Annam Fine Food  .  Registration
Title
B130251 Chimay Red Tet Box_Hộp quà tết Chimay Đỏ
 1 file(s)  20 downloads
Beverage, Chimay, Tet Box 01/08/2018 Download
B130252 Chimay Blue Tet Box_Hộp quà tết Chimay Xanh
 1 file(s)  19 downloads
Beverage, Chimay, Tet Box 01/08/2018 Download
B130396 Enghlish Tea Shop Smokey Red Chai Hộp trà English Tea Shop Smokey Red Chai 2019.256
 1 file(s)  2 downloads
Beverage, English Tea Shop, Tet Box 11/10/2019 Download
CV 98.2019 BỔ SUNG THÔNG TIN SẢN PHẨM TẾT
 1 file(s)  6 downloads
Tet Box 05/11/2019 Download
F118849 – Lindt Lindor Cornet Assorted 200g – 18156.2016.ATTP-XNCB
 1 file(s)  2 downloads
Chocolate, Lindt, Tet Box 26/11/2019 Download
F118849 – Lindt Lindor Cornet Assorted 200g – 31629.2017.ATTP-XNCB – BS 28812.17.ATTP – BSCB 2019.67 (2)
 1 file(s)  6 downloads
Chocolate, Lindt, Tet Box 06/09/2019 Download
F119112 – Lindt Lindor Cornet Milk 200g- 19402.2016.ATTP-XNCB – BS 28811.2017.ATTP-BSCB 2019.61
 1 file(s)  5 downloads
Chocolate, Lindt, Tet Box 06/09/2019 Download
F121745 – Lindt Lindor Milk168g-19402.2016.ATTP-XNCB – BS 28811.2017.ATTP-BSCB 2019.61
 1 file(s)  9 downloads
Chocolate, Lindt, Tet Box 06/09/2019 Download
F121824 Pep Farm American Collection Cookies 424g Tin Box 2019.65
 1 file(s)  10 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm, Tet Box 12/09/2019 Download
F121860 – Lindt Lindor Milk 37g-19402.2016.ATTP-XNCB – BS 28811.2017.ATTP-BSCB 2019.61
 1 file(s)  3 downloads
Chocolate, Lindt, Tet Box 06/09/2019 Download
F121927 Ricola Swiss Herb Candy Gift Box_Hộp kẹo thảo mộc Ricola 100g
 1 file(s)  16 downloads
Candy, Ricola, Tet Box 10/09/2018 Download
F122061 – Lindt Lindor assorted 168g 31629.2017.ATTP-XNCB 2019.67
 1 file(s)  6 downloads
Chocolate, Lindt, Tet Box 06/09/2019 Download
F122157 Ritter Sport Chocolate Collection_Sô cô la Ritter Sport Collection – 4x100g
 1 file(s)  14 downloads
Chocolate, Ritter Sport, Tet Box 01/08/2018 Download
F122297 Ritter Sport Chocolate Cubes Selection_Sô cô la Ritter Sport Cubes Selection (24 viên x 8g)
 1 file(s)  21 downloads
Chocolate, Ritter Sport, Tet Box 01/08/2018 Download
F122299_Loacker Classic Minis Collection 240g_29190.2017.ATTP-XNCB 2019.52
 1 file(s)  13 downloads
Biscuit, Loacker, Tet Box 12/09/2019 Download
F122355 – Lindt Lindor Milk Crystal Heart Tin 96g-19402.2016.ATTP-XNCB – BS 28811.2017.ATTP-BSCB 2019.61
 1 file(s)  5 downloads
Chocolate, Lindt, Tet Box 06/09/2019 Download
F122357 Pep Farm Classic Favorites – Tin Box 376g_Hộp thiếc bánh quy Classic hiệu Pep Farm 376g
 1 file(s)  25 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm, Tet Box 12/09/2019 Download
F122358 Walkers Biscuit & Shortbread Assortment – 168g_Hộp quà Walkers Biscuit & shortbread Assortment hiệu Walkers
 1 file(s)  11 downloads
Biscuit, Tet Box, Walkers 08/08/2018 Download
F122358 Walkers Biscuit & Shortbread Assortment 268g
 1 file(s)  8 downloads
Biscuit, Tet Box, Walkers 13/09/2019 Download
F122456 – Lindt Lindor Cornet Assorted 37g 2019.67
 1 file(s)  3 downloads
Chocolate, Lindt, Tet Box 06/09/2019 Download
F122493 St Michel Biscuits Collection 270g
 1 file(s)  14 downloads
Biscuit, St Michel, Tet Box 25/10/2019 Download
F122744_Loacker Selection 245g_28572.2017.ATTP-XNCB 2019.57
 1 file(s)  8 downloads
Biscuit, Loacker, Tet Box 12/09/2019 Download
F122750 La Dory Petit Beurre Tin Box – 350g_Hộp thiếc bánh qui bơ La Dory 350g
 1 file(s)  13 downloads
Biscuit, La Dory, Tet Box 01/08/2018 Download
F122811 La Dory Biscuits Assortments_Hộp thiếc bánh qui bơ La Dory hỗn hợp 300g
 1 file(s)  20 downloads
Biscuit, La Dory, Tet Box 01/08/2018 Download
F122819 Lindt Lindor Milk Tin 264g_Sô-cô-la Lindt Lindor Milk 264g
 1 file(s)  12 downloads
Chocolate, Lindt, Tet Box 01/08/2018 Download
F122820 Lindt Lindor Assorted Tin 264g_Sô-cô-la Lindt Lindor Hỗn hợp 264g
 1 file(s)  9 downloads
Chocolate, Lindt, Tet Box 01/08/2018 Download
F122978 Pep Farm American Selection 412g 2019.66
 1 file(s)  21 downloads
Biscuit, Pepperidge Farm, Tet Box 12/09/2019 Download
F122983 Sô cô la mini hỗn hợp hiệu Ritter Sport – 250g 2019.187
 1 file(s)  12 downloads
Chocolate, Ritter Sport, Tet Box 08/10/2019 Download
F122986 La Dory Petit Beurre Tin Box 300g
 1 file(s)  22 downloads
Biscuit, La Dory, Tet Box 11/09/2019 Download
F122987 La Dory Biscuit Assortment 300g Bánh quy bơ La Dory hỗn hợp 300g 2019.209
 1 file(s)  21 downloads
Biscuit, La Dory, Tet Box 16/09/2019 Download
F122990 Ricola Cranberry Tet box Hộp thiếc kẹo thảo mộc trái cây Cranberry hiệu Ricola 100g 2019.205 2019.97
 1 file(s)  12 downloads
Candy, Ricola, Tet Box 30/10/2019 Download
F122995 Annam Gourmet Selection 407g Hộp quà Gourmet Selection 407 g 2019.230
 1 file(s)  1 download
AGM, Tet Box 28/08/2019 Download
F123029 Hộp tết Ricola Swiss Herb Lozenge – Edition Collection 330.2019
 1 file(s)  0 download
Tet Box 07/02/2020 Download
F123030 Hộp tết Premium Choice 331.2019
 1 file(s)  2 downloads
Tet Box 07/02/2020 Download
McVitie’s Digestive Orginal 500g – 22158-2016-ATTP-XNCB 2019.68
 1 file(s)  15 downloads
Biscuit, McVitie's, Tet Box 13/09/2019 Download

ANNAM’S TRUSTED PARTNERS

logo-haribo
800px-barilla_pasta_logo-svg_
danone-logo_0
president-hover