Annam Fine Food  .  Registration
Title
Haagen Dazs_Thông báo bổ sung quy cách bao gói sản phẩm_COFFEE – COOKIE & CREAM 75cl
 1 file(s)  0 download
Beverage, Haagen Dazs 26/04/2018 Download
PERRIER_Thông báo bổ sung thiết kế sản phẩm_Perrier Limited Edition
 1 file(s)  0 download
Perrier 26/04/2018 Download
Teisseire_Thông báo bổ sung nhãn sản phẩm_02.2018
 1 file(s)  0 download
Teisseire 26/04/2018 Download
Kẹo dẻo Haribo Fruity Basket
 1 file(s)  3 downloads
Haribo 20/04/2018 Download
Bơ lạt chuyên dùng làm bánh hiệu President 2kg_Bổ sung quy cách bao bì
 1 file(s)  0 download
Dairy 18/04/2018 Download
Kem tiệt trùng dùng trong chế biến thực phẩm 1L_Bổ sung quy cách bao bì
 1 file(s)  0 download
Dairy 18/04/2018 Download
Phô mai Emmental(45%) hiệu President 3,7kg_Bổ sung thay đổi SL
 1 file(s)  0 download
Dairy 18/04/2018 Download
Kem sữa tiệt trùng hiệu President 200ml_Bổ sung quy cách bao bì
 1 file(s)  3 downloads
Dairy 18/04/2018 Download
Barilla Angel Hair No.1 500g
 1 file(s)  1 download
Pasta, Grain & Oil 18/04/2018 Download
Khoai tây chiên Tyrrells Sea salted and black pepper hand cooked crips – Bổ sung quy cách bao bì
 1 file(s)  0 download
Tyrrells 16/04/2018 Download
Khoai tây chiên Tyrrells Mature cheddar cheese and chive hand cooked crips – Bổ sung quy cách bao bì
 1 file(s)  0 download
Tyrrells 16/04/2018 Download
Khoai tây chiên Tyrrells Sweet Chilli and Red pepper hand cooked crips – Bổ sung quy cách bao bì
 1 file(s)  0 download
Tyrrells 16/04/2018 Download
Khoai tây chiên Tyrrells – Sea salted and cider vinegar hand cooked crips – Bổ sung quy cách bao bì
 1 file(s)  0 download
Tyrrells 16/04/2018 Download
Khoai tây chiên Tyrrells – Lightly sea salted hand cooked crips – Bổ sung quy cách bao bì
 1 file(s)  1 download
Tyrrells 16/04/2018 Download

Annam’s trusted partners

ferrero_logof
800px-barilla_pasta_logo-svg_
danone-logo_0
president-hover