018 Download
B130238-Teisseire Syrup Rhum 70cl-391.2020
 1 file(s)  1 download
26/10/2020 Download
B130241 Perrier Slim Can_Nước khoáng có gas Perrier lon
 1 file(s)  24 downloads
Beverage, Perrier 01/08/2018 Download
B130242 Perrier 33cl Slim Can Lime_Nước khoáng có gas hương chanh xanh Perrier lon 33cl
 1 file(s)  18 downloads
Beverage, Perrier 01/08/2018 Download
B130242_Perrier 33cl Slim Can Lime 2018.158 2019.53
 1 file(s)  7 downloads
Beverage, Perrier 30/07/2019 Download
B130243 Perrier 33cl Slim Can Lemon_Nước khoáng có gas hương chanh vàng Perrier lon 33cl
 1 file(s)  16 downloads
Beverage, Perrier 31/07/2018 Download
B130243_Perrier 33cl Slim Can Lemon 2018.156 2019.53
 1 file(s)  7 downloads
Beverage, Perrier 30/07/2019 Download
B130244_Si rô Teisseire Bạc hà trắng 700ml – 374.2020
 1 file(s)  0 download
09/10/2020 Download
B130251 Chimay Red Tet Box_Hộp quà tết Chimay Đỏ
 1 file(s)  21 downloads
Beverage, Chimay, Tet Box 01/08/2018 Download
B130252 Chimay Blue Tet Box_Hộp quà tết Chimay Xanh
 1 file(s)  21 downloads
Beverage, Chimay, Tet Box 01/08/2018 Download
B130267 Volvic Natural Mineral 500ml Nước khoáng đóng chai Volvic 112.2020
 1 file(s)  5 downloads
Beverage, Volvic 18/03/2020 Download
B130268 Volvic 1.5 Litre (single bottle)_Nước khoáng Volvic 1,5l (chai đơn)
 1 file(s)  21 downloads
Beverage, Volvic 01/08/2018 Download
B130268 Volvic Natural Mineral 1,5L Nước khoáng đóng chai Volvic 112.2020
 1 file(s)  7 downloads
Beverage, Volvic 18/03/2020 Download
B130277 Sparkling Natural Miner Water 33cl Badoit Nước khoáng đóng chai Badoit có gaz 330ml 28.2020
 1 file(s)  7 downloads
Badoit, Beverage 21/02/2020 Download
B130278 Sparkling Natural Miner Water 33cl Badoit Nước khoáng đóng chai Badoit có gaz 750ml 28.2020
 1 file(s)  9 downloads
Badoit, Beverage 21/02/2020 Download
B130279 Sparkling Natural Miner Water 100cl Badoit Nước khoáng đóng chai Badoit có gaz 1L 28.2020
 1 file(s)  5 downloads
Badoit, Beverage 21/02/2020 Download
B130285 Nước khoáng đóng chai Evian 750ml, 330ml_ 244.2019
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, Evian 29/01/2021 Download
B130286 Nước khoáng đóng chai Evian 500ml 344.2019
 1 file(s)  3 downloads
Beverage, Evian 08/02/2021 Download
B130287 Evian PET 75cl Nước khoáng đóng chai Evian 2019.260
 1 file(s)  23 downloads
Beverage, Evian 12/11/2019 Download
B130288 Teisseire Syrup Lychee 70cl Si rô Teisseire Vải 70cl
 1 file(s)  32 downloads
Teisseire 09/10/2018 Download
B130288 – Si rô Teisseire vải 700ml – 88.2018
 1 file(s)  1 download
09/10/2020 Download
B130294 English Tea Shop Organic Slim Me Tea Trà Organic Slim Me hiệu English Tea Shop 20.2020
 1 file(s)  11 downloads
Beverage, English Tea Shop 15/01/2020 Download
B130294_ETS Organic Slim Me_21876.2015.ATTP-XNCB 2019.101
 1 file(s)  4 downloads
Beverage, English Tea Shop 08/11/2019 Download
B130295 Trà Organic Happy Me hiệu English Tea Shop 36.2020
 1 file(s)  9 downloads
Beverage, English Tea Shop 23/04/2020 Download
B130296 Trà Organic Sleepy Me hiệu English Tea Shop 37.2020
 1 file(s)  7 downloads
Beverage, English Tea Shop 26/06/2020 Download
B130297 English Tea Shop Organic Refresh Me Tea Trà Organic Refresh Me hiệu English Tea Shop 17.2020
 1 file(s)  4 downloads
Beverage, English Tea Shop 15/01/2020 Download
B130297_ETS Organic Refresh Me_21866.2015.ATTP-XNCB 2019.101
 1 file(s)  1 download
Beverage, English Tea Shop 08/11/2019 Download
B130298 Trà Organic English Breakfast hiệu English Tea Shop 31.2020
 1 file(s)  7 downloads
Beverage, English Tea Shop 17/08/2020 Download
B130299 Trà Organic Earl Grey hiệu English Tea Shop 32.2020
 1 file(s)  5 downloads
Beverage, English Tea Shop 17/08/2020 Download
B130300 Trà Organic Pure White Tea hiệu English Tea Shop 33.2020
 1 file(s)  6 downloads
Beverage, English Tea Shop 23/04/2020 Download
B130301 Trà Organic Pure Green Tea hiệu English Tea Shop 34.2020
 1 file(s)  5 downloads
Beverage, English Tea Shop 17/08/2020 Download
B130302 Trà Organic Green Tea Pomegranate hiệu English Tea Shop 40g_35.2020
 1 file(s)  1 download
Beverage, English Tea Shop 18/01/2021 Download
B130303 Trà Organic Super berries hiệu English Tea Shop 40g_ 40.2020
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, English Tea Shop 18/01/2021 Download
B130304 Trà Organic Lemongrass Ginger và Citrus Fruits hiệu English Tea Shop 38.2020
 1 file(s)  3 downloads
Beverage, English Tea Shop 17/08/2020 Download
B130305 English Tea Shop Organic Perfect Peppermint 20 ct Trà Organic Perfect Peppermint hiệu English Tea Shop 2019.123
 1 file(s)  15 downloads
Beverage, English Tea Shop 20/11/2019 Download
B130305 Trà Organic Perfect Peppermint hiệu English Tea Shop 150 g_39.2020
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, English Tea Shop 07/10/2020 Download
B130305_ETS Organic Peppermint_21874.2015.ATTP-XNCB 2019.101
 1 file(s)  8 downloads
Beverage, English Tea Shop 08/11/2019 Download
B130330 – Si rô Teisseire dưa chuột 700ml – 258.2019
 1 file(s)  0 download
09/10/2020 Download
B130359_Perrier PET 50cl 2018.161 2019.53
 1 file(s)  10 downloads
Beverage, Perrier 25/09/2020 Download
B130364 Perrier 25cl 2018.305
 1 file(s)  6 downloads
Beverage, Perrier 25/09/2020 Download
B130370 Rauch – Happy day Apple 1L 2019.07 2019.26 2019.77
 1 file(s)  13 downloads
Beverage, Rauch 19/05/2020 Download
B130371 Nước Anh đào hiệu Rau – Happy Day 175.2020
 1 file(s)  7 downloads
Beverage, Rauch 19/05/2020 Download
B130372 Nước Xoài hiệu Rauch – Happy Day 174.2020
 1 file(s)  5 downloads
Beverage, Rauch 19/05/2020 Download
B130374 Nước Đào hiệu Rauch – Happy Day 170.2020
 1 file(s)  10 downloads
Beverage, Rauch 19/05/2020 Download
B130375 Nước Dâu tây hiệu Rauch – Happy Day 173.2020
 1 file(s)  10 downloads
Beverage, Rauch 19/05/2020 Download
B130376 Nước Chanh dây hiệu Rauch – Happy Day 172.2020
 1 file(s)  6 downloads
Beverage, Rauch 19/05/2020 Download
B130377 Nước Ổi hồng hiệu Rauch – Happy Day 171.2020
 1 file(s)  18 downloads
Beverage, Rauch 19/05/2020 Download
B130378 – Si rô Bưởi đỏ nhãn hiệu Mathieu Teisseire 100ml – 106.2019
 1 file(s)  0 download
09/10/2020 Download
B130379 – Si rô Bưởi đỏ và Vải nhãn hiệu Mathieu Teisseire 700ml – 107.2019
 1 file(s)  2 downloads
09/10/2020 Download
B130380 – Si rô Hương Thảo nhãn hiệu Mathieu Teisseire 700ml – 104.2019
 1 file(s)  0 download
09/10/2020 Download
B130381 – Si rô Đại Hoàng nhãn hiệu Mathieu Teisseire 700ml – 105.2019
 1 file(s)  1 download
09/10/2020 Download
B130382 – Si rô Dưa lưới nhãn hiệu Mathieu Teisseire 700ml – 103.2019
 1 file(s)  0 download
09/10/2020 Download
B130393 Nước Cam hiệu Rauch – Bravo 2L_161.2020
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, Rauch 18/01/2021 Download
B130394 Nước Táo xanh hiệu Rauch – Bravo 2L_160.2020
 1 file(s)  1 download
Beverage, Rauch 18/01/2021 Download
B130396 Enghlish Tea Shop Smokey Red Chai Hộp trà English Tea Shop Smokey Red Chai 2019.256
 1 file(s)  3 downloads
Beverage, English Tea Shop, Tet Box 11/10/2019 Download
B130397-LaVie Glass Bottle Still 450ml-08.2019
 1 file(s)  8 downloads
30/10/2020 Download
B130398-LaVie Glass Bottle Still 750m-08.2019
 1 file(s)  5 downloads
30/10/2020 Download
B130399-La Vie Glass Bottle Sparkling 450ml-08.2019
 1 file(s)  6 downloads
30/10/2020 Download
B130400-La Vie Glass Bottle Sparkling 750ml-08.2019
 1 file(s)  4 downloads
30/10/2020 Download
B132815 Sparkling Natural Miner Water Ferrarelle 33cl Nước khoáng thiên nhiên có ga tự nhiên Ferrarelle 21.2020
 1 file(s)  7 downloads
Beverage, Ferrarelle 03/07/2020 Download
B132816 Sparkling Natural Miner Water Ferrarelle 75cl Nước khoáng thiên nhiên có ga tự nhiên Ferrarelle 21.2020
 1 file(s)  6 downloads
Beverage, Ferrarelle 03/07/2020 Download
B132817 Trà Organic Shape Me hiệu English Tea Shop 30.2020
 1 file(s)  9 downloads
Beverage, English Tea Shop 23/04/2020 Download
B132818 Trà Organic Calm Me hiệu English Tea Shop 114.2020
 1 file(s)  3 downloads
Beverage, English Tea Shop 23/04/2020 Download
B132819 Trà Organic Beautiful Me hiệu English Tea Shop 115.2020
 1 file(s)  3 downloads
Beverage, English Tea Shop 26/06/2020 Download
B132826 Si-rô Bạc Hà hiệu Mathieu Teisseire 330ml_448.2020
 1 file(s)  0 download
Beverage, Teisseire 14/12/2020 Download
B132826 Si-rô Bạc Hà hiệu Mathieu Teisseire 330ml_448.2020
 1 file(s)  1 download
Beverage, Teisseire 22/12/2020 Download
B132827 Si-rô Grenadine hiệu Mathieu Teisseire 330ml_64.2021
 1 file(s)  1 download
Beverage, Teisseire 08/02/2021 Download
B132828 Si-rô Đào hiệu Mathieu Teisseire 330ml_461.2020
 1 file(s)  0 download
Beverage, Teisseire 14/12/2020 Download
B132828 Si-rô Đào hiệu Mathieu Teisseire 330ml_461.2020
 1 file(s)  1 download
Beverage, Teisseire 22/12/2020 Download
B132829 Si-rô Dâu Tây hiệu Mathieu Teisseire 330ml_450.2020
 1 file(s)  0 download
Beverage, Teisseire 14/12/2020 Download
B132829 Si-rô Dâu Tây hiệu Mathieu Teisseire 330ml_450.2020
 1 file(s)  1 download
Beverage, Teisseire 22/12/2020 Download
B132830 – NƯỚC GIẢI KHÁT TONIC CÓ GAS INDIAN HIỆU LONDON ESSENCE 200ml – 255.2020
 1 file(s)  0 download
09/10/2020 Download
B132831 – NƯỚC GIẢI KHÁT TONIC CÓ GAS LONDON HIỆU LONDON ESSENCE 200ml – 254.2020
 1 file(s)  0 download
09/10/2020 Download
B132832 – NƯỚC GIẢI KHÁT CÓ GAS VỊ CAM VÀ HOA CƠM CHÁY HIỆU LONDON ESSENCE 200ml – 256.2020
 1 file(s)  1 download
12/10/2020 Download
B132833 – NƯỚC GIẢI KHÁT TONIC CÓ GAS VỊ BƯỞI HỒNG VÀ HƯƠNG THẢO HIỆU LONDON ESSENCE – 257.2020
 1 file(s)  0 download
12/10/2020 Download
B132834 – NƯỚC GIẢI KHÁT CÓ GAS VỊ GỪNG HIỆU LONDON ESSENCE – 253.2020
 1 file(s)  0 download
12/10/2020 Download
B132835 – NƯỚC GIẢI KHÁT CÓ GAS VỊ BIA GỪNG HIỆU LONDON ESSENCE – 252.2020
 1 file(s)  0 download
12/10/2020 Download
B132836 – NƯỚC GIẢI KHÁT TONIC CÓ GAS INDIAN HIỆU BRIVIC MIXERS – 260.2020
 1 file(s)  2 downloads
12/10/2020 Download
B132837 – NƯỚC GIẢI KHÁT CÓ GAS ÍT CALO VỊ CHANH ĐẮNG HIỆU BRIVIC MIXERS – 261.2020
 1 file(s)  2 downloads
12/10/2020 Download
B132838 – NƯỚC GIẢI KHÁT CÓ GAS VỊ GỪNG HIỆU BRIVIC MIXERS – 259.2020
 1 file(s)  3 downloads
12/10/2020 Download
B132839 – NƯỚC GIẢI KHÁT CÓ GAS VỊ BIA GỪNG HIỆU BRIVIC MIXERS – 258.2020
 1 file(s)  2 downloads
12/10/2020 Download
B132840 – NƯỚC GIẢI KHÁT VỊ CÀ CHUA BRIVIC MIXERS – 262.2020
 1 file(s)  2 downloads
12/10/2020 Download
B132841_Trà Organic Classic Tea Collection hiệu English Tea Shop 24g_327.2020
 1 file(s)  1 download
Beverage, English Tea Shop 02/10/2020 Download
B132842_Trà Organic Super Goodness Collection 24g_328.2020
 1 file(s)  1 download
Beverage, English Tea Shop 29/09/2020 Download
B132843_Trà Organic Premium Holiday Collection 24g_329.2020
 1 file(s)  1 download
Beverage, English Tea Shop 29/09/2020 Download
B132844_Trà lá Organic English Breakfast hiệu English Tea Shop 1kg_330.2020
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, English Tea Shop 21/09/2020 Download
B132845_Trà lá Organic Earl Grey hiệu Engligh Tea Shop 1kg_331.2020
 1 file(s)  1 download
Beverage, English Tea Shop 21/09/2020 Download
B132846_Trà lá Organic Jasmine Green Tea hiệu English Tea Shop_332.2020
 1 file(s)  1 download
Beverage, English Tea Shop 21/09/2020 Download
B132847_Trà lá Organic Mint Green Tea hiệu English Tea Shop 1kg_333.2020
 1 file(s)  1 download
Beverage, English Tea Shop 21/09/2020 Download
B132860 Nước ép táo 100% nguyên chất chai thủy tinh hiệu Rauch 200ml_58.2021
 1 file(s)  1 download
Beverage, Rauch 29/01/2021 Download
B132861 Thực phẩm bổ sung Nước ép trái cây hỗn hợp 100% nguyên chất chai thủy tinh hiệu Rauch 200ml_59.2021
 1 file(s)  1 download
Beverage, Rauch 29/01/2021 Download
B132862 Nước ép dứa 100% nguyên chất chai thủy tinh hiệu Rauch 200ml_60.2021
 1 file(s)  1 download
Beverage, Rauch 29/01/2021 Download
B132863 Nước ép mơ nectar chai thủy tinh hiệu Rauch 200ml_61.2021
 1 file(s)  1 download
Beverage, Rauch 29/01/2021 Download
B132864 Nước ép cam 100% nguyên chất chai thủy tinh hiệu Rauch 200ml_62.2021
 1 file(s)  1 download
Beverage, Rauch 29/01/2021 Download
B132865 Nước ép lê nectar chai thủy tinh hiệu Rauch 200ml_63.2021
 1 file(s)  1 download
Beverage, Rauch 29/01/2021 Download
Bánh bông lan French Doonuts Chocolate Coated 45.2020
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Biscuit, St Michel 25/02/2020 Download
Bánh qui La Dory Galettes 18% bơ truyền thống 14.2020
 1 file(s)  7 downloads
Biscuit, La Dory 22/05/2020 Download
Bánh qui La Dory Galettes 18% bơ truyền thống 14.2020
 1 file(s)  7 downloads
Biscuit, La Dory 22/05/2020 Download
Bánh Quy bơ nhân hạnh nhân hiệu Walkers 320.2020
 1 file(s)  0 download
AGM, Biscuit, Walkers 28/08/2020 Download
Bánh quy lúa mì nguyên cám McVitie’s Digestive Mini 227.5g_169.2020
 1 file(s)  14 downloads
Biscuit, McVitie's 21/09/2020 Download
Bánh quy lúa mì nguyên cám McVitie’s Digestive Mini 32,5g 169.2020
 1 file(s)  17 downloads
Biscuit, McVitie's 22/05/2020 Download
Bánh quy lúa mì nguyên cám McVitie’s Digestive Mini 390g 169.2020
 1 file(s)  2 downloads
Biscuit, McVitie's 22/05/2020 Download
Barilla Pasta Chifferi 500g Mỳ Barilla Chifferi Elbows 500 g 2019.271
 1 file(s)  5 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 26/06/2020 Download
Barilla Pasta Penne Rigate Bio 500g Mỳ Barilla Penne Rigate Bio 500 g 2019.272
 1 file(s)  4 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 05/02/2020 Download
Barilla Pasta Spaghetti Bio 500g Mỳ Barilla Spaghetti Bio 500 g 2019.270
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Barilla, Pasta, Grain & Oil 05/11/2019 Download
Bertolli Extra Virgin Olive Oil 1 L Dầu Ôliu Extra Virgin hiệu Bertolli 125.2019
 1 file(s)  4 downloads
Bertolli, Pasta, Grain & Oil 20/12/2019 Download
Bigelow_Trà Bigelow Assorted Green Teas_Bản tự công bố
 1 file(s)  16 downloads
Bigelow 27/04/2018 Download
Bigelow_Trà Bigelow Assorted Herb_Bản tự công bố
 1 file(s)  13 downloads
Bigelow 27/04/2018 Download
Bigelow_Trà Bigelow Chamomlie Mint – Herb Tea_Bản tự công bố
 1 file(s)  12 downloads
Bigelow 27/04/2018 Download
Bigelow_Trà Bigelow Cozy Chamomlie – Herb Tea_Bản tự công bố
 1 file(s)  15 downloads
Bigelow 27/04/2018 Download
Bigelow_Trà Bigelow Darjeeling_Bản tự công bố
 1 file(s)  17 downloads
Bigelow 27/04/2018 Download
Bigelow_Trà Bigelow Earl Grey Green_Bản tự công bố
 1 file(s)  12 downloads
Bigelow 27/04/2018 Download
Bigelow_Trà Bigelow Earl Grey_Bản tự công bố
 1 file(s)  18 downloads
Bigelow 27/04/2018 Download
Bigelow_Trà Bigelow English Breakfast_Bản tự công bố
 1 file(s)  16 downloads
Bigelow 27/04/2018 Download
Bigelow_Trà Bigelow English Teatime_Bản tự công bố
 1 file(s)  12 downloads
Bigelow 27/04/2018 Download
Bigelow_Trà Bigelow French Vanilla_Bản tự công bố
 1 file(s)  13 downloads
Bigelow 27/04/2018 Download
Bigelow_Trà Bigelow Green Tea with Lemon_Bản tự công bố
 1 file(s)  12 downloads
Bigelow 27/04/2018 Download
Bigelow_Trà Bigelow Green tea with Mint_Bản tự công bố
 1 file(s)  15 downloads
Bigelow 27/04/2018 Download
Bigelow_Trà Bigelow Green Tea with Peach_Bản tự công bố
 1 file(s)  13 downloads
Bigelow 27/04/2018 Download
Bigelow_Trà Bigelow Green Tea_Bản tự công bố
 1 file(s)  13 downloads
Bigelow 27/04/2018 Download
Bigelow_Trà Bigelow Mint Medley – Herb Tea_Bản tự công bố
 1 file(s)  12 downloads
Bigelow 27/04/2018 Download
Bigelow_Trà Bigelow Peppermint – Herb Tea_Bản tự công bố
 1 file(s)  13 downloads
Bigelow 27/04/2018 Download
Bigelow_Trà Bigelow Perfect Peach – Herb Tea_Bản tự công bố
 1 file(s)  16 downloads
Bigelow 27/04/2018 Download
Bigelow_Trà Bigelow Red Raspberry – Herb Tea_Bản tự công bố
 1 file(s)  12 downloads
Bigelow 27/04/2018 Download
Bigelow_Trà Bigelow Vanilla Caramel_Bản tự công bố
 1 file(s)  12 downloads
Bigelow 27/04/2018 Download
Bigelow_Trà Bigelow Vanilla Chai_Bản tự công bố
 1 file(s)  13 downloads
Bigelow 27/04/2018 Download
Bơ lạt chuyên dùng làm bánh hiệu President 2kg_Bổ sung quy cách bao bì
 1 file(s)  18 downloads
Dairy 18/04/2018 Download
Bonne Maman Abricot Intense Jam Mứt mơ ít ngọt Abricot Intense hiệu Bonne Maman 301.2019
 1 file(s)  7 downloads
AGM 27/12/2019 Download
Bonne Maman Fraise Intense Jam Mứt dâu ít ngọt Fraise Intense hiệu Bonne Maman 302.2019
 1 file(s)  8 downloads
AGM 27/12/2019 Download
Bonne Maman Framboise Intense Jam Mứt mâm xôi ít ngọt Framboise Intense hiệu Bonne Maman 303.2019
 1 file(s)  3 downloads
AGM 27/12/2019 Download
Bonne Maman Orange Amère Intense Jam Mứt cam ít ngọt Orange Amère Intense hiệu Bonne Maman 304.2019
 1 file(s)  6 downloads
AGM 27/12/2019 Download
Bột dừa hữu cơ Organic Coconut Flour hiệu Bob’s Red Mill 453g_56.2021
 1 file(s)  0 download
Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 18/01/2021 Download
Bột Hạnh nhân siêu mịn hiệu Bob’s Red Mill 453g_57.2021
 1 file(s)  1 download
Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 18/01/2021 Download
Bột mì nguyên cám hữu cơ hiệu Bob’s Red Mill 1.36kg, 2.27kg_283.2018
 1 file(s)  0 download
Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 11/01/2021 Download
Cà phê Dharkan hiệu Nespresso
 1 file(s)  11 downloads
Beverage, Nespresso 08/08/2018 Download
Cà phê Kazaar hiệu Nespresso
 1 file(s)  10 downloads
Beverage, Nespresso 08/08/2018 Download
Carr’s Cheese Melt 150 g Bánh quy giòn Carr’s vị phô mai 150 g 2019.97
 1 file(s)  9 downloads
Biscuit, Pladis 30/07/2019 Download
Carr’s Original Table Water 125 g Bánh quy giòn Carr’s vị truyền thống 125 g 2019.98
 1 file(s)  12 downloads
Biscuit, Pladis 30/07/2019 Download
CBCL_Teisseire
 1 file(s)  1 download
Teisseire 11/08/2020 Download
Cirio Small Peas Đậu hà lan cỡ nhỏ hiệu Cirio 2019.200
 1 file(s)  4 downloads
AGM, Cirio, Condiment & Sauce 17/06/2019 Download
CV 98.2019 BỔ SUNG THÔNG TIN SẢN PHẨM TẾT
 1 file(s)  7 downloads
Tet Box 05/11/2019 Download
Easy Topping 8 x 1 kg (White) – Phô mai topping hiệu Friendship (trắng)
 1 file(s)  22 downloads
Dairy, Emborg 15/11/2018 Download
Emborg Burger Slices Phô Mai Burger Slices hiệu Emborg 2019.146
 1 file(s)  20 downloads
Dairy, Emborg 22/04/2019 Download
Emborg Perfect Pasta cream Kem Perfect Pasta hiệu Emborg 2019.148
 1 file(s)  8 downloads
Dairy, Emborg 22/04/2019 Download
English Tea Shop Organic Earl Grey Tea Trà Organic Earl Grey hiệu English Tea Shop 336.2019
 1 file(s)  3 downloads
Beverage, English Tea Shop 27/12/2019 Download
English Tea Shop Organic English Breakfast Tea Trà Organic English Breakfast hiệu English Tea Shop 337.2019
 1 file(s)  5 downloads
Beverage, English Tea Shop 27/12/2019 Download
English Tea Shop Organic Happy Me Tea Trà Organic Happy Me hiệu English Tea Shop 333.2019
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, English Tea Shop 27/12/2019 Download
English Tea Shop Organic Refresh Me Tea Trà Organic Refresh Me hiệu English Tea Shop 335.2019
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, English Tea Shop 27/12/2019 Download
English Tea Shop Organic Slim Me Tea Trà Organic Slim Me hiệu English Tea Shop 332.2019
 1 file(s)  1 download
Beverage, English Tea Shop 27/12/2019 Download
ETS Organic Lemongrass Ginger & Citrus fruits 750 g_19918.2015.ATTP-XNCB
 1 file(s)  11 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 24/10/2019 Download
ETS Organic White Tea 900g_19924.2015.ATTP-XNCB 2019.35
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Beverage, English Tea Shop 04/06/2019 Download
Evian PET 1.25l, 1l, 500ml, 330ml – glass 750ml, 330ml Nước khoáng đóng chai Evian 2019.244
 1 file(s)  46 downloads
Beverage, Evian 05/02/2020 Download
Evian Sakura PET 33cl Nước khoáng đóng chai Evian 2019.244 2019.96
 1 file(s)  18 downloads
Beverage, Evian 14/11/2019 Download
F100283 Alpina Savoie Couscous Medium (500g) Hỗn hợp lúa mạch Couscous hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  14 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F100293 Alpina Savoie Crozets buckweat (400g) Mỳ kiều mạch hình vuông hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F100310-Alpina Savoie Pasta Original Epinettes (500g)-145.2017
 1 file(s)  0 download
18/11/2020
F100313-Alpina Savoie Pasta Classic Orzo (500g)_ 240294_BAT_BD_CMYK_V3
 1 file(s)  0 download
18/11/2020 Download
F100393 Barilla Pasta Lasagna No.199 – 500g_Mỳ Lasagne 500g
 1 file(s)  31 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 29/08/2018 Download
F100393 Barilla Pasta Lasagne No.199 – 500g Mỳ Barilla Lasagne 317.2019
 1 file(s)  10 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 04/12/2019 Download
F100394 Barilla Pasta Fettuccine No.126 – 500g Mỳ Barilla sợi dẹp các cỡ (Fecttuccine,, Linguine) 316.2019
 1 file(s)  5 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 26/06/2020 Download
F100398_Pasta Barilla SPAGHETTI -No.5-500g_18278.2016.ATTP-XNCB 2019.47
 1 file(s)  23 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 05/06/2020 Download
F100399 Barilla Pasta Spaghettini No.3 – 500g 2019.314
 1 file(s)  19 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 02/12/2019 Download
F100400 Barilla Pasta Farfalle No.6_Mỳ nui Farfalle 500g
 1 file(s)  18 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 30/07/2018 Download
F100400 Barilla Pasta Farfalle No.65 – 500g Mỳ nui Barilla các cỡ (Farfalle, Fusilli, Penne, Gnocchi) 315.2019
 1 file(s)  12 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 04/12/2019 Download
F100401 Barilla Pasta Fusilli No.98_Mỳ nui Barilla hình xoắn các cỡ Fusilli 500g
 1 file(s)  20 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 30/07/2018 Download
F100401 Barilla Pasta Fusilli No.98 – 500g Mỳ nui Barilla các cỡ (Farfalle, Fusilli, Penne, Gnocchi) 315.2019
 1 file(s)  8 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 04/12/2019 Download
F100402 Barilla Pasta Gnocchi No.85 – 500g Mỳ nui Barilla các cỡ (Farfalle, Fusilli, Penne, Gnocchi) 315.2019
 1 file(s)  4 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 04/12/2019 Download
F100403 Barilla Pasta Penne Rigate No.73_Mỳ nui Barilla hình ống tre các cỡ Penne 500g
 1 file(s)  16 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 30/07/2018 Download
F100403 Barilla Pasta Penne Rigate No.73 – 500g Mỳ nui Barilla các cỡ (Farfalle, Fusilli, Penne, Gnocchi) 315.2019
 1 file(s)  11 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 04/12/2019 Download
F100407 Sốt ớt Barilla Arrabbiata 164.2020
 1 file(s)  7 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 26/06/2020 Download
F100408 Sốt Barilla Basilico 400g 165.2020
 1 file(s)  10 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 12/06/2020 Download
F100409 Sốt thịt Barilla Bolognese 400 g 167.2020
 1 file(s)  18 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 12/06/2020 Download
F100409_Sauce Barilla BOLOGNESE-400g 2019.41 2019.38
 1 file(s)  19 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 20/06/2019 Download
F100410 Sốt cà Barilla New Napoletana 400g 166.2020
 1 file(s)  13 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 26/06/2020 Download
F100411 Sốt Barilla Olive 168.2020
 1 file(s)  12 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 05/06/2020 Download
F100412 Barilla Sauce Pesto Genovese 190g Sốt Barilla Pesto Genovese 318.2019
 1 file(s)  19 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 20/12/2019 Download
F100531 BRM Buttermilk Pancake 70% (737g) Bột bánh pancake và bánh quế vị bơ sữa hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  24 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F100531 Bột bánh pancake và bánh quế vị bơ sữa hiệu Bob’s Red Mill 680g,737g_308.2018
 1 file(s)  1 download
Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 29/01/2021 Download
F100535 BRM Gluten Free Chocolate Chip Cookie Mix (623g) Bột bánh quy nhân sô cô la hạt hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  13 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F100537 BRM Gluten Free Homemade Wonderful Bread Mix (453g) Bột làm bánh mì hỗn hợp hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  10 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 11/01/2019 Download
F100538 BRM Gluten Free Pancake Mix (623g) Bột bánh kếp hỗn hợp hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  20 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F100538 Bột bánh kếp hỗn hợp hiệu Bob’s Red Mill 680g,623g_302.2018
 1 file(s)  0 download
Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 29/01/2021 Download
F100541 BRM Red Lentils Bean (765g) Đậu lăng đỏ hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 11/01/2019 Download
F100547 Ngũ cốc ăn sáng Old Country Style Muesli hiệu Bob’s Red Mill 53.2020
 1 file(s)  15 downloads
Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 02/06/2020 Download
F100556 Bột bắp nguyên cám Corn Flour hiệu Bob’s Red Mill 624g_54.2021
 1 file(s)  0 download
Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 18/01/2021 Download
F100557 Bột bắp Organic Whole Grain Corn Flour hiệu Bob’s Red Mill 624g_55.2021
 1 file(s)  0 download
Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 18/01/2021 Download
F100558 Bột lúa mạch đen nguyên cám Organic Whole Grain Dark Rye Flour hiệu Bob’s Red Mill 567g 84.2020
 1 file(s)  3 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 31/07/2020 Download
F100558 Bột lúa mạch đen nguyên cám Organic Whole Grain Dark Rye Flour hiệu Bob’s Red Mill 567g_ 84.2020
 1 file(s)  0 download
Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 22/12/2020 Download
F100560 Bột làm bánh All Purpose Baking Flour hiệu Bob’s Red Mill 624g,623g_3903-2018-ATTP-XNCB
 1 file(s)  0 download
Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 29/01/2021 Download
F100563 BRM Semolina Pasta Flour (680g) Bột hạt lúa mạch cứng hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  14 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F100565 Bột mì đa dụng Organic Unbleached White All-Purpose Flour hiệu Bob’s Red Mill 1.36kg, 2,27kg_85.2020
 1 file(s)  0 download
Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 11/01/2021 Download
F100568 Bột mì nguyên cám hữu cơ hiệu Bob’s Red Mill 283.2018
 1 file(s)  13 downloads
Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 19/05/2020 Download
F100569 BRM Gluten Flour (623g) Bột mì gluten hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  15 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F100571 BRM Whole Wheat Flour (2.27kg) Bột mì nguyên cám hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  21 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F100572 Bột mì 100% Stone Ground Whole Wheat Pastry hiệu Bob’s Red Mill 1.36kg, 2,27kg_86.2020
 1 file(s)  2 downloads
Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 11/01/2021 Download
F100574 BRM 10 Grain Bread Mix (538g) Bột bánh mì 10 loại ngũ cốc hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  14 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F100575 BRM 10 Grain Pancake Waffle (737g) Bột bánh pancake 10 loại ngũ cốc hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  10 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F100593 Men khô Active Dry Yeast hiệu Bob’s Red Mill 54.2020
 1 file(s)  3 downloads
Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 02/06/2020 Download
F100610 Mứt hạt dẻ hiệu Bonne Maman 370g 229.2019
 1 file(s)  1 download
Bonne Maman, Breakfast & Cereal 08/02/2021 Download
F100611-F100612-F122598 Mứt quả mơ hiệu Bonne Maman 30g,225g,370g – 2308.2017.ATTP – XNCB
 1 file(s)  3 downloads
Bonne Maman, Breakfast & Cereal 08/02/2021 Download
F100613 Mứt quả mâm xôi đen hiệu Bonne Maman 370g – 16116.2017.ATTP – XNCB
 1 file(s)  1 download
Bonne Maman, Breakfast & Cereal 08/02/2021 Download
F100614-F122600 Mứt quả việt quất hiệu Bonne Maman 30g,225g,370g – 2691.2017.ATTP – XNCB
 1 file(s)  9 downloads
Bonne Maman, Breakfast & Cereal 08/02/2021 Download
F100615 Mứt hoa quả hiệu Bonne Maman 370g 20833.2017.ATTP-XNCB
 1 file(s)  1 download
Bonne Maman, Breakfast & Cereal 08/02/2021 Download
F100616 Mật ong hiệu Bonne Maman 30g 17362.2016.ATTP-XNCB
 1 file(s)  1 download
Bonne Maman, Breakfast & Cereal 08/02/2021 Download
F100617- F100618-F122599 Mứt quả cam hiệu Bonne Maman 30g, 370g,225g – 2304.2017.ATTP – XNCB
 1 file(s)  3 downloads
Bonne Maman, Breakfast & Cereal 08/02/2021 Download
F100621-F122597-F100620 – Mứt quả Phúc bồn tử hiệu Bonne Maman 30g,225g,370g -18822.2016.ATTP-XNCB
 1 file(s)  3 downloads
Bonne Maman, Breakfast & Cereal 08/02/2021 Download
F100622 F100623 – Mứt Anh đào hiệu Bonne Maman 30g,370g – 21546.2016.ATTP-XNCB
 1 file(s)  2 downloads
Bonne Maman, Breakfast & Cereal 08/02/2021 Download
F100624 -F100625-F122596 Mứt quả dâu hiệu Bonne Maman Jam Strawberry 30g,370g,225g – 2307.2017.ATTP – XNCB
 1 file(s)  16 downloads
Bonne Maman, Breakfast & Cereal 14/12/2020 Download
F100685_CLOVIS MUSTARD DIJON 4KG_7077.2017.ATTP-XNCB
 1 file(s)  1 download
18/11/2020 Download
F100697_CLOVIS VINEGAR RED WINE 5L_435.2017.ATTP-XNCB
 1 file(s)  1 download
18/11/2020 Download
F100705_CLOVIS VINEGAR WHITE WINE 5L_3563.2017.ATTP-XNCB
 1 file(s)  1 download
18/11/2020 Download
F101084_Fish Anchovy Piece Filet_AN.76.2018
 1 file(s)  1 download
16/11/2020 Download
F101091 Capers Capucines Crespo 800g Nụ bạch hoa ngâm dấm 800g
 1 file(s)  14 downloads
Condiment & Sauce, Transgourmet 29/08/2018 Download
F101092 Capers Fines Crespo 800g Nụ bạch hoa ngâm dấm 800g
 1 file(s)  18 downloads
Condiment & Sauce, Transgourmet 27/08/2018 Download
F101128 Transgourmet Red Bean_Đậu đỏ Haricot hiệu Transgourmet
 1 file(s)  9 downloads
Condiment & Sauce, Transgourmet 01/08/2018 Download
F101141-Bean LENTIL GREEN 5kg-334.2020
 1 file(s)  3 downloads
18/11/2020 Download
F101184 Gherkins In Vinegar_Dưa chuột Ngâm dấm
 1 file(s)  20 downloads
Condiment & Sauce, Transgourmet 27/08/2018 Download
F101184_Gherkins 4060 in vinegar 4.2kg_375.2020
 1 file(s)  0 download
19/10/2020
F101185_Gherkins 6079 in vinegar 4.2kg_376.2020
 1 file(s)  0 download
22/10/2020
F101189 Si-rô cây phong Organic Maple Joe 250g_441.2020
 1 file(s)  4 downloads
Maple Joe, Syrup 22/12/2020 Download
F101189 Xi rô Maple Joe Syrup 192.2020
 1 file(s)  10 downloads
Maple Joe, Syrup 05/06/2020 Download
F101282 Basil 1kg Lá húng quế 1kg
 1 file(s)  20 downloads
Condiment & Sauce, Transgourmet 27/08/2018 Download
F101283 Whole Bay Leaves 1kg Lá nguyệt quế 1kg
 1 file(s)  14 downloads
Condiment & Sauce, Transgourmet 27/08/2018 Download
F101290 Oregano 1kg Lá kinh giới 1kg
 1 file(s)  28 downloads
Condiment & Sauce, Transgourmet 27/08/2018 Download
F101294 Parsley 1kg Lá mùi tây 1kg
 1 file(s)  16 downloads
Condiment & Sauce, Transgourmet 27/08/2018 Download
F101295 Provencal Herbs 1kg Lá thơm khô 1kg
 1 file(s)  15 downloads
Condiment & Sauce, Transgourmet 27/08/2018 Download
F101297-Spice Rosemary Whole-377.2020
 1 file(s)  1 download
18/11/2020 Download
F101302 Thyme 1kg Lá húng tây 1kg
 1 file(s)  23 downloads
Condiment & Sauce, Transgourmet 27/08/2018 Download
F101849 Kikkoman Sushi & Sashimi 3ml_Nước tương Sushi & Sashimi hiệu Kikkoman 3ml
 1 file(s)  18 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 01/08/2018 Download
F101851 Kikkoman Japanese Grill Teriyaki Sauce 250ml_Sốt tẩm ướp món nướng Nhật Bản hiệu Kikkoman 250ml
 1 file(s)  21 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 01/08/2018 Download
F101852 Kikkoman Soy Sauce Less Salt 600ml_Nước tương ít muối 43 % hiệu Kikkoman 600ml
 1 file(s)  19 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 01/08/2018 Download
F101853_Nước tương hiệu Kikkoman 150ml_111.2018
 1 file(s)  9 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 22/09/2020 Download
F101853, F101857 Kikkoman Soy Sauce Dispenser_Nước tương soy sauce hiệu Kikkoman (chai thủy tinh)
 1 file(s)  32 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 01/08/2018 Download
F101856, F101854, F101855 Kikkoman Soy Sauce Fancy_Nước tương soy sauce hiệu Kikkoman
 1 file(s)  64 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 01/08/2018 Download
F101859_Nước tương Propack hiệu Kikkoman 1.6L_120.2018
 1 file(s)  3 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 22/09/2020 Download
F101861 Kikkoman Soy Sauce Special Fragrance_Nước tương Fragrance đặc biệt hiệu Kikkoman
 1 file(s)  26 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 01/08/2018 Download
F101862 Kikkoman Sushi & Sashimi Soy Sauce 150ml Nước tương Sushi & Sashimi hiệu Kikkoman 2019.312
 1 file(s)  11 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 13/11/2019 Download
F101862 Kikkoman Sushi & Sashimi Soy Sauce_Nước tương Sushi & Sashimi hiệu Kikkoman
 1 file(s)  20 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 01/08/2018 Download
F101863 – Sốt tẩm ướp truyền thống Teriyaki hiệu Kikkoman 250ml_123.2018
 1 file(s)  16 downloads
Condiment & Sauce, Kikkoman 22/09/2020 Download
F102041_Mù tạt Dijon hiệu Maille- Maille Mustard Dijon 215g_002.2019
 1 file(s)  7 downloads
Condiment & Sauce, Maille 22/09/2020 Download
F102044_ Mù tạt nguyên hạt Maille – Maille Mustard OLD STYLE 210g_001.2019
 1 file(s)  35 downloads
Condiment & Sauce, Maille 22/09/2020 Download
F102045 _ Mù tạt nguyên hạt Maille – Maille Mustard OLD STYLE_130B.2018
 1 file(s)  4 downloads
Condiment & Sauce, Maille 22/09/2020 Download
F102046 Giấm Balsamic hiệu Maille 500ml 249.2020
 1 file(s)  1 download
Condiment & Sauce, Maille 08/02/2021 Download
F102047 Giấm rượu đỏ hiệu Maille 251.2020
 1 file(s)  11 downloads
Condiment & Sauce, Maille 07/08/2020 Download
F102048 Giấm rượu trắng hiệu Maille 250.2020
 1 file(s)  9 downloads
Condiment & Sauce, Maille 31/07/2020 Download
F102651-Ortalli Vinegar Gold La Vedetta (250ml)-241.2020
 1 file(s)  0 download
18/11/2020 Download
F102652-Ortalli Vinegar Grey Villa Fontanelli (500ml)-240.2020
 1 file(s)  0 download
18/11/2020 Download
F102655-Ortalli Vinegar RED Cassina Palazzo (5L)-9017.2017
 1 file(s)  2 downloads
18/11/2020 Download
F102656-Ortalli Vinegar Organic Balsa Bordolese (250ml)-239.2020
 1 file(s)  2 downloads
18/11/2020 Download
F102658-Ortalli Vinegar Apple Cider (500ml)-233.2020
 1 file(s)  0 download
18/11/2020 Download
F102659 – Giấm rượu đỏ nhãn Ortalli 1L – 210.2020
 1 file(s)  0 download
09/10/2020 Download
F102660 – Giấm rượu trắng hiệu Ortalli 1L – 211.2020
 1 file(s)  1 download
09/10/2020 Download
F102698 Pate Royal Vịt vị tiêu xanh 180g_ 169.2019
 1 file(s)  3 downloads
Breakfast & Cereal, Pate Royal 24/09/2020 Download
F102701 Pate Royal gan lợn vị Cognac 180g _170.2019
 1 file(s)  2 downloads
Breakfast & Cereal, Pate Royal 17/11/2020 Download
F102704_Bánh vị sô-cô-la đen nguyên chất Nantucket hiệu Pepperidge Farm 220g_303.2020
 1 file(s)  12 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm 21/09/2020 Download
F102706 Bánh quy bơ Chessmen hiệu Pepperidge Farm 206g_436.2020
 1 file(s)  5 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm 18/01/2021 Download
F102708 Bánh Goldfish vị phô mai Cheddar hiệu Pepperidge Farm 187g_292.2020
 1 file(s)  4 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm 18/01/2021 Download
F102710 Bánh Milano vị Sô-cô-la đen hiệu Pepperidge Farm 170g_298.2020
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm 18/01/2021 Download
F102711 Bánh Milano vị Bạc hà hiệu Pepperidge Farm 198g_295.2020
 1 file(s)  4 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm 18/01/2021 Download
F102712 Bánh Milano vị Cam hiệu Pepperidge Farm 198g_299.2020
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm 18/01/2021 Download
F102713 – Pep. Farm Choc Chunk CHESAPEAKE_35404.2017-ATTP-XNCB
 1 file(s)  12 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm 03/02/2020 Download
F102713_Bánh vị sô-cô-la đen và hạt hồ đào Chesapeake hiệu Pepperidge Farm 204g_302.2020
 1 file(s)  6 downloads
21/09/2020 Download
F102714 Bánh Sô-cô-la sữa Sausalito hiệu Pepperidge Farm 204g_301.2020
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm 18/01/2021 Download
F102715 Bánh quy Pepperidge Farm Cookies Bordeaux 191g_300.2020
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm 18/01/2021 Download
F102717 – Pep. Farm Distinctive GENEVA_30477.2017-ATTP-XNCB_30.08.2022
 1 file(s)  4 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm 24/02/2020 Download
F102718 Bánh Milano hai lớp sô-cô-la hiệu Pepperidge Farm 213g_294.2020
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm 18/01/2021 Download
F102719 Bánh Milano vị Sô-cô-la sữa hiệu Pepperidge Farm 170g_296.2020
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm 18/01/2021 Download
F102724 Bánh vị Dâu hiệu Pepperidge Farm 191g_297.2020
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm 18/01/2021 Download
F102744 – Ricola Metal box ORIGINAL HERBS (100gr) – 22696.2016.ATTP-XNCB
 1 file(s)  24 downloads
Candy, Ricola 07/02/2020 Download
F102747 Riso Gallo Arborio Risotto Rice (500g) Gạo Risotto Arborio hiệu Riso Gallo
 1 file(s)  14 downloads
AGM, Pasta, Grain & Oil, Riso Gallo 03/12/2018 Download
F102747-Gallo Risotto Arborio Rice 500gr_437.2020
 1 file(s)  2 downloads
10/11/2020 Download
F102748-Riso Gallo Arborio Risotto 1kg_19518.2016
 1 file(s)  3 downloads
18/11/2020 Download
F102749 Riso Gallo Carnaroli Risotto Rice (500g) Gạo Risotto Carnaroli hiệu Riso Gallo
 1 file(s)  11 downloads
AGM, Pasta, Grain & Oil, Riso Gallo 03/12/2018 Download
F102749 Riso Gallo Carnaroli Risotto Rice (500g) Gạo Risotto Carnaroli hiệu Riso Gallo
 1 file(s)  10 downloads
AGM, Pasta, Grain & Oil, Riso Gallo 03/07/2019 Download
F102749-Gallo Risotto Carnaroli Rice 500gr_438.2020
 1 file(s)  0 download
12/11/2020
F102750-Riso Gallo Carnaroli 1kg_19518.2016.ATTP-XNCB
 1 file(s)  2 downloads
18/11/2020 Download
F102814_Xốt ớt đỏ hiệu Tabasco -Tabasco Red Pepper Sauce 3ml_18824.2016.ATTP-XNCB
 1 file(s)  2 downloads
Condiment & Sauce, Tabasco 17/11/2020 Download
F102823_ Sốt ớt tỏi hiệu Tabasco 60ml_20492.2016.ATTP-XNCB
 1 file(s)  2 downloads
Condiment & Sauce, Tabasco 17/11/2020 Download
F102825_ Sốt ớt Habanero hiệu Tabasco 60ml_20493.2016.ATTP-XNCB
 1 file(s)  3 downloads
Condiment & Sauce, Tabasco 17/11/2020 Download
F102831_Sốt ớt xanh hiệu Tabasco 60ml_20490.2016.ATTP-XNCB
 1 file(s)  2 downloads
Condiment & Sauce, Tabasco 17/11/2020 Download
F102833_Xốt ớt đỏ hiệu Tabasco -Tabasco Red Pepper Sauce 150ml_18824.2016.ATTP-XNCB
 1 file(s)  3 downloads
Condiment & Sauce, Tabasco 17/11/2020 Download
F102834_Xốt ớt đỏ hiệu Tabasco -Tabasco Red Pepper Sauce 3.7ml_18824.2016.ATTP-XNCB
 1 file(s)  3 downloads
Condiment & Sauce, Tabasco 17/11/2020 Download
F102835_Xốt ớt đỏ hiệu Tabasco -Tabasco Red Pepper Sauce 350ml_18824.2016.ATTP-XNCB
 1 file(s)  4 downloads
Condiment & Sauce, Tabasco 17/11/2020 Download
F102836_Xốt ớt đỏ hiệu Tabasco -Tabasco Red Pepper Sauce 60ml_18824.2016.ATTP-XNCB
 1 file(s)  24 downloads
Condiment & Sauce, Tabasco 17/11/2020 Download
F102868_Si rô Teisseire đường mía 70ml – 373.2020
 1 file(s)  0 download
09/10/2020 Download
F102881 – Si rô Bạc hà xanh Zero Menthe hiệu Teisseire 600ml – 234.2019
 1 file(s)  0 download
09/10/2020 Download
F102893 Teisseire Syrup LemonLime 0% (600ml)
 1 file(s)  10 downloads
AGM, Beverage, Teisseire 16/10/2018 Download
F102914 Teisseire Syrup Raspberry Cranberry 0% (600ml)
 1 file(s)  12 downloads
AGM, Beverage, Teisseire 16/10/2018 Download
F102997_Walkers SHORTBREAD BUTTER 120 g
 1 file(s)  4 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 02/06/2020 Download
F102998_Walkers Stem Ginger 150g_37193.2017.ATTP.XNCB 2019.87
 1 file(s)  3 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 02/06/2020 Download
F103004_ Walkers Choc Chunk & Hazelnut 150g_37194.2017.ATTP.XNCB 2019.87
 1 file(s)  4 downloads
Biscuit, Walkers 21/10/2019 Download
F103007_ Walkers Fruit & Lemon 150g_37195.2017.ATTP.XNCB 2019.87
 1 file(s)  6 downloads
Biscuit, Walkers 21/10/2019 Download
F103008_Walkers Strawberry & Cream 150g_37196.2017.ATTP.XNCB 2019.87
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, Walkers 21/10/2019 Download
F103022 Walkers Vanilla Shortbread (150gr)
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F103028 Barilla Pasta Spaghettoni No.7 – 500g 2019.314
 1 file(s)  8 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 02/12/2019 Download
F103028 Barilla Pasta Spaghettoni No.7_Mỳ Barilla sợi hình ống các cỡ Spaghettoni 500g
 1 file(s)  18 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 30/07/2018 Download
F106106 Hạt Quinoa hữu cơ nguyên cám hiệu Bob’s Red Mill 369g,797g_ 88.2020
 1 file(s)  3 downloads
Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 22/12/2020 Download
F106106 Hạt Quinoa hữu cơ nguyên cám hiệu Bob’s Red Mill 737g,369g_88.2020,
 1 file(s)  0 download
Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 29/01/2021 Download
F106106 Hạt Quinoa hữu cơ nguyên cám hiệu Bob’s Red Mill 797g 88.2020
 1 file(s)  5 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 31/07/2020 Download
F106194 Barilla Sphaghetti Chef 1kg Mỳ Barilla sợi hình ống các cỡ Spaghetti Chef 75.2020
 1 file(s)  19 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 25/03/2020 Download
F106196 Barilla Pasta Spaghettini No.3 – 1kg 2019.314
 1 file(s)  4 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 28/11/2019 Download
F106197 Barilla Pasta Spaghetti No.5 – 1kg 2019.314
 1 file(s)  9 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 28/11/2019 Download
F106197 Barilla Sphaghetti Chef 1kg Mỳ Barilla sợi hình ống các cỡ Spaghetti Chef 75.2020
 1 file(s)  6 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 25/03/2020 Download
F106198 Barilla Penne Rigate 1kg Mỳ nui Barilla hình ống tre các cỡ Penne Chef 76.2020
 1 file(s)  11 downloads
Barilla, Pasta, Grain & Oil 25/03/2020 Download
F106208 Sốt ớt Chipotle hiệu Tabasco 60ml_37030-2017-ATTP-XNCB
 1 file(s)  2 downloads
Condiment & Sauce, Tabasco 17/11/2020 Download
F106236 Bánh Goldfish Original hiệu Pepperidge Farm 187g_291.2020
 1 file(s)  3 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm 18/01/2021 Download
F106307 Bánh vị sô-cô-la trắng và hạt hạnh nhân Tahoe hiệu Pepperidge Farm 204g_304.2020
 1 file(s)  2 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm 18/01/2021 Download
F106531_Ricola Carton box Alpin Fresh 2,5g Kẹo thảo mộc Alphin Fresh hiệu Ricola 27575.2017.ATTP-XNCB
 1 file(s)  3 downloads
Candy, Ricola 10/02/2020 Download
F106824-Ortalli Vinegar Crema Alta Densita High Density (250ml)-242.2020
 1 file(s)  0 download
18/11/2020 Download
F107102 Bonne Maman Jam Rhubarb Mứt đại hoàng hiệu Bonne Maman 320.2019
 1 file(s)  5 downloads
AGM, Bonne Maman, Breakfast & Cereal 30/12/2019 Download
F107105 Bonne Maman Jam Mixed Wild Berries (370g) Mứt quả mọng rừng hiệu Bonne Maman
 1 file(s)  10 downloads
AGM, Bonne Maman, Breakfast & Cereal 15/11/2018 Download
F107364 Walkers Scottish Biscuits For Cheese (250gr)
 1 file(s)  6 downloads
AGM, Biscuit, Walkers 16/10/2018 Download
F107600 BRM Unbleached White Flour (2.27kg) Bột mì chuyên dụng hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 23/11/2018 Download
F107629 -Moulin Valdonne Capital Fibers Mango, Passion, Pineapple (750ml)-235.2020
 1 file(s)  0 download
18/11/2020 Download
F107632- Moulin Valdonne Capital Vitality Orange, Carrot, Lemon (750ml)-236.2020
 1 file(s)  0 download
18/11/2020 Download
F107633 – Moulin Valdonne Capital Canberry (750ml)- 237.2020
 1 file(s)  0 download
18/11/2020 Download
F118818 BRM Hard Red Spring Wheat Berries (907g) Hạt lúa mì đỏ cứng nguyên cám hiệu Bob’s Red Mill
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 13/12/2018 Download
F118845-Lindt Chocolate Excellence Dark 70% 100g-19420.2016.ATTP-XNCB 2019.41
 1 file(s)  17 downloads
Chocolate, Lindt 16/07/2019 Download
F118845-Lindt Chocolate Excellence Dark 70% 100g-19420.2016.ATTP-XNCB 2019.46
 1 file(s)  6 downloads
Chocolate, Lindt 12/07/2019 Download
F118845-Sô-cô-la Lindt Excellence 70% cacao 35g-19420.2016.ATTP-XNCB
 1 file(s)  2 downloads
Chocolate, Lindt 30/12/2020 Download
F118846 – Lindt Tablet Excellence Intense Orange 100g – 15813.2016.ATTP-XNCB
 1 file(s)  7 downloads
Chocolate, Lindt 21/08/2019 Download
F118846 Lindt Excellence vị Cam 100g 50.2020
 1 file(s)  6 downloads
Chocolate, Lindt 26/03/2020 Download
F118848 – Lindt Tablet Excellence Mint Intense 100g – 18159.2016.ATTP-XNCB
 1 file(s)  8 downloads
Chocolate, Lindt 21/08/2019 Download
F118849 Sô-cô-la Lindt Lindor Assorted 200g_18156-2016-ATTP-XNCB
 1 file(s)  7 downloads
Chocolate, Lindt 09/11/2020 Download
F118850 – Lindt Tablet Swiss Classic Dark 100g – 19554.2016.ATTP-XNCB – BS 25307.2016.ATTP-BSCB
 1 file(s)  5 downloads
Chocolate, Lindt 31/07/2020 Download
F118851 – Lindt Tablet Swiss Classic Milk 100g 2019.167
 1 file(s)  20 downloads
Chocolate, Lindt 02/05/2019 Download
F118852 Sô-cô-la Lindt Swiss Classic sữa nhân hạnh nhân 100g – 19555.2016.ATTP-XNCB
 1 file(s)  2 downloads
Chocolate, Lindt 18/01/2021 Download
F118861 Sô-cô-la Lindt Swiss Dark Thin 125g_18160-2016-ATTP-XNCB
 1 file(s)  4 downloads
Chocolate, Lindt 09/11/2020 Download
F118862 Sô-cô-la Lindt Swiss Milk Thin 125g_18491-2016-ATTP-XNCB
 1 file(s)  4 downloads
Chocolate, Lindt 09/11/2020 Download
F118863 Sô-cô-la Lindt Swiss Classic đen nhân hạt dẻ 100g_425.2020
 1 file(s)  4 downloads
Chocolate, Lindt 01/12/2020 Download
F118896 – Sô-cô-la Lindt Excellence 90% ca cao – 18647.2016.ATTP.XNCB
 1 file(s)  11 downloads
Chocolate, Lindt 21/08/2019 Download
F118923_F118928 – Haagen Dazs Belgian Chocolate festive packaging – 18200.2017.ATTP-XNCB 2019.81
 1 file(s)  26 downloads
Beverage, Haagen Dazs 31/10/2019 Download
F118927_F118932 – Haagen-Dazs Vanilla festive packaging – 17244.2017.ATTP-XNCB 2019.81
 1 file(s)  18 downloads
Beverage, Haagen Dazs 31/10/2019 Download
F118931_F118926 – Haagen Dazs Strawberry festive packaging – 18186.2017.ATTP-XNCB 2019.81
 1 file(s)  16 downloads
Beverage, Haagen Dazs 31/10/2019 Download
F119015 – Bánh ống điếu vị sô cô la hạt dẻ hiệu Pepperidge Farm 382g_32546.2016.ATTP-XNCB_30.11.2021
 1 file(s)  5 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm 06/11/2020 Download
F119015 Bánh ống điếu vị sô-cô-la hạt dẻ hiệu Pepperidge Farm 382g_386.2020
 1 file(s)  4 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm 01/12/2020 Download
F119016 _Bánh ống điếu vị vani hiệu Pepperidge Farm 382g_ 273.2019
 1 file(s)  6 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm 06/11/2020 Download
F119016 Bánh ống điếu vị vani hiệu Pepperidge Farm 382g_387.2020
 1 file(s)  5 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm 01/12/2020 Download
F119017 – Bánh ống điếu vị sô cô la hiệu Pepperidge Farm 382g_32545.2016.ATTP-XNCB_30.11.2021
 1 file(s)  5 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm 06/11/2020 Download
F119017 Bánh ống điếu vị sô-cô-la hiệu Pepperidge Farm 382g_388.2020
 1 file(s)  4 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm 01/12/2020 Download
F119103 – Lindt Tablet Swiss Classic Milk Hazelnut 100g – 19424.2016.ATTP-XNCB
 1 file(s)  14 downloads
Chocolate, Lindt 21/08/2019 Download
F119112 Sô-cô-la Lindt Lindor Milk 12.5g,200g,250g_19402-2016-ATTP-XNCB
 1 file(s)  8 downloads
Chocolate, Lindt 09/11/2020 Download
F119132-Borde Mushroom Porcini extra 500gr-392.2020
 1 file(s)  2 downloads
06/11/2020 Download
F119135-Borde Dried Forest Mushroom Mix 500gr-393.2020
 1 file(s)  1 download
06/11/2020 Download
F119136-Borde Black Truffle Oil 250ml-394.2020
 1 file(s)  1 download
06/11/2020 Download
F119137-Borde White Truffle Oil 250ml-395.2020
 1 file(s)  1 download
06/11/2020 Download
F119143 Lindt Gold Tablet Dark Chocolate (300g) Sô cô la Lindt Swiss Premium đậm ca cao 2019.265
 1 file(s)  4 downloads
AGM, Chocolate, Lindt 23/10/2019 Download
F119145 Lindt Gold Tablet Milk Hazelnut (300g) Sô cô la Lindt Swiss Premium sữa nhân hạt dẻ 2019.264
 1 file(s)  3 downloads
AGM, Chocolate, Lindt 23/10/2019 Download
F119176 – Tyrrells Mature Cheddar & Chives 150g – 10250.2016.ATTP.XNCB 2019.75
 1 file(s)  15 downloads
Snacks, Tyrrells 25/09/2019 Download
F119177 – Tyrrells Sea Salt & Cider Vinegar 150g – 11626.2016.ATTP.XNCB 2019.75
 1 file(s)  11 downloads
Snacks, Tyrrells 25/09/2019 Download
F119178 – Tyrrells Lightly Sea Salted 150g – 11627.2016.ATTP.XNCB 2019.75
 1 file(s)  13 downloads
Snacks, Tyrrells 25/09/2019 Download
F119179 – Tyrrells Sea Salt & Black Pepper 150g – 11628.2016.ATTP.XNCB 2019.75
 1 file(s)  5 downloads
Snacks, Tyrrells 25/09/2019 Download
F119180 – Tyrrells Sweet Chilli & Red Pepper 150g – 10249.2016.ATTP.XNCB 2019.75
 1 file(s)  9 downloads
Snacks, Tyrrells 25/09/2019 Download
F119182 Hạt hoa Poppy hiệu Bob’s Red Mill 55.2020
 1 file(s)  4 downloads
Bob's Red Mill, Pasta, Grain & Oil 02/06/2020 Download
F119779 Pate Royal gan gà vịt 180g_ 173.2019
 1 file(s)  2 downloads
Breakfast & Cereal, Pate Royal 17/11/2020 Download
F119780 Pate Royal Vịt vị Armagnac 180g_174.2019
 1 file(s)  2 downloads
Breakfast & Cereal, Pate Royal 24/09/2020 Download
F119855_ Xốt trộn Salad Thousand Island hiệu Kuehne 250ml_ 159.2019
 1 file(s)  9 downloads
Condiment & Sauce, Kuehne 10/12/2020 Download
F119856_Xốt Salad Dressing Italian hiệu Kuehne 250ml_160.2019
 1 file(s)  9 downloads
Condiment & Sauce, Kuehne 09/10/2020 Download
F119857_Xốt trộn Salad kiểu Mỹ hiệu Kuehne 250ml_161.2019
 1 file(s)  7 downloads
Condiment & Sauce, Kuehne 09/10/2020 Download
F119858_Xốt trộn Salad Dijon kiểu Pháp hiệu Kuehne 250ml_2019.162
 1 file(s)  6 downloads
Condiment & Sauce, Kuehne 09/10/2020 Download
F119858_Xốt trộn Salad Dijon kiểu Pháp hiệu Kuehne 250ml_2019.162
 1 file(s)  8 downloads
Condiment & Sauce, Kuehne 10/12/2020 Download
F119859 Xốt giấm trộn salad hiệu Kuehne 250ml_427.2020
 1 file(s)  3 downloads
Condiment & Sauce, Kuehne 01/12/2020 Download
F119859_Xốt trộn Salad vị bạc hà hiệu Kuehne 250ml_ 2019.163
 1 file(s)  4 downloads
Condiment & Sauce, Kuehne 09/10/2020 Download
F119860 Xốt kem giấm Balsamissimo Hiệu Kuehne 215ml_385.2020
 1 file(s)  4 downloads
Condiment & Sauce, Kuehne 09/11/2020 Download
F119861 Xốt Barbecue Sauce Smoky Spicy Hiệu Kuehne 250ml_384.2020
 1 file(s)  4 downloads
Condiment & Sauce, Kuehne 06/11/2020 Download
F119862 Xốt Steak Sauce Peppery Piquant Hiệu Kuehne 250ml_383.2020
 1 file(s)  3 downloads
Condiment & Sauce, Kuehne 09/11/2020 Download
F119864_Dưa chuột ngâm kiểu Cornichons hiệu Kuehne 263.2020
 1 file(s)  7 downloads
Condiment & Sauce, Kuehne 07/08/2020 Download
F119944 Walkers Belgian Chocolate Crunchy Biscuits 25g_Bánh quy phủ hạt sô cô la hiệu Walkers 25g
 1 file(s)  18 downloads
Biscuit, Walkers 01/08/2018 Download
F120605-Alpina Savoie Pasta Organic Orzo (500g)-AS_BIODEFRANCE
 1 file(s)  1 download
18/11/2020 Download
F120607 Alpina Savoie Pasta Farfalle Organic (500g) Mỳ hữu cơ hình nơ hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/07/2019 Download
F120607 Alpina Savoie Pasta Farfalle Organic (500g) Mỳ hữu cơ hình nơ hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  5 downloads
03/07/2019 Download
F120608 Alpina Savoie Pasta Penne Organic (500g) Mỳ hữu cơ hình ống hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F120609 Alpina Savoie Pasta French Alps Organic (500g) Mỳ hữu cơ hình xoắn hiệu Alpina Savoie
 1 file(s)  7 downloads
AGM, Alpina Savoie, Pasta, Grain & Oil 03/12/2018 Download
F120733 – Haagen Dazs Rum & Raisin – 9505.2017.ATTP-XNCB_0001-0001
 1 file(s)  1 download
Frozen & Cold Cuts, Haagen Dazs 08/10/2020 Download
F121209 Loacker Quadratini 125g Kem Hat De_2264.2018.ATTP.XNCB
 1 file(s)  22 downloads
Biscuit, Loacker 21/02/2020 Download
F121210 Loacker Quadratini 125g Chocolate_45928.2017.ATTP.XNCB
 1 file(s)  17 downloads
Biscuit, Loacker 21/02/2020 Download
F121211 Loacker Quadratini 125g Vani_45929.2017.ATTP.XNCB
 1 file(s)  19 downloads
Biscuit, Loacker 21/02/2020 Download
F121213_Loacker Classic 45g Napolitaner_33734.2017.ATTP.XNCB
 1 file(s)  11 downloads
Biscuit, Loacker 03/07/2020 Download